Allianoi için ders gibi karar

Sular altında bırakılan Allianoi ören yerinin adının, yapılması planlanan kültür ve turizm projesine verilmesine Danıştay karşı çıktı.

TMMOB Şehir Plancıları Odasi’nın açtığı, “İzmir-Bergama-Allianoi-Manisa-Soma-Menteşe Termal ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” projesinin iptali davası sonuç verdi. Danıştay 6. Dairesi’nin verdiği kararda, “burada önemli nokta, davanın konusunu oluşturan Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi’nin adını Allianoi’den almasıdır. Ancak baraj gölü ile birlikte Paşa Ilıcası da yok edilmektedir. Bu durumda Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ni hiçbir anlamı kalmamaktadır’ denildi.
Birinci derecede sit alanı olan Allianoi geçtiğimiz yıl, yurtiçinden ve yurtdışından gelen tepkilere rağmen Yortanlı barajının su tutmasıyla yok edilmişti. Çevre ve Orman Bakanlığı, Allianoi’yi sular altında bırakırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı ise Allianoi’nin ismini kullanarak, bölge için proje hazırladı.

Allianoi Plan Dışında Bırakıldı 

1/25.000 ölçekli çevre düzenleme planına göre, Allianoi antik termal ve sağlık yerleşimi ile proje aynı alanda bulunuyor. Buna karşın Yortanlı baraj gölü ve Allianoi 1/25.000 ölçekli çevre düzenleme planının dışında bırakıldı. Oysaki Paşa Ilıcası olarak bilinen ve İzmir 11 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 14 Mayıs 2003 tarihli kararı ile belirlenen Allianoi 1. derecede sit alanı ve Yortanlı Barajı suları altında bırakıldı. Danıştay 6. Dairesi de verdiği kararda, plan içinde yer alan 1. derecede sit alanı Allianoi bir yandan yok edilirken, bölgede kültür ve turizm kuruluşu yapılmasının geçerliliği olmadığı ifade edildi.

Geçerliliği Olmayan proje

Kararda şu görüşlere yer verildi: “Bilirkişi Kurulumuz, İzmir-Bergama-Allianoi-Manisa-Soma-Menteşe Termal ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin hangi nedenlerle belirlendiğini anlayamamaktadır. Bölgenin en kuzeydoğu ucunda bulunan erişimi zor, su debisi ancak kendisine yetebilen, düşük nitelikteki Menteşe Kaplıcası dışında bir termal merkezi besleyebilecek kaynak ya da kaynaklar bulunmamaktadır. Bölgenin en güney ucunda ise Paşa Ilıcası olarak ve Allianoi kentinin temelini oluşturan kaynak baraj gölü altında kalmaktadır. Dolayısıyla İzmir-Bergama-Allianoi-Manisa-Soma-Menteşe Termal ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin temelini ve adını oluşturan kaynak yok olmaktadır.”

Etiketler

Bir cevap yazın