Allianoi öldükten sonra davası görülecek

Sular altında kalmaktan kurtarılamayan 2 bin yıllık Allianoi Antik Kenti'yle ilgili davanın duruşması, antik kent sular altında kaldıktan 7 ay sonra, görülecek.

Yortanlı Barajı’nın göl havzası içerisinde kalan Allianoi Antik Kenti’nin sular altında kalmasını önlemek amacıyla 2005 yılından bu yana, aralarında baraj aksının değiştirilmesi, antik kentin kumla kaplanması kararının iptal edilmesi, antik kentin çevresinin duvarla kaplanmasının önüne geçilmesi amacıyla davalar açıldı.

Bu konuda 7’si doğrudan idari dava, 3’ü ise Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan ilke kararlarının iptal edilmesine yönelik olmak üzere toplam 10 dava açıldı. Açılan davalardan dördünde mahkemeler Allianoi’nin baraj suları altında kalmaması için iptal kararı verdi. Yortanlı Barajı’nda su tutulmasının iptali için açılan bir dava, baraj aksının değiştirilmesi için DSİ’ye yapılan başvurunun reddi üzerine açılan dava ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun son olarak aldığı 765 sayılı ilke kararının iptali için açılan davalar ise henüz yargının çeşitli aşamalarında sürüyor.

Açılan davaların büyük bölümü kazanıldığını belirten Avukat Arif Ali Cangı, şöyle dedi:

“30 Eylül 2011 günü görülecek dava, İzmir 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28 Mayıs 2010 tarihinde Allianoi’nin siltli kumla kaplanmasını sağlayan kararının iptali içindi. Mahkeme bilirkişi tayin etti. Bilirkişi 2’ye 1 oyla kumla kapatmanın koruma olmadığı yönünde rapor vermiş olmasına rağmen İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi oy çokluğu ile yürütmenin durdurulması istemini reddetti.”

Yaklaşık 7 aydan bu yana baraj suları altında bulunan Allianoi için 30 Eylül günü yapılacak duruşmada mahkemenin davayı kabul edip etmeme kararı vereceğini belirten Cangı, şöyle konuştu:

“Mahkemenin davayı kabul etmesi durumunda Allianoi’yi kumla kapatanlar tarihsel bir utanç içerisinde olacaklar, çünkü artık bunun dönüşü yok. Sonuçta dava artık Allianoi’nin tarihinin yazılması davasına dönüştü. Suyun altında bırakılması aslında günümüzde halen insanlığın ortak kültürel mirasını koruma kültürünün oluşmadığını gösteren bir durum. Yöneticilerde bu bilinç hala yok. Bu da bizim daha fazla çalışmamız gerektiğini gösteriyor. İnsanlık tarihi çok eski, Allianoi’nin tarihi 2 bin yıllık, bizim ömrümüz bu sürelere bakıldığında çok kısa bir dönemi kapsıyor, ancak bu kısacık dönemde insanlık mirasını korumak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.”

Etiketler

Bir cevap yazın