Başkent’in Meydanı Kızılay’ın Dönüşüm Öyküsü

Kitapta, “Kızılay Meydanı Başkent Ankara için her zaman önemli bir odak mıydı? Zamanla nasıl değişti ve dönüştü? Başkentin imgesi olma özelliğini kaybetti mi?” sorularının cevapları aranıyor.

Cumhuriyetin kuruluşu ve Ankara’nın başkent ilan edilmesinden günümüze kadar geçen süreçte Ankara’nın merkezi olarak tanımlanan Kızılay Meydanı ve yakın çevresinin değişen sosyo-mekânsal yapısı, Ankara ve Kızılay için önemli değişimlere neden olan toplumsal, ekonomik ve siyasi dönüm noktalarına referans verilerek değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeyi yaparken, haritalar, arşiv fotoğrafları, çeşitli görsel ve yazılı dokümanlar ile Kızılay Meydanı’nın dönüşümüne tanıklık etmiş kişilerle yapılan derinlemesine görüşmelerden yararlanılmıştır. Çalışmanın özgünlüğü, Kızılay’ın sosyo-mekânsal yapısı ve dönüşüm sürecini, konuyla ilgili yazın ve görselleri, belleğe dayalı anlatıları içeren sözlü tarih çalışması ile birlikte ele alarak ortaya koymasıdır.

Yazar adı: Çiğdem Varol-N. Aydan Sat-S. Bahar Yenigül-Z. Aslı Gürel Üçer

Editör: Alev Ayaokur

Dili: Türkçe

Yayınevi: Koç Üniversitesi VEKAM

Baskı Yeri: DUMAT Ofset

Kategori:  Araştırma-İnceleme

Yayın yılı: 2019

Sayfa sayısı: 265

Etiketler

Bir cevap yazın