Beşinci Fikir Çağrısı ile Future Architecture Platform: Fantasy-Scape & Habit-Alg

Gülistan Kenanoğlu, Beşinci Fikir Çağrısı ile Future Architecture Platform'un, 2020 Avrupa Mimarlık Programı davetine 'fantasy-scape' ve 'habit-alg' adlı iki projesiyle katıldı.

‘Fantasy-Scape’

DNA gen değişiminin gidebileceği nokta ve sınırlarının incelenmesi. Konuya dair etik sorunlar aşıldığında mimarlığın asıl ögesi, kullanıcısı olan insanların yakın gelecekteki profilinin öngörüsel olarak incelenmesi projenin ana konusudur.

Dolayısıyla: yeni insan prototipi (öngörüsüyle beraber); insan anatomisi ve ergonomisi nasıl bir hal alacağı, mekan üretim standartlarının ne ölçüde etkileneceği, kullanıcısıyla paralel mekan önerileri üzerinde durulmuştur.

Hedefler:

Aslında birbirinden ayrı düşünülemeyecek olan: Mimarlığın DNAsı ve Insanlığın DNAsının eş zamanlı incelenmesi,
Değişen kullanıcı profilinin ihtiyaçlarını tanımlamak, dolayısıyla oluşacak alternatif mekanlara cevap üretmek,
Geleneksel mimari kodlarının sürekliliği, yere özgü tasarım kriterleri, yakın gelecekteki konumunu anlamak,
Bugünün mimari dünyası yakın gelecekteki olası değişikliklere nasıl tepki verecek (nüfusun yüzde kaçı ve hangi ülkeler bu durumdan etkilenecek).

‘Habit-Alg’ 

Günlük hayatta seramik malzemesi çokça karşımıza çıkıyor. Bir bina cephesinde façade elemanı, bir meydanda yer kaplaması ve ya ortak kullanım alanlarında bölücü duvar kaplaması olarak görebiliriz. Günlük hayatta çokça karşılaştığımız bir diğer durum ise CO2 üretiminin fazlalığı. Gün geçtikçe azalan yeşil alan yüzdesiyle beraber bu sorun daha görünür hale geliyor.

Bu durumda, gündelik olarak en çok karşılaştığımız seramik kaplama malzemesi ve CO2 üretiminin birbirini nasıl sönümleyebileceği üzerine düşünme fikri ortaya çıktı. Artan CO2 ve azalan O2 miktar ile, gündelik yaşam habitatını korumak için, yeni bir habitat üretimi gerekli hale geldi. Façade elemanı, yer yüzeyi kaplama malzemesi, bölücü duvar elemanı olarak kullanılacak seramik karolar, CO2 alıp O2 veren bir doğal yaşam döngüsüne, dünya için yeni bir nefese dönüştürme fikrine doğru evrildi.

Yaşam koşulları, üretim – tüketim sirkülasyonları, fotosentetik olma halleri dolayısıyla; fotosentetik alglerin kullanımıyla beraber seramik karolarda yeni bir habitat üretildi.

Kapalı bir ekolojik sistem /habitat üretimine yardımcı olan algler, aynı zamanda günlük kullanımının çok yoğun olduğu meydanlarda, caddelerde ve ortak kullanım alanlarında seramik karo olarak kullanılırken, hem doğal yaşam döngüsünün bir parçası haline gelip hem de sürekli bir sirkülasyon halinde olacak olan alg habitatının görselliğiyle bizleri ekolojik yaşama bir adım daha yakın hissettirmiş olacak.

Etiketler

Bir cevap yazın