Alt Beton Üst Ahşap

1940'lı yıllarda sahil yolu yapılırken yıkılan ve Kandilli'de tekrar inşa edilen 3 katlı binanın proje mimarı Metin Zeydanlı konuştu: Binanın sadece bodrum katı betondan, diğer katlar ahşap.

Kandilli sahil yolu üzerinde Boğaziçi ön görünüm alanında yükselen inşaatı geçtiğimiz günlerde Radikal’de duyurmuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün izniyle yapıldığını söylediğimiz, 1940’lı yıllarda sahil yolu yapılırken yıkılan ahşap 3 katlı binanın ihyasını yerinde inceledik. Binanın üzerindeki örtü açılınca sadece bodrum katın betondan yapıldığını üstteki 3 katın ahşap olduğu ortaya çıktı. Koruma kurulları sahil yolu ya da bir başka sebeple yok olan yalı, konak gibi sivil mimari örneklerinin ihyası için aynı parsele yapılmak kaydıyla onay veriyor. Boğaziçi İmar planlarında 2013 yılı ocak ayında plan notu değişiklikleri yapılmış. Set altına otopark inşasına da izin çıkmış.

İnşaatı gezdikten sonra proje mimarı Metin Zeydanlı’ya telefonda sorularımızı yönelttik. İşte cevaplar;

Binanın orijinali ahşapsa altının betonarme yapılması doğru mu?

Boğaziçi İmar yasası eski eserleri korumak için üstü ahşap da olsa binanın atını betonarme yapılmasına onay veriyor. Koruma Kurulları ‘da tarihi binaların zeminlerinin sağlam olması ve asırlarca ayakta kalması için bunu destekleyen kararlar alıyor.

Yol için istimlak edilerek yıkılan bina, temeli olmadan nasıl ihya kapsamında değerlendirilebilir?

Aynı parsel içinde olmak kaydıyla tarihi eser statüsündeki binalar öne arkaya sağa sola kaydırılabilir. Yol için yıkılan bina 933 ada 35 parselin içindeydi. Aynı parsel de aynı koordinatlarla biz ihya edilen binayı geriye çektik. 2863 sayılı yasanın 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu uygulama hayata geçti. 702 sayılı ilke kararı arkeolojik sitlerle ilgili. Oysa burası doğal sit alanı ve burada uygulama 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda yapıldı.

Temelleri olmadan binanın büyüklüğünü, tipini nasıl tespit ettiniz?

Temeller mevcut yolun altında. Arkeoloji Müzesi’ne müracaat edip o temelleri bulabiliriz. Ancak binanın fotoğrafları elimizde. Alman mavisi olarak bilinen haritalardan, fotoğraflardan faydalandık. Zaten ilke kararında fotoğraf, gravür, temel kalıntıları yeterli görülüyor. Hatta sözlü ispat bile kabul görüyor.

Bunun sakıncaları yok mu? Bu mantıkla tüm boğaz yeni yapıyla dolar. Yol için yıkılan onca bina var…

Boğazdaki tarihi yapıların ihyası koruma kurulunun asli görevi. Tarihi eserlerin ihyası kötü bir şey değil ki! Boğazı 20. Yüzyılın başındaki görünümüne kavuşacak. Herkes parselinde bu uygulamayı yapabilir. Ancak burada aynı parsel ve aynı büyüklükte olmak şartıyla. Mesela parsel ifrazı yapılmış, kurula müracaat etmiş. Binanın cephesi 14 metre ama bu ifrazı yapılmış parselde cephe 8,5 metre. Bu haktan faydalanamaz. Diğer parseli de satın alıp gelin, o zaman 14 metre cepheli tarihi yalıyı ihya edebilirsiniz denildi.

Ağacı Korumak için 285 Bin Lira Harcadık

Eski görüntülerde yeşil bitki örtüsü ağaçlar görülüyordu. Bu ağaçlara ne oldu?

Orman Mühendisleri odasına tespit yaptırdık ve daha sonra karar için Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na başvurduk. 2 fıstık çamının yerinde korunması 7 ağacın da taşınması kararı çıktı. 1 selvi ağacı yerine de parsele 4 selvi ağacı dikilmesi iskan şartı ile karara bağlandı. İnşaatın üzerindeki fıstık ağacını koruyabilmek için 285 bin lira harcadık. Özel koruma önlemi aldık.

Boğaziçi yasası doğal ortamı bozanlar hakkında cezai hüküm getiriyor…

Bakın biz imar müdürlüğü, koruma kurulu, çevre şehircilik bakanlığından inşaat izinlerimizi aldık. İzinsiz yapanlar, izinsiz doğal yapıyı bozanlara cezai hüküm getiriliyor.

Plan Notları Değişti

Doğal görüntüyü izinli nasıl bozabilirsiniz?

Bakın 4.01.2013 tarihinde Boğaziçi yüksek koordinasyon kurulu 1/1000 uygulama imar planları için lejant değişikliğine gitti. Plan notlarını değiştirerek yeni hükümler getirdi. Plan hükümlerinin 9.27 maddesi set teşkil eden parsellerde zemin altına otopark yapılabilir, havuz ve havuz tesisat odası yapılabilir deniliyor. Biz tek katlı otoparktan sonra üzerini 1,5 metre toprakla kaplayıp, Boğaziçi’ne uygun peyzaj yapacağız.

Etiketler

Bir cevap yazın