ARKIV’den Seçtiklerimiz – Adana

Türkiye'nin Mimarlık Arşiv'i ARKİV'de 3.000'e yakın inşaatı tamamlanmış proje bulunuyor. Bu projeler arasından kent bazında farklı işlevlere sahip, farklı yıllarda uygulanmış yapılardan oluşan bir seçki oluşturmaya başlıyoruz. İlk durağımız Adana.

    

İş Bankası Adana Bölge Müdürlüğü Şubesi (Mehmet Konuralp – 2007)

Mehmet Konuralp tarafından tasarlanan Adana İş Bankası Şube ve Hizmet Binası, Turhan Cemal Beriker Bulvarı (D400 Devlet Karayolu) üzerinde 1.100 metrekarelik alan üzerine inşa edildi.

Bina girişinin olduğu yer bulvar olduğu için gelişmiş yüksek robusta palmiyeler kullanılarak girişe yönlendirme yapılmıştır. Doğuda ise jakaranda ağaçları kullanılmıştır. Güneyde sakallı palmiye (washingtonia) ağaçları, batıda da arazi sınırı boyunca sıra halinde turunç ağaçları dikilmiştir. Bu ağaçların ve diğer tercih edilen bitkilerin gerek Adana iklimi, gerekse arsanın konum özellikleri içinde davranışları dikkate alınmış, yaz kış yaprak dökmeyen palmiye ve turunç gibi ağaçların yansıra çok çiçekli yer bitkileri kullanılmıştır.

Kuzey ve batı cephelerinde konumlanan pencereler 150–60cm ve 150-120cm modul aralıklarıyla yerleştirilmiştir. Bu modül tüm cephe kaplamasında da devam etmektedir. Pencerelerin sol kenarları mevsimsel etkiler, rüzgâr ve güneşin konumuna göre her iki cephede farklı açılarda pahlanarak, cephelerde ihtiyaç duyulan farklılığın modülleri bozmadan gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Bu pahlanmış kısımlar pencere boyutlarını küçültse de, belli bir açıyla duvarla birleştikleri için görüş alanı da daralmamıştır.

Çukurova Kalkınma Ajansı Hizmet Binası (HK Mimarlık – 2015)

Ana ve ek hizmet binaları ile 250 kişilik konferans salonundan oluşan kompleks, 12 dönüm araziye oturuyor.

D400 Karayolu üzerinde bulunan arsa üzerine inşa edilecek olan yapı; zayıf çevresel verilerden çok arsa verileri üzerine yoğunlaşarak, “insan ölçeği öncelikli” kurgulanmış.

Şehir içi ve şehirler arası yoğun trafiğin aktığı D400 Karayolu’na ana cephesi bulunan yapının; kendini ifade etmesi için kitlesel bir büyüklükten çok, kolonadlı bir kabuk tercih edilmiş. Kolonadın aks aralığı, arsanın köşesindeki mevcut 6 adet palmiyenin aralığı ile aynı tutularak, “Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) gücünü bölgesinden alması” ilkesi ile soyut bir ilişki kurulmuş.

Aynı zamanda söz konusu “Kolonad”a, gerisindeki fonksiyona davet edici bir rol yüklenmiş. Söz konusu yarı açık örtü, etkileyici kabuk yüksekliği ile mağrur olduğu kadar, brüt beton yüzey malzemesi ile de mütevazi bir duruş sergiliyor.

Adana Semih Rüstem İş Merkezi (MArS – 2012)

Mimar Semih Rüstem İş Merkezi, adını proje arsasında bulunan iki yapıdan alıyor: 1930’lu yılların başında iki bitişik parsel üzerinde inşa edilmiş olan iki villa.

Yapıların tasarımcısı aynı kişi: mimar Semih Rüstem Temel. Villa parsellerinin arkasında genişçe bahçeler bulunuyor.

“Proje, kültür varlığı olarak tescilli iki villayı restore etmeyi ve gerideki geniş parselde yeni bir kompleks inşa ederek tümünü tek bir kompozisyon çerçevesinde bütünleştirmeyi hedeflemiştir. Arkada, saydamlığı vurgulanan çok katlı iki yeni büro bloğu, öndeki küçük ölçekli villalara fon teşkil eder. Camlı yüzeyler, birbirine eklemlenen yüksek blokların birisinde düşey kafesler, diğerinde yatay güneş kırıcılar ile korunmuştur.”

Dört yapının arasında gölgeli bir avlu mekanı yer alır. Kış bahçesi türü küçük saydam pavyonlar, yüksek blokların eteğinde bu avluya açılır, alçak ve yüksek kütleler arasında ölçek geçişleri kurar.

Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi (MTF Proje – 2013)

Adana Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda 1. Ödül alan proje, 2013 yılında uygulandı.

Belediye Hizmet Binasının geleneksel kamusal yapıların anıtsal duruşundan uzak, kurulu sistemden çok kullanıcısına öncelik ve hareket alanı sağlayan bir kurgusu bulunuyor. Binaya yaya girişleri çevre zeminin bir devamı niteliğinde herhangi bir kot farkı yaratmadan “düzayak” tasarlanmış.

Çevresel bağlamda Kent Parkı içinde güçlü ve tüm alt kotlara erişebilen yeni bir yaya aksı tasarlanarak yapı bu ilişki içerisinde konumlandırılmış. Peyzaj ile bütünleşen yapı eteğinin altında Kültür Merkezi yer alıyor. Yapı kabuğunun hareketi ve kültürel etkinlikleri vurgulayan dinamik çizgileri Kültür Merkezini işlevsel olarak ana binadan ayırıyor. Yeşilin altına boylu boyunca uzanan yapı meclis salonunun karşılayıcı açılımı ile sonlanıyor. Meclis Salonu uzun bir cümlede bir nokta görevi görüyor.

Hüryap Vitrin Ziyapaşa (Eren Tümer Mimarlık Ofisi [ETMO] – 2020)

Hüryap Vitrin Ziyapaşa‘nın tasarım alanı, Adana’nın Seyhan ilçesinde ve bu bölgenin en eski ve işlek yerleşim alanlarından biri olan Ziyapaşa Bulvarı civarında yer alıyor.

“Yapı toplamda 14 kat olarak tasarlanmıştır. Her katta iki adet ev bulunmaktadır. Kat holleri, merkezinde doğal aydınlatma ve havalandırmaya olanak sağlayan bir galeri boşluğunun yer aldığı bir köprü biçiminde tasarlanmış ve böylece bu iki bağımsız evi birbirine bağlaması hedeflenmiştir.”

“Sade bir üslup çerçevesinde tasarlanan yapıda az sayıda yapı malzemesi kullanılmış, bir evin olması gerektiği gibi sakin ve sıcak olması ve ayrıca kentsel hafızadan yapısal izler taşıyarak yerine ait olabilmesi hedeflenmiştir.”

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Master Planı (Arıkoğlu Arkitekt – 2018)

2012 yılında davetli yarışma ile kazanılan ABTÜ Kampus Master Planı projesi Arıkoğlu Arkitekt tarafından tasarlandı ve inşaatı 2018 yılında tamamlandı.

ABTÜ kampüs planı kompakt ve aynı zamanda esnek tasarlandı. Rasyonel ızgara sistemi kurarak akademik binalar 54 x 54 metrelik parsellere yerleştirildi. Böylece planın nihai gelişmesinin alt yapısı ve peyzajı önceden şekillenmiş ve belirlenmiş oldu.

Kampüs yapılarının uyumlu olmaları için dört kat sınırlanması belirlendi. Aynı amaçla cephe, malzeme ve renk kullanımlarında uyum sağlandı. Kampüs bütününde ortak bir mimari dil yaratmak hedeflenirken özel yapıların mimarisinde değişkenlik kabul edildi.

FNN Sürdürülebilirlik Merkezi (Acararch – 2021)

Acararch tarafından tasarlanan FNN Sürdürülebilirlik Merkezi 2020 yılında inşa edildi.

“Tekfen İnşaat 2017 yılında Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Güney Anadolu Tamir Atölyesi (GAT) içerisine arşiv, müze (sergi) ve idari ofislerin yer alacağı bina için sınırlı-davetli yarışma düzenlemiştir. Şartname programı kapsamında Tekfen İnşaat’ın tüm projelerini barındıracak arşiv bölümü, eski ekipmanlarla birlikte hatıra değeri taşıyan görsel malzemelerin sergileneceği müze ve ilgili bakım birimlerine ait ofislerin bir arada bulunması istenmiştir.”

“Ofis bölümünün iç mekânında zengin ve konforlu bir çalışma ortamı yaratabilmek için bina ortasına iç bahçe, bina çeperine yan bahçe ve birinci katta çatı teras bahçesi tasarlanıp ofislerin yeşil alanlarla ilişkili olması sağlanmıştır. Yan bahçe ofis cephesiyle kabuk arasında konumlandırılıp doğal havalandırma sağlanmıştır.”

Adana’da bulunan mimarlık ofislerin ARKIV’deki profillerine buradan, Adana’da uygulanmış, uygulanmamış projelerin tümüne ise buradan inceleyebilirsiniz.

Etiketler

Bir yanıt yazın