2011 “Habitat Scroll of Honour Awards” Kazananları Açıklandı

Birleşmiş Milletler tarafından verilen ödül, insan yerleşimlerinin geliştirilmesi alanında, şehir merkezlerindeki yaşam alanını iyileştirmeyi hedefleyen bireyleri ve kuruluşları destekleme amacıyla veriliyor.

Avustralya
Wintringham yaklaşık 1.000 adet yaşlı bireye gerekli olduğunda her gece barınacak yer sağladığı için ödüle layık görüldü.1989 yılında Melbourne’de kurulan Wintringham, evsiz yaşlı kişilere ev sağlanmasını hükümet gündemi içerisine almayı başarmış, uluslararası düzeyde kabul görmüş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon. Birleşmiş Milletler-HABITAT ilk kez Avustralya’daki bir projeyi ve yaşlılara ilişkin bir girişimi ödüllendirdi.

Küba
Centro de Investigacion y Desarrollo de Estructuras y Materiales (CIDEM) düşük maliyetli, düşük enerjili ve çevre dostu yapı malzeme üretiminde yeni bir yol açmasıyla ödüllendirildi. Merkez, Universidad Central de Las Villas’ın İnşaat Fakültesi’nde yer alıyor. 1992’de bir araştıma projesi olarak başlayan CIDEM, yerel toplulukların, profesyonel olmayan kişilerin bölgenin yapım geleneklerini öğrenmesini sağlayıp, kendi yapı malzemelerini üretmelerini çalıştaylar düzenleyerek destekliyor. Küba’da 50’yi aşkın, dünyanın diğer bölgelerinde ise 16 adet çalıştay bulunuyor. On binlerce düşük maliyetli ve çevre dostu bina CIDEM sistemi uygulanarak üretildi.

Malezya
MMC-Gamuda tarafından geliştirilen The Stormwater Management and Road Tunnel (SMART), yenilikçi ve özgün yağmur suyu ve yoğun trafik saatleri denetimiyle ödüle layık görüldü. SMART 9,7 kilometre yağmur suyu tüneli ve iki katlı araç yolu ile dünyanın ilk iki işlevli tüneli. SMART Kuala Lumpur’un güney kesiminin trafik sorununu ve başkentteki su taşkını sorununu azaltan yüksek performanslı ve ikonik bir altyapı çözümü.

Namibia
Shack Dwellers Federation’dan Edith Mbanga düşük gelirli kişilere arazi erişimi ve barınma imkanları sağladığı için kişisel olarak ödüllendirildi. Mbanga, 1990’ların başından itibaren federasyonun bünyesindeki ulusal iletişim ağına finansman sağlıyor ve çeşitli grupları destekliyor. Federasyon 4.000’in üzerinde ev sahibine güvenli alanlar sağlarken, 2.000’den fazla kişiye ise yeni konutlar sağladı.

Rusya
Yakutsk Şehir Yönetimi yeni bir soğuk iklim kentsel gelişim planı uygulaması ile ödüllendirildi. 2009 ve 2010 yıllarında uygulanan plan, Doğu Siberya kentine yeni bir drenaj sistemi, daha verimli ulaşım yolları, düzenli bir yeşil çevre, 5.000 aileye yeni konutlar ve konutlara güçlendirme çalışmaları yapılarak etkin hale getirilmesini sağladı. Kışların çok şiddetli geçtiği Yakutsk’da tasarlanan kentsel altyapı planı ile mümkün olduğunca enerji kazanımı sağlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri
The Austin Energy Green Building, Amerika’daki ilk sürdürülebilir yapı uygulamaları ile ödüle layık görüldü. 1991 yılında kurulan, şehrin yönetimine bağlı organizasyon, elektrik, yakıt, su ve inşaat alanlarında yüksek maliyetleri önlüyor. Ulusal ve uluslarası alanda danışmanlık hizmeti veren organizasyon, aynı zamanda şehirdeki yapıların sürdürülebilir olmasına da ön ayak oluyor.

İyi Yöndeki Uygulamalar

Burkina Faso
1988’de kurulan The Centre Africain pour l’Eau Potable et l’Assainissement, Milennium Development Goals çerçevesinde su ve sıhhi tesisat iyileştirme çalışmalarında önemli başarı kaydetti. Kurum, Burkina Faso içerisindeki yerleşimlerde, 150.000 kişiye sıhhi bir ortam sağlayan 10.000 adet tuvalet kurulumu gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım milyon kişiye su sağlamış olan kurum, aynı zamanda kişisel atıkların tarımda kullanımını yönlendiriyor.

Meksika
Estrategia de Movilidad en Bicicleta de la Ciudad de Mexico, kentin otobüs ulaşım sistemi ile tamamen entegre olmuş yeni bir bisiklet ağı geliştirdi. Mexico City aynı zamanda Bireysel Transform Sistemi ile bisikletleri kamunun kullanımına açan bir program oluşturdu. Mexico Green City Plan kapsamında bir bisiklet kullanım kültürünün oluşturulması hedefleniyor.

Tayland
Chiang Rai Belediyesi bütüncül bir bio-çeşitlilik yaklaşımı ile iyi yöndeki uygulamalar arasında yerini aldı. Proje şehrin doğal kaynaklarıyla gelişmesini hedefliyor ve ekosistem değerlendirmelerini, çevresel bir bilinç yaratmayı destekliyor.

Etiketler

Bir cevap yazın