Aydan Balamir, “Türk Tarih Kurumu Binası’na Sahip Çıkalım” Diyor

Aydan Balamir Facebook üzerinden bir açıklamada bulundu:

“Değerli arkadaşlar,

TTK Başkanı Prof. Mehmet Metin Hülagü ile görüşmemiz olumlu geçti. 26 Haziran günü 13:00’den önce başlayan toplantıda, yapının mimari değerleri, onarım işlerinde izlenmesi gereken süreç ve yapılmış olan uygulamanın sorunları detaylı olarak dile getirildi. Toplantı 13:30’dan sonra Emine (Cansever) Öğün’ün de katılımıyla, 14:30’a kadar sürdü.

Gelinen nokta, binanın bütünüyle gözden geçirilerek, özgün tasarımına uygun onarımı için bir rapor düzenlenmesi ve gerçekleşmesi hedeflenen diyaloga dayalı sürecin, benzeri uygulamalara örnek teşkil etmesi yönündedir.

Kurum olarak TTK ile Başkanı Prof. Hülagü’nün siyasi olarak yıpratılmasını kimsenin istemeyeceği, toplantıya katılan herkesin sorunu yapıcı biçimde çözmeye hazır olduğu dile getirildi. Birlikte basın toplantısı yapma eğilimi oluştu; ancak toplantının uzaması nedeniyle, duyurunun yazılı olarak yapılmasına karar verildi.

Meslek insanları olarak enerjimizi tüketen benzeri uygulamalar karşısında, kurumlar arası yapıcı diyalog ve işbirliğine dayalı yeni bir dönemin açılabilmesini diliyorum. Talep olduğunda Dernekler, Odalar ve Fakülteler olarak her türlü mesleki ve düşünsel katkıya hazırız. Şu an için meslek kuruluşları olarak görevimiz sona erdi; yeni bir konuda tekrar biraraya gelip birlikte çözüm geliştirmek ümidiyle, katkısı bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Aydan Balamir

TTK Başkanıyla toplantıya katılanlar;

Aydan Balamir (Mimarlar Derneği 1927-YK Bşk.)
Yeşim Hatırlı (Türk Serbest Mimarlar Derneği-YK Bşk.)
Elvan Altan Ergut (Mimarlar Odası Ankara Şubesi-YK, DoCoMoMo-YK)
Abdullah Alkan (İç Mimarlar Odası-YK)
Semra Ener (Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği- YK Bşk.)
Emine (Cansever) Öğün ve iki meslektaşımız

Aydan Balamir”

Etiketler

Bir cevap yazın