ARKIV’den Seçtiklerimiz – Eskişehir

Türkiye'nin Mimarlık Arşiv'i ARKİV'de yer alan inşaatı tamamlanmış projelerden oluşturduğumuz seçkide bu seferki durağımız Eskişehir.

270° Sivrihisar (Atölye Kolektif-2018)

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi Saat Kulesi etrafında Atölye Kolektif tarafından projelendirilen rekreasyon alanı, Sivrihisar’ın sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin panoramik olarak gözlemlenebileceği parçalı-kademeli platformlar dizisi olarak ele alınmış.

“Geleneksel sivil mimari karakterini büyük ölçüde koruyan Sivrihisar’da, karakteristik sokakların yanı sıra üç önemli anıtsal yapıyı birbirine bağlayan bir kentsel sistem kurgusu üzerinden hareketle tasarım süreci geliştirilmiştir. Proje, Selçuklu dönemi yapılarından Ulu Cami (1231) ile Surp Yerortutyun Ermeni Kilisesi’ni (1881), Saat Kulesi (1900) üzerinden bağlayan alternatif bir hat, bir ara durak noktası olarak düşünülmüştür.”

“Proje alanı fiziksel özellikleri bakımından incelendiğinde, önceki yıllarda yapımına başlanan, fakat tamamlanamamış seyir terası ve merdiven uygulamasının doğal kaya dokusunda bozulmalara neden olduğu görülmüştür. Tahribata uğramış olan bu yüzeyler, projede ana platformların konumlanacağı alanlar olarak tercih edilmiştir. Yerinde yapılan ankraj denemeleri ve çekme testleri sonucu kayaların birer doğal taşıyıcı eleman olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bu doğrultuda çelik strüktürel elemanlar kayalara noktasal ankrajlar ile bağlanmış, sistemin araziye en az müdahale ile temas etmesi sağlanmıştır.”

OMM – Odunpazarı Modern Müze (Kengo Kuma & Associates -2019)

OMM – ODUNPAZARI MODERN MÜZE, Kengo Kuma and Associates’ın (KKAA) imzasını taşıyan, Odunpazarı sivil mimarisi, Osmanlı kubbe mimarisi ve geleneksel Japon mimarisindeki öğelerden aldığı referanslarla tasarladığı 4.500 m2’lik çağdaş bir sanat alanı.

“Binada, farklı büyüklüklerdeki sergileme alanlarının yanı sıra kafe, müze dükkanı ve atölye alanları bulunuyor.

Odunpazarı’nın tarihi dokusuna gönderme yapan ahşap yapı sistemi ve etkileyici mimarisi ile gündüz olduğu kadar gece de semte hayat verecek müze binasının bu bölgenin odak noktası, sembolü ve aynı zamanda kamusal bir toplanma merkezi olması öngörülüyor.

Gün ışığını içeri alarak üç kata yayılan sergi ve ziyaretçilerin kullanımına açık ortak alanları ile ilham veren bir müze deneyimi yaşatmayı amaçlayan OMM, geniş giriş katıyla bölgenin tarihi dokusunu yansıtırken üst katlara doğru daralan tasarımıyla sanatseverleri aynı zamanda mimari bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi (Hamamyolu Urban Deck) (Yazgan Tasarım Mimarlık-2018)

Eskişehir’de Hamamyolu Caddesi’nde bulunan, 2018 yılında Odunpazarı Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve Yazgan Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan “Hamamyolu Urban Deck” projesi, 2017 yılında LEAF ödüllerinde ‘Yılın Kentsel Tasarımı’ seçilmişti.

“Hamamyolu Caddesi Eskişehir’in merkezinde, kuzeyde Porsuk, güneyde tarihi Odunpazarı bölgesinin arasında 1,2 km uzunluğunda bir caddedir. Tarihi Odunpazarı bölgesi ile Cumhuriyet Dönemi yapılarının olduğu Taşbaşı ve kentin bugünkü merkezi Köprübaşı’nı birbirine bağlayan ana omurgadır. Hamamyolu Caddesi, antik çağdan beri sıcak suları ile bilinen eski hamamlar bölgesini içermekte ve adını bu hamamlardan almaktadır. Kentin tarihsel sürecine bakıldığında bu cadde konut, ticaret ve sosyal bir merkez işlevi üstlenmiş ancak son yıllarda cadde, canlılığını ve kamusal kullanımını yavaş yavaş yitirmeye başlamıştır. Hamamyolu Urban Deck projesi bu bölgenin kente yeniden kazandırılması amacı ile geniş katılımlı bir süreçten geçerek üretilmiştir.”

“Proje kent ile farklı öğeler üzerinden çoklu ilişkiler kuran bir katmanlar bütünüdür. Hamamyolu projesinin en önemli özelliği kentin kuzey ve güney kısımlarını yeşil kuşak ve kesintisiz kentsel yaya aksı ile yeniden birbirine bağlamak, doğu ve batı yönünde de mevcut pasajlara canlılık kazandırarak çoklu geçirgen ilişkiler kuran ve kente yeniden entegre olan bir alan oluşturmaktır. Projenin hayata geçmesi ile Eskişehir İlinin Odunpazarı ilçesinde bulunan ve tüm güzelliklerine rağmen atıl kalmış Hamamyolu bölgesinin yeniden canlanması, bu sayede gerek ekonomik canlanma ile esnafın yarar sağlaması gerekse ilçede yaşayanların sosyal paylaşımının arttırılması, ayrıca turistik bir kent olan Eskişehir’e hem yerel hem de evrensel özellikleri olan bir proje kazandırılması hedeflenmiştir. Bu hedefleri ile kent yaşamına katkı yapan Türkiye’nin sayılı cadde/sokak dönüşüm projelerinden birisidir.”

Eskişehir’de bulunan ve ARKIV’de yayınlanan, uygulanmamış projelerin tümünü buradan inceleyebilirsiniz.

Etiketler

Bir yanıt yazın