“Arkeolojik Alanlarda Koruma” Semineri Yapıldı

8-11 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi'nin ve Kaplan Fund'ın birlikte düzenlediği 'Arkeolojik Alanlarda Koruma' Semineri ile bir ilk gerçekleştirildi.

8-11 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ve Kaplan Fund’ın birlikte düzenlediği ‘Arkeolojik Alanlarda Koruma’ Semineri ile bir ilk gerçekleştirilmiş ve kazı başkan ve yardımcılarının koruma uzmanları ile bir arada koruma sorunlarını tartışarak çözümler aradığı bir platform yaratıldı. ‘New York’ta 1945 yılından beri faaliyet gösteren ve Arkeolojik- Mimari Koruma ile ilgili akademik çalışmalara da kaynak sağlayan JM Kaplan Fund, kendilerine İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Programı’ndan Yrd.Doç.Dr. Ege Uluca Tümer’in sunduğu ‘Seminar on Archaeological Site Conservation for Co-Directors and Assistant Co-Directors of Archaeological Excavations in Turkey’ başlıklı proje önerisini kabul etti ve finansal destek vererek bu projeyi destekledi.

8-11 Kasım 2012 tarihlerinde Yrd.Doç.Dr. Ege Uluca Tümer yürütücülüğünde düzenlenmiş olan seminer ile Türkiye’deki Türk kazılarındaki yönetici ve yönetici yardımcılarının koruma konularındaki bilgi ve birikimlerini paylaşmaları ve bu konuda çalışan uzmanlarla aralarında bir ağ oluşturulması hedeflendi. Seminerde davetli katılımcı olarak bulunmuş 24 kazı başkanı/ kazı başkan yardımcısından alınan geri dönüşlere göre de bu amaç büyük ölçüde gerçekleştirilmiş gibi görünüyor.

Oxford Brooks Üniversitesi’nden Doç.Dr. Aylin Orbaşlı, Sagalassos Kazısı ve KU Leuven’den Koruma Uzmanı Mimar Ebru Torun, İTÜ’den Prof.Dr. Zeynep Ahunbay, ODTÜ Malzeme Koruma Laboratuvarı’ndan Prof.Dr. Emine Caner Saltık, Doç.Dr. Ayşe Tavukçuoğlu, Dr. Evin Caner, Dr. Alp Güney, İstanbul Üniversitesi’nden Prof.Dr. Mehmet Özdoğan, Doç.Dr. Necmi Karul, ve Sayka İnşaat’tan Merve Yıldız seminere konuşmacı olarak katılarak konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar. Seminerde ‘Arkeolojik Alanda Koruma Kavram ve Yaklaşımları’, ‘Arkeolojik Alanlarda Alan Yönetimi’, ‘Türkiye’de Arkeolojik Alanlarda Koruma Uygulamaları’, ‘Arkeolojik Alanlarda Malzeme Koruma Çalışmaları’ seminerde yer alan başlıca konu başlıkları oldu. 11 Kasım 2012 tarihinde ise Yenikapı Kazı Alanı, Yenikapı Laboratuvarı, İstanbul Kara ve Deniz Surlarına aynı konunun alanda tartışılması amacıyla teknik geziler düzenlendi.

Tüm katılımcıların kendi birikim ve deneyimlerini ortaya koyduğu seminer, seminerde temsilcisi bulunan kazılarda gerçekleştirilmiş koruma çalışmalarının sunulduğu posterler ile daha da zenginleşti. Katılımcılar tarafından doldurulan anketlerle bu seminer ilişkin görüşler ve daha sonraki yıllarda bu konu üzerinde yapılacak etkinliklerde izlenmesi gereken yol ile ilgili geri bildirim elde edilmesi amaçlandı.

19. yüzyılda farklı ülkelerden define arayıcıların gerçekleştirdiği kazılardan daha bilimsel ve hem alanla ilgili bilimsel verileri toplamak hem de müzede sergilenecek objeleri çıkarmaya yönelik kazılara geçilmesinin üzerinden çok uzun yıllar geçmiştir. Ancak kazı yapılan alanların gelecek kuşaklara en az tahribat ile aktarılması konusu hala üzerinde çok çalışılan ve tartışılan bir konudur. Bu amaca yönelebilmek için disiplinler arası bir çalışmanın gerçekleştirilmesi zaruri gibi görünmektedir. Bu seminerle amaçlanan da kazıların daha disiplinler arası bir ortaklığı içerebilmesinin yollarının araştırılması oldu. Bu amacın gerçekleştirilmesi için de bu yıl ilki gerçekleştirilen bu seminerin, daha sonraki yıllarda da farklı gruplarla yinelenmesi, bu konudaki yayınların arttırılması ve web ortamında arkeolojik alanlarda koruma konularında çalışan uzmanlar ile arkeolojik alan kazı başkanlarının buluşabileceği yeni platformların yaratılması planlanlanıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın