AKP Torbaya Balta da Koydu

Orman içine ‘ziyaretçiler’ için inşaa edilecek yapılarda imar şartı aranmayacak. Doğal çiçek soğanlarının dışarıya satışına da kolaylık sağlandı.

Çevre ve ormanlara yönelik uygulamaları eleştiri konusu olan hükümet, tartışmalı iki değişiklik daha yaptı. Meclis’te “torba tasarıya” eklenen maddeye göre, ormanlar içerisine “idareler ve ziyaretçiler” için inşaa edilecek yapılarda imar planı şartı aranmayacak. CHP düzenlemenin İstanbul’daki tabiat parklarına inşaa edilen yapılarla ilgili olduğunu vurguladı. Hükümet, doğal çiçek soğanlarına ilişkin yönetmelikte de değişiklik yaptı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “torba tasarının” görüşmeleri sırasında AKP önerge verdi. Önerge ile Orman Yasası’na madde eklendi.

Maddeye göre, orman veya orman rejimine tabi alanların, mesire yeri, şehir ormanı, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ve avlak olarak ayrılan bölümlerinde, “idare ve ziyaretçilerin” ihtiyaçlarını karşılamak için taban alanı 250 metrekareyi ve kat adedi bir bodrum kat ve çatı arası hariç 2’yi geçmeyen yapılar uzun devreli gelişme planlarına veya gelişim ve yönetim planlarına göre yapılacak. Ancak bu alanlar için imar planı şartı aranmayacak.

Ayrıca orman koruma ve yangınla mücadele için yapılacak yapı ve tesisler de aynı planlara göre yapılacak. Onlarda da imar şartı aranmayacak. Kıyı, sahil şeritlerinde kalan alanlar ve kesin yapı yasağı getirilen korunan alanların, orman veya orman rejimine tabi olması halinde ise bu hüküm uygulanmayacak.

İmar planı olan alanlarda plana uyulacak. Şehrin içindeki veya yakın çevresindeki ormanlık alanların afetler öncesinde piknik alanı, mesire yeri ve afet sonrasında geçici barınma yeri olarak kullanılan alanlarda altyapı hizmetleri, Orman Genel Müdürlüğü’nün izniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya belediyeler tarafından yapılacak.

‘Lüks villalar için’

AKP’nin önergesine göre, Milli Parklar Yasası’nın uygulandığı alanlarda, alanın sit statüsü özelliğinin korunması kaydıyla, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın diğer hükümleri de uygulanmayacak.

Komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Musa Çam madde ile özel koruma statüsü verilen alanların ranta açıldığını vurguladı. Bugüne kadar bu alanlarda hukuk dışı fiili durum yaratılarak yapılan yapılara hukuki dayanak sağlanmak istendiğine işaret eden Çam, şunları söyledi: “İstanbul Parkormanı Tabiat Parkı’nda, onlarca lüks villanın yapılmasına yönelik olarak gizlice imar planı yapılmış ve kabul edilmiştir. Bu çerçevede hukuksuz olarak yapılan imar planına kılıf hazırlamak için tasarıya hüküm eklenmiştir. Yine hukuka aykırı olarak, İstanbul Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı’nda, yapılan onlarca lüks villanın yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Orman Mühendisleri Odası’nca açılan davanın önünü kesmek için bu hüküm eklenmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca hazırlanan Milli Parklar Yönetmeliği’nde, Milli Parklar Yasası’na aykırı olarak, uzun devreli gelişim planlarını by-pas ederek, milli park alanlarında plan dışı tesis yapımına imkân sağlayan ve Orman Mühendisleri Odası’nca Danıştay’da iptal davası açılan düzenlemeye yasal kılıf hazırlamak için bu hüküm eklenmiştir.”

Çam, düzenlemenin aynı zamanda başbakan ve yakınlarının İzmir Urla ilçesi Zeytineli mahallesindeki villalarını da aklamaya ve kurtarmaya yönelik bir düzenleme olduğunu savundu.

Öte yandan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik’te de değişiklik yapıldı. Değişiklik dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevcut yönetmeliğin “ithalat ve yeniden ihracat” başlıklı maddesinde yer alan “Doğal çiçek soğanlarının yeniden ihraç amacıyla ithalatına, dahilde işleme veya geçici ithalat rejimleri kapsamında bakanlıkça izin verilebilir” hükmü, “Doğal çiçek soğanlarının yeniden ihracatına bakanlıkça izin verilebilir” şeklinde değiştirildi.

Değişiklikle çiçek soğanlarının dışarıya satışına kolaylık getirildi. Ayrıca uygulanacak idari yaptırımlarda da değişiklik yapıldı.

Etiketler

Bir cevap yazın