Atatürk Kültür Merkezi’nin Geleceği Hakkında Ortak Akıl Çalıştayı Yapıldı

"Atatürk Kültür Merkezi Alanı Ortak Akıl Çalıştayı" 28 Nisan 2014 tarihinde RİXOS Otelde düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Alanı’nın bağlı bulunduğu mevzuat, tarihsel bağlam, kimlik değerleri, kent içindeki özgün konumu, kentle olan ilişkisi, kentsel ihtiyaçlar, altyapı geliştirme potansiyeli kapsamında, bir bütün olarak, sorunlar ve çözüm önerileri ile geliştirilen satratejilerin bilim kurumları, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ile tartışılacağı, “Atatürk Kültür Merkezi Alanı Ortak Akıl Çalıştayı” 28 Nisan 2014 tarihinde RİXOS Otelde düzenlendi.

Yenilikçi, katılımcı ve pro-aktif bir yaklaşımla, tüm paydaşların etkileşimli katılımını sağlayarak, Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi Alanı’nın sorunlarının belirlenmesi, bu sorunlar yine katılımcılar tarafından değerlendirilerek çözüm önerileri geliştirilmesine yönelik sistematik bir çalışma yürütülerek belirlendi.

Çalıştayın sabahki oturumunda Açılış Konuşmaları Mekânsal Planlama Genel Müdürü Y. Erdal Kayapınar, Atatürk Kültür Merkezi’ne ilişkin tematik sunumu Prof.Dr. Baykan Günay, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof.Dr. Mustafa İsen tarafından yapıldı.

Prof.Dr. Mustafa Alemdar Yalçın başkanlığında yürütülen çalıştayın, öğleden sonraki oturumunda ise;

– Alana ilişkin sorunların ortaya konulması,
– Atatürk Kültür Merkezi Alanının tarihsel bağlamı ve Cumhuriyet Ankarası için simgesel önemini kapsayacak potansiyellerin ortaya konulması,
– AKM Alanı’nın vizyon ve stratejilerin belirlenerek eylem kararlarının oluşturulması için 5 masada katılımcılar ile birlikte üretildi.

Bu kapsamda çalıştay ve sonrasında yapılacak toplantılar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalışmalarına altlık teşkil edecek bir güncel yol haritasının oluşturulması amaçlanıyor..

Etiketler

Bir cevap yazın