Araştırma Görevlisine Oda Hapsi

Ankara Ulaşım Ana Planı'nı eleştiren akademisyen, Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili tarafından küçük bir odada 'görevlendirildi.'

Araştırma görevlisi Tahir Çalgüner, akademik faaliyetle ilgisi olmayan görevlendirmenin gerekçesinin kendisine iletilmesini istedi.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde araştırma görevlisi olan Tahir Çalgüner, Dekanlık tarafından yaptığı işle hiçbir ilgisi bulunmayan bir görevlendirmeyle akademik faaliyetlerden ve çalıştığı bölümden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

Bölümde iki ders veren Çalgüner, Dekanlık tarafından tam zamanlı olarak bilgisayar laboratuvarında ‘görevlendirildi.’ Görevlendirme yazısına itiraz eden Çalgüner, Dekanlığa “İçinde bilgisayarlar olan bir odada tam zamanlı oturmamın idari ve akademik amacı nedir” diye sordu.

YENİ BİR MOBBİNG

Daha önce de mobbing tartışmalarıyla gündeme gelen Gazi Mimarlık’ta Çalgüner’e yapılan bildirimde bir gerekçe yazılmaması dikkat çekti. Çalgüner’in özellikle Ankara Büşyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Üniversitesi’ne yaptırılan Ankara Ulaşım Ana Planı 2038’e yönelik eleştirilerinin rahatsızlık yarattığı iddia ediliyor. Fiilen sürgün anlamına gelen “görevlendirmenin”, Çalgüner’in projeye ilişkin akademik değerlendirmeleriyle bağlantılı olabileceği yönünde kuşkular var.

DERSLERE GİRMESİNE ENGELLEME

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili ve AUAP 2038 Proje koordinatörü Mahmut Özbay tarafından Çalgüner’e tebliğ edilmek üzere 27 Mart 2014’te Şehir ve Bölge Planlama bölümüne gönderilen “görevlendirme” yazısında, “Bölümünüz Arş. Gör. Tahir Çalgüner’in 319/A numaralı Bilgisayar Laboratuvarında tam zamanlı olarak görevlendirilmesi ve ŞPB164 Şehircilik Projesi 1 ve ŞPB305 Kentsel Tasarım Atölyesi 2 derslerindeki görevlerinden muaf tutulması Dekanlığımızca uygun görülmüş olup, ilgiliye tebliği ile sonuçtan Dekanlığımıza yazılı olarak bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi.

AKADEMİK FAALİYETLE İLGİSİ YOK

Dönem ortasında yapılan bu görevlendirmenin kendisine tebliğ edilmesinin ardından, önceki gün Dekanlığa yazılı başvuru yapan Çalgüner, görevlendirmenin “akademik personel” iş tanımı ile orantısız olduğuna dikkat çekti.

Başvurusunda, görevlendirmenin bilgisayar dersi ve eğitimi ile ilgili bir laboratuvar görevlendirmesi olmadığına vurgu yapan Çalgüner, “İçinde bilgisayarlar olan bir odada tam zamanlı oturmamın idari ve akademik amacı nedir?” diye sordu.

GEREKÇE BİLE YOK

Dekanlıktan kararın gerekçesini öğrenmek isteyen Çalgüner, bölüm ile ilişkilerini mekansal olarak izole edecek ve tüm akademik öğretim görevlerinden muaf tutacak kararın gerekçesi ile; Dekanlık istem yazısı ve bölüm başkanının Dekanlığa verdiği cevap yazısının bir kopyasının kendisine verilmesini istedi.

UYARMA CEZASI VERİLMİŞTİ

Tahir Çalgüner’e Ocak ayı içinde, hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda “Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek” iddialarıyla “uyarma” cezası verilmişti.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde geçtiğimiz yıl da dönemin Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan, AUAP 2038 projesine yönelik eleştirileri nedeniyle yarı zamanlı çalıştığı fakülteden, sözleşmesi uzatılmayarak uzaklaştırılmıştı.

Etiketler

Bir cevap yazın