3’üncü Köprü Bağlantı Yolunda Ranta Kapı Aralandı

Yeni açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı yollarından birinde imar planı değişikliğine karşı açılan davada bilirkişi uzmanlarının ‘yapılaşma baskısı oluşacağına’ dair itirazı mahkeme heyeti tarafından duymazdan gelindi.

Gerekçe olarak, ‘imar mevzuatına aykırılığa dair mahkeme kararı bulunmaması’ gösterildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odaları, Ulaştırma Bakanlığı’nca 3’üncü Köprü Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Beykoz-Riva/İshaklı Geçişi’ne ilişkin hazırlanan imar planı değişikliğini, ‘imar mevzuatına, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğu’ gerekçesiyle yargıya taşımıştı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açıldığı 26 Ağustos’tan kısa süre önce söz konusu davada karar verdiği ortaya çıktı.

Köprünün otoyol bağlantısı hukuka uygun

Mahkeme, ‘söz konusu plan değişikliğinin doğal varlıklar üzerinde yapılaşma tehdidi oluşturacağı ve imar planının Çevre Düzeni Plan Raporu’nda kentin büyümesinin Doğu-Batı yönünde olması gerektiği yönündeki ana kararlarla uyumlu olmadığı’ yolundaki iki bilirkişi uzmanının itirazını reddetti. Mahkeme, itirazın sadece Beykoz ilçesi Riva-İshaklı Geçişi’ne ilişkin olduğunu belirterek Kuzey Marmara Otoyolu’nun hukuka uygun olduğunu kaydetti.

Yol akslarıyla birleşmenin elzem olduğuna dikkat çeken İstanbul 4. İdare Mahkemesi, ‘Yapılaşma baskısı artacak’ şeklindeki bilirkişi itirazına ise ‘imar mevzuatına aykırı olduğuna dair mahkeme kararının bulunmadığı’ ifadeleriyle karşı çıktı.

‘Bölge SİT alanı, yapılaşmaya açılması mümkün değil’

Kuzey Ormanları bölgesinden geçen ve şimdiden yüz binlerce ağacın kesilmesine neden olan otoyolun ormanda yarattığı tahribatı görmezden gelen mahkeme ‘bölgenin doğal ve tarihi SİT alanı olduğundan yapılaşmanın hukuki olarak mümkün olmayacağına’ kanaat getirdi.

Kararında olası bir yapılaşmanın yerel yönetimlerce engellenebileceğinin altını çizen mahkeme, söz konusu gerekçelerle dava konusu imar planı değişikliğinin hukuka, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olduğuna ve kamu yararı taşıdığına karar verdi.

Etiketler

Bir cevap yazın