3 ADA 1 ADA Kamuoyuna Tanıtıldı

Yerel Girişime DESTEK Platformunun 1 yılı aşkın süredir yaptığı çalışmaların kamoyuna sunumu, 16 Ağustos günü İMP'de yapılan toplantı ile gerçekleştirildi.

Toplantıya projede yer alan tasarımcıların ve STK’ların yanısıra, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof Dr. Metin Sözen, Urban Land Institute(ULI) Başkanı ve KONUTDER Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Sur, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği (GYODER) Başkanı Işık Gökkaya ve Başkan Yardımcısı Özlem Gökçe, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Yöneticileri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA Yöneticileri Doğuş Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Dağlı, ve İMP Kurucu Başkanı Prof. Dr Hüseyin Kaptan gibi birçok uzman ve izleyici katıldı.

DESTEK gönüllüleri yenilikçi Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projelerinin geliştirilmesine, “aşağıdan yukarı” bir anlayış çerçevesinde, riskli mahallerde yaşayanların sorunlarını çözme yönünde birleşmişlerdi. Bugüne kadar platformda, “Herşey kamudan beklenmemeli” ilkesinde birleşen şehir plancısı, mimar, sosyolog, ekonomist, hukukçu ve birçok farklı meslek grubundan 60 gönüllü çalıştı.

Toplantı’nın açılış konuşmasını yapan, platformun yürtücüsü ve kurucularından A. Faruk Göksu, Platformun, öncelikli ilkesinin “Herşey devletten beklenmemeli” olduğunun ve projede gönüllüğün esas olduğunun altını çizdi.

Ardından Kentsel Strateji, Stratejik Tasarım Yöneticisi Sıla Akalp çalışmalar boyunca benimsenen 10 temel ilke olan,

1 Kentsel Strateji

2 Stratejik Tasarım

3 Yeni(den) Parselizasyon

4 Yükseklik Stratejisi

5 Yoğunluk ve Tipolojilerin Uyumu

6 Kamusal Mekan Elde Etme

7 İmar Bonusu Kullanma Kapasitesi

8 Finansman

9 Yerel Örgütlenme ve Uzlaşma

10 Yasal Düzenleme, konularına açıklık getirdi.

Platformun bundan sonraki hedefinin 17 Ağustos 2012’ye kadar 5 yeni ilçede 5 yeni mahallede 5 yeni kentsel doku çalışmak olduğunu belirten Akalp’ten sonra söz alan ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen, devlet yapsın diye beklemenin sonuçlarını herkesin bildiğine, Simav’da bile deprem sonrası hala hiçbir şey yapılmadığına, İzmitte olanları herkesin görmesine rağmen çoğu şeyin aynı kaldığına dikkat çekti.

GYODER Başkanı Işık Gökkaya, projenin kamu, STK ve halkın işbirliği ile kentlerin dönüşü için bir reçete olabileceğini, GYODER olarak projenin önerdiği imar transferleri ve imar tranferi finanmanları üzerine şimdiden çalışma yapmaya başladıklarını dile getirdi.

GYODER’den söz alan bir diğer yetkili isim GYODER Başkan Yardımcı Özlem Gökçe ise öncelikle bir kentsel tasarımcı olarak projelerin heyecan veirici olduğunu, şu güne kadar yapılan bina ölçeğinde yenileme yerine projenin sunduğu ada bazında dönüşümün önemine vurgu yaptı.

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nden Yalçın Kaya, risk azaltma ve sosyal yönüyle Dünya Bankası dahil herkesin dikkatini çekten bu proje için, biran önce finansman çalışmaların yapılması gerekliliğini dile getirdi.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Dağlı ise, depremin kendini hatırlattıkça dönüşüm için bir motivasyon olduğunu, projenin ise sunduğu bonuslar ile artı bir motivasyon sağlayarak dönüşüm sürecini kolaylaştıracağını savundu. Özel sektörün ise böyle bir projeden bir beklentisinin dönüşüm sürecinin belli bir yasal düzeneğe oturtulması, bir tüzük veya yönetmelik dahilinde olması gerektiğini belirtti.

Belediye Başkanı İsmail Ünal, projenin deprem odaklı dönüşüm yönüne dikkat çekerken projeler arasında yer alan Beşiktaş’ın yerel yönetim olarak önlemler almaya gayret gösterdiğini ekledi.

DESTEK gönüllülerinden, Politecnico Di Milano öğretim üyesi Oliviero Godi, projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını, bu sistemin işleyeceğine inandıklarını belirtti. “Biz insanları ikna edebileceğiz, çünkü onlara güzel şeyler sunacağız” dedi.

Bir diğer DESTEK Gönüllüsü, PAB Mimari Tasarım’dan Pınar Gökbayrak ise, projenin, mimarları ve şehir plancılarını bir araya getirip ortak bir çalışma yapmalarına ve insiyatif almalarına imkan vermesi açısından, kamuya ve halka sağlayacı yarar kadar, tasarımcıya da şans veren bir proje olduğuna, bu ölçekte gerçekleşebileceğine inandıkları bir projede çalışmanın avantajlarına vurgu yaptı.

Trafo Mimarlardan Arda İnceoğlu ise projelerin tekrar plana nasıl dönüşeceği, plan ile tasarım arasındaki bağlantının nasıl kurulacağı yönündeki kaygılarını dile getirdi.

Kapanış konuşmasını yapan İMP Kentsel Tasarım ve Yarışmalar yöneticisi Murat Vefkioğlu, projenin bundan sonra operasyonel yönden planlanması gerekliliğini, DESTEK gönüllülerinin “diyalog” konusuna yoğunlaşmaları yönünde fikirlerini belirterek, projede yer alan herkesi tebrik etti.

Etiketler

Bir cevap yazın