5. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi — UYAK2023

Teması, "Geleceğin Şehirleri, Şehir Tünelciliği ve Yeraltı Kazıları" olarak belirlenen 5. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi için bildiri özet teslimleri 15 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabilir.

İstanbul Metrosu kazılarının başlaması ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından başlatılan Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu (UYAK), metro ve tünel kazılarındaki gelişmelere paralel olarak 1994, 2007, 2013 ve 2018 yıllarında toplam dört kez düzenlendi. UYAK Sempozyumu, metro ve tünel projeleri başta olmak üzere yeraltı madencilik kazıları, su-atık su tünelleri, baraj tünelleri vb. yeraltı kazıları ile ilgili bilimsel ve teknik gelişmelerin ve sorunların, konunun ilgili tarafları ile; belediyeler, kamu kurumu temsilcileri, yüklenici firmalar, makina-ekipman üreticileri ve mühendislerin bir araya geldiği bilimsel ve teknik bir platform niteliği taşıyor.

UYAK2023, 5.Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı birlikteliği ile Mart 2023’te İstanbul’da düzenlenecek. Kentleşme ve genişleyen şehirler ile birlikte artan altyapı ve toplu ulaşım talebi şehir içi yeraltı kazılarına olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Bu nedenle UYAK2023’ün teması, “Geleceğin Şehirleri, Şehir Tünelciliği ve Yeraltı Kazıları” olarak belirlendi.

Yeraltı Kazıları Sempozyumu’nun İstanbul’da yapılmasının en önemli sebebi ülkemizde ve dünyada metro projelerinin en yoğun uygulandığı şehir olması. İstanbul, 2022 yılında dünyada aynı anda en çok metro projesi inşaatı devam eden şehir olma özelliği ile öne çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 98,7 km’lik 10 raylı sistem projesinin (8 metro: 97,6 km, 1 tramvay: 1,1 km ve 1 füniküler: 0,8 km) yapımı devam etmekte, ayrıca geleceğe yönelik 74.5 km’lik HIZRAY projesi gibi yeni metro projeleri de planlama ve hazırlık aşamasında. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından projeleri yürütülen 95 km’lik 6 metro metro projesi yapımı da devam ediyor.

Sempozyum Konuları

Proje Tasarımı, Planlama

 • Yeraltı yapılarının tasarımı, planlanması ve kullanımı
 • Arazi ve laboratuvar incelemeleri, zemin ve kaya mekaniği deneyleri
 • Jeolojik, jeofizik ve jeoteknik raporlama
 • Fizibilite çalışmaları

Klasik Tünelcilik ve Madenlerde Hazırlık İşleri

 • Aşamalı yeraltı kazıları, NATM
 • Boru kemer ve diğer arazi ön-güçlendirme uygulamaları
 • Püskürtme beton, tel hasır, çelik tahkimat/iksa uygulamaları
 • Kentsel alanlarda delme-patlatma uygulamaları ve titreşimler
 • Yeraltında delme patlatma uygulamaları
 • Kazı, tahkimat, nakliyat, su atımı (drenaj) uygulamaları
 • Ön delgi, zemin iyileştirme, jet grouting ve susuzlandırma
 • Klasik kazı yöntemlerinin tünelcilik ve madencilikte uygulamaları

Mekanize Kazı Yöntemleri / Mekanize Tünelcilik

 • Yeni (hızlı) kazı teknolojileri, seçim, tasarım ve performans
 • Tam cepheli tünel açma makineleri (TBM’ler)
 • Kollu galeri açma makineleri ve darbeli/hidrolik kırıcılar
 • Yeni (hızlı) Kazı teknolojilerinde lojistik (back up) üniteler
 • Pasa-zemin şartlandırma, çamur (slurry) şartlandırma
 • Kazı sonrası işler, elektromekanik, sinyalizasyon, yangın izleme
 • Mekanize kazı yöntemlerinin madencilik ve tünelcilik uygulamaları

Şehir Tünelciliği, Tünelcilikte Dijitalleşme

 • Yeraltı projelerinin tasarım ve yapım süreçlerinde dijitalleşme (IoT, yapı bilgi modellemesi, veri bilimi vb.)
 • Yeraltı yapılarının yapımında ve tasarımında sürdürülebilirlik uygulamaları
 • Otomatik İzleme Sistemleri
 • Şehir tünelciliği, yoğun yapılaşma alanlarında yeraltı kazıları
 • Şehir şantiyeciliği uygulamaları
 • TBM pasalarının geri dönüşümü ve yeniden kullanımı
 • Yeraltı şehirciliği ve yeraltı kazıları

Risk, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve diğerleri

 • Risk analizi ve yönetimi, organizasyon, ihale tipleri-süreçleri, maliyetler
 • Çevresel etkiler, arazi deformasyonları, jeoteknik ölçümler ve izleme
 • Yeraltı kazılarında iş sağlığı ve güvenliği
 • Havalandırma uygulamaları
 • Yeraltı yapılarının bakımı-onarımı-rehabilitasyonu
 • Mega tünel uygulamaları, Mega maden uygulamaları
 • Mikrotünelcilik

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özet Teslimi — 15 Ekim 2022
 • Özetlerin Kabul Bildirimi — 20 Ekim 2022
 • Tam Metin Bildirilerin Teslimi — 1 Aralık 2022
 • Tam Metin Bildirilerin Kabulü — 1 Ocak 2023
 • Sempozyum Programının Açıklanması — 1 Şubat 2023
 • Sempozyum Tarihi — Mart 2023

Ayrıntılı bilgi için: www.uyak.org.tr

Etiketler

Bir yanıt yazın