“AR-GE ve Tasarım Merkezleri” Teşvikleri

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, en az 10 kişilik ekibi olan AR-GE ve Tasarım Merkezleri'ni teşvik ediyor.

Tasarımcılara teşvik vereceğini açıklayan bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Bakanlığımız; özel sektörde, tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılması, tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın AR-GE ve Tasarım Merkezleri için hazırladığı internet sitesinden, tasarım merkezlerinin nasıl tanımlandığına ve başvuruların nasıl yapıldığına dair ayrıntılı bilgiye ulaşılabiliyor. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’a göre düzenlenen teşvikler: “gelir vergisi stopajı teşviki”, “damga vergisi ve harç istisnaları”, “ar-ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermayesi desteği uygulaması” şeklinde 3 başlıkta tebliğ edilmiş.

İlk defa 2008 yılında yayınlanan 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”, 2016 yılında içeriğinde yapılan değişiklerle “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” ismini almış ve kapsamı tasarım üzerine çalışan, “tasarım merkezi” olarak anılan işletmeleri de içine alacak şekilde genişletilmişti. 

Bakanlığın yayınladığı Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu’na ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’a dökumanlar kısmından ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın