2022 Dünya Mimarlık Günü’nün Teması Açıklandı

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), 2022 Dünya Mimarlık Günü'nün temasını "Architecture for well-being" olarak açıkladı.

Dünya Mimarlık Günü, 1985 yılından bu yana her sene Ekim ayının ilk Pazartesi günü, BM Dünya Konut Günü’ne paralel olarak kutlanıyor.

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından bu seneki tema “Architecture for well-being” olarak belirlendi. Mimarlık günü bu sene 3 Ekim 2022’de kutlanacak.

“Tema, 2022’nin UIA tarafından “Sağlık için Tasarım Yılı” olarak belirlenmesi; Birliğin binalarda ve şehirlerde sağlığı teşvik etmek için kanıta dayalı tasarım kullanma taahhüdü ile uyumlu.

Sağlık kavramı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, “yalnızca hastalık veya sakatlığın olmayışı değil; fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” ve “ulaşılabilir en yüksek sağlık standardına sahip olma durumudur. Irk, din, siyasi inanç, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın her insanın temel haklarından biridir,” şeklinde tanımlanıyor.

COVID-19 pandemisi ve diğer yıkıcı afetler de dahil olmak üzere küresel halk sağlığı krizlerine yanıt vermek için, UIA Genel Kurulu Temmuz 2021’de 2022’yi, “UIA Sağlık için Tasarım Yılı” ilan etti. Bu taahhüt, tüm UIA üye bölümlerini mimarları ve müşterilerini binalarda ve şehirlerde sağlığı geliştirmek için kanıta dayalı tasarım kullanmaya teşvik ediyor.

Yapılı çevrenin, insanların sağlığı üzerinde bir etkisi olduğu akılda tutularak, sağlık ve esenlik için tasarım, her projede, her uygulamada ve her ölçekte temel bir bileşen olmalı. 

UIA, mimarların insanoğlunun fiziksel, duygusal, çevresel, finansal ve sosyal sağlığına nasıl daha iyi katkıda bulunabileceklerini ve bunların tümü üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini incelemek için sağlığı koruyarak, geliştirerek ve geri yükleyerek hayatımızı daha iyi hale getirmede mimarlığın rolünün ötesine geçecektir.”

Etiketler

Bir cevap yazın