Amaç ODTÜ Ormanını Ranta Açmak

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, arazi bütünlüğü ve sahip olduğu doğal değerler açısından Başkent'in en önemli nefes alma alanlarından biri olan ODTÜ Ormanı'nın statüsünün değiştirilmesi için rapor hazırlanmasına tepki gösterdi.

Amacın rant projeleri ve yollarla ODTÜ ormanını toprak bütünlüğünü parçalayarak yok etmek olduğunu söyleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Orman Su İşleri Bakanlığı’nın basında yer alan haberlere göre ODTÜ Özel Ormanı’nın statüsünün değiştirilmesi için Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’nün bu yönde bir rapor hazırlaması ile yıllardır Büyükşehir Belediyesinin ve yöneticilerin ODTÜ ormanına ilişkin planlarını değerlendirdi.

“ODTÜ ormanı emek ve sevgiyle büyütülmüştür.”
Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Kaya Mimarlar “Amaç ODTÜ Ormanını yok etmek, ancak bu iş biraz zor” değerlendirmelerinde bulundular. “ODTÜ Özel Ormanı’na, Devlet Ormanı statüsü verilmesi ve Bilkent kampüs hastanesine yönelik yapılması planlanan yollarla, ODTÜ arazisinin bütünlüğünü bozarak yok etmek isteği uzun süredir bitmez bir hırs olarak rant odaklı politikaların gündeminde olduğunu ifade eden Candan şöyle devam etti: “ODTÜ dünya ölçeğinde bir bilim yuvası olmakla birlikte, arazi bütünlüğü ve sahip olduğu doğal değerler açısından kentsel ölçekte Ankara’nın yeşil kuşağının içerisinde önemli bir nefes alanıdır. Kemal Kurdaş öncülüğünde emekle sevgiyle büyütülmüş ODTÜ Ormanının statüsünün değiştirilmesi, halka kapalıymış gibi “halka açılacak” söylemleriyle, halka halka ranta açılması planlanmaktadır. Bu statü değişikliğinin özü, Atatürk Orman Çiftliğinin başına ne geldiyse, ODTÜ ormanının başına da onun gelmesidir. Hedefi bilim olan Üniversite ile en küçük yeşil alanı yol ve yapılaşma olarak gören hükümetin anlayışı arasındaki fark budur Kastlı yaptırılan bu haberler arkasında bir rant planı olduğunu gösteriyor. Bu konuda ODTÜ Rektörlüğü’nden Orman Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nden bilgi istedik. ODTÜ Ormanı’nın ranta kurban edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

“Kentsel vahşet senaryosu”
Candan şöyle devam etti: “Hava kirliliğinin en üst düzeylerde yaşandığı Başkent’te, ODTÜ ormanları ve keza Eymir Gölü, Çukurambar ve Oran yapılaşmasının, Bilkent kampüs hastanesi ile 100.yıl kentsel dönüşümünün kıskacında kalmıştır. Plansız, bilimden uzak kent politikalarının sonucu olan bu kentsel vahşet senaryosu ODTÜ’yü yutmak istemektedir. Ülke topraklarının en önemli arazileri sağlık kampüsleri için yabancı yatırımcılara tepside sunulmakta, sağlık hizmetlerini ticarileştirmenin zirve mekanları sağlık kampüslerinden olan bir buçuk milyon metrekarelik, Bilkent Sağlık kampusu ulaşımı için ODTÜ arazisi parçalanarak yol geçirmek istenmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in parsel parsel Ankara’da hayır işi için Fetö’ye geçilen iltimasların hesabını vermeden sürekli, kentsel talan ve bilimden uzak kavşak ve yol projelerini gündeme getirmesinin “hayırlı” olmadığı ortadadır. ODTÜ sadece bir üniversite değildir, nefesimizdir, doğal varlığımızdır, geleneğimizdir, geleceğimizdir, ranta karşı direnişimizdir”

“Yeni bir yaşam yaratmanın hikayesi ODTÜ Ormanıdır.”
Konuya ilişkin olarak ODTÜ Rektörlüğü’ne ve Orman Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne resmi yazıyla bilgi istediklerini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Kaya “ODTÜ Rektörlüğü’ne yazdığımız resmi yazıda bakanlık ve ilgili kurumlar tarafından rektörlüğe bildirilmiş resmi bir başvuru olup olmadığını, ODTÜ Ormanlarının kadastro ve tapu kayıt işlemlerinin ne zaman yapıldığını, basında yer alan haber doğrultusunda, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanmış bir raporun rektörlüğe gönderilip gönderilmediğini sorduk. Rapor gönderildi ise bir örneğinin tarafımıza ve kamuoyuna açıklanmasını istedik. ODTÜ geleneği mekansal bütünlüğü ile bu ülkenin birikimidir. Bu birikimde herkesin emeği vardır. Yeni bir yaşam yaratmanın hikayesi ODTÜ Ormanıdır. Rahatsızlık ve onu yok etme arzusunun güçlenmesi de bundandır. Geleceğimizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Etiketler

Bir cevap yazın