ARKIV’den Seçtiklerimiz – Nevşehir

Türkiye'nin Mimarlık Arşivi ARKİV'de yer alan inşaatı tamamlanmış projelerden oluşturduğumuz seçkide bu seferki durağımız Nevşehir.

Peri Tower Oteli (Merih Karaaslan & Nuran Ünsal – 1990)

Merih Karaarslan ve Nuran Ünsal’ın tasarladığı “Peri Tower Oteli” Nevşehir’in Nar kasabasında yer alıyor.

Merih Karaaslan ve Nuran Ünsal bu proje ile 1996 yılında gerçekleşen 5. Ulusal Mimarlık Sergisi’nde Yapı Dalı Ödülü’ne layık görüldü.

Müze Salon (Argos Yapı – 2015)

Müze-Salon, Argos in Cappadocia otelin restorasyonlar yoluyla Uçhisar ve bölgeye kazandırdığı yeni bir toplanma mekânı.

“Müze Salon, zemininde tarihi bir ‘bezirhane’nin değirmen yataklarını ve katır kanallarını sergiliyor. Harap durumdaki bir alanın içinde kalan iki yıkılmış evin izlerini süren restorasyon ekibi, alanın temizliği sırasında traktörün zemine saplanması vesilesiyle çok değerli bir bilginin gün ışığına çıkarılması fırsatını buldu: Muhtemelen Osmanlı dönemine ait ve – yıkılmadan önce – çatısı kaya blok olan tarihi bir endüstri yapısının zemini, Eylül 2015”de ortaya çıkarıldı. Bu keşiften önce alandaki yıkılmış geleneksel evlerin yeniden yapımına odaklanan proje, bu nedenle birkaç kez değişikliğe uğradı ve 9.00mt x 14.00mt boyutlarındaki hacim içinde bezirhane detaylarının herkes tarafından görülebileceği bir ortak kullanım alanına dönüştürüldü.”

“1950”li yıllara dek kırsal kültürümüzün önemli bir parçası olarak işlev gören geleneksel bezirhaneler hakkında bugün neredeyse hiçbirşey bilmiyoruz. Konu toplumsal hafızamızdan silinmiş durumda. Bezir yağının, elektrik öncesi mekânların aydınlatılması için kullanılan kandillere yakıt olduğu; ayrıca boya teknolojisinde ve özellikle ahşap yalıtımında kullanılan, dahası ilaç endüstrisinde de kullanılan önemli bir kimyasal olduğu biliniyor. Kapadokya”nın kendine özgü bezirhane kültüründen geriye çok az örneğin kaldığı günümüzde, geleneksel köy dokusu içinde ortaya çıkarılan bu mekân aracılığı ile kayaoyma bezirhanelerin yeniden anlaşılmasına olanak sağlayacak bir sergileme alanı ve film de hazırlanıyor.”

Ariana Sustainable Luxury Lodge (Mimarlık Araştırmaları Studyosu – 2015)

MArS – Mimarlar’ın tasarladığı Ariana Sustainable Luxury Lodge Uçhisar, Nevşehir’de yer alıyor.

“Bu yorumlama ve yenilikçi mimari yoğun tartışma ve itirazlara neden oldu. Tasarımın ezber bozucu yaklaşımı, tecimsel kaygıların yanı sıra etkiliydi. Uzun bir mesleki ve hukuki mücadele süreci yaşandı. Gerek koruma kurulu, gerekse hukuki süreçte görüş ve karar sahibi olan merciler projenin niteliğini, ciddiyetini ve meşruiyetini kavradılar ve yasal dayanaklara sahip olarak gerçekleşmesini mümkün kıldılar. Bu sürecin sonunda ve çok titiz bir uygulama ile kullanıma açılan Ariana yöredeki turizm tesisleri ve mimari kabuller açısından yeni bir anlayışın ve yeni bir standart anlayışının da temsilcisidir.”

Tıraz Konak (Argos Yapı – 2013)

Tıraz Konak, Uçhisar’ın geleneksel dokusu içine yayılı bir restorasyon uygulaması olan ‘Argos in Cappadocia’ oteline eklenen yapılar gurubunun ilk etabındaki 11 odayı içeren bölümü. ARKIV Seçkileri 2013’te yer alıyor.

“Proje tamamlandığında bloğun tamamı, spa ve 17 odası olan bir ünite haline gelecektir. Projelendirmenin iki farklı etabı vardır: ilki, mevcut, 2 yıldızlı eski bir otelin yeniden düzenlenerek Argos otel standartlarında yenilenmesi; diğeri ise uzun yıllar önce yıkılarak harabe olarak kalmış bitişikteki eski konutun hayata döndürülmesi amaçlı restorasyonudur. Restorasyon yaklaşımındaki temel endişe, özgün bir tarihi öykünün ipuçlarını barındıran yeraltındaki kaya-oyma bölümleri özenle korumak; üzerlerine yapılacak yeni yapılaşmada ise geleneksel dokunun doluluk-boşluk ölçülerine uyan ve mimari karakteristiğin içinde yeni-yeniden yapıldığını saklamadan, dokuya “asimile olmaya çalışan” yüzeyler oluşturmaktır.”

Millstone Cave Suites Hotel(Mimarlık Araştırmaları Studyosu – 2015)

MArS – Mimarlar’ın tasarladığı Millstone Cave Suites Hotel Uçhisar’da, tahribata uğramış tarihi kent kesiminde yer alan üç küçük parsel üzerinde geliştirildi.

“Uçhisar’ın doğu yamacının alt kesiminde, yerel kimliğini koruyan konutlar ve arka plandaki etkili kale siluetini arkasına alan alanda çok harap olmuş bir kaç eski ve küçük taş yapı, bir kısmının ön bölümleri yıkılmış ve kayaya oyulu hacimleri yer yer erimiş mekânlar alandaki eski yapılaşmayı oluşturuyordu. Harabiyete uğramış bu mekânsal oluşum yapılar arasındaki avlularda yoğunlaşan güçlü bir mekansal potansiyeli barındırıyordu.”

Nevşehir’de bulunan ve ARKIV’de yayınlanan, uygulanmamış projelerin tümünü buradan inceleyebilirsiniz.

Etiketler

Bir yanıt yazın