1+1 Mimarlık’tan Kartal’a Öneri Proje

Anadolu yakasında yeni bir merkez olma işlevini üstlenmesi öngörülen Kartal, özellikle E-5 aksı üzerindeki yeni gelişmeler ile dikkat çekiyor.

Bölgede sanayi alanlarının şehir içinde kalmasıyla bunların şehir dışına taşınarak hizmet sektörü ve konut alanına dönüştürülmesi, bölgeyi çekim alanı haline getiriyor.

ArkiPARC’ta düzenlenecek oturumlardan birisi olan Urbanite Kartal’da bölgede geliştirme yapan firmalar, yerel yönetimler ve tasarımcılar bir araya geliyor.

Urbanite Kartal’ın katılımcıları arasında arasında yer alan 1+1 Mimarlık’tan Banu Garip ve Ervin Garip, bölge için bir öneri geliştirdiler.

1+1 Mimarlık’tan “Kentsel-Biçimsel ve Sosyal Ayrışmayı Minimize Eden” Proje Önerisi

“Merkezi İş Alanı olarak gelişimi öngörülen Kartal bölgesi, ulaşım ağının genişlemesi, bölgeye metronun gelmesi, yeni ofis, konut ve karma kullanımlı projelerin kısa zamanda uygulanmaya başlanmasıyla, gelişme ve büyüme adımlarını çok hızlı atıyor.

E5’in ayırdığı kuzey ve güney bölgelerinin kopukluğu, metro ve E5 hattının sahil bölgesi ile olan ilişkisizliği, çok konuşulan ve tartışmalara neden olan Zaha Hadid öneri planının imar planı ve halihazır plan ile bütünleşme ve süreksizlik problemleri ve mevcutta var olan taş ocaklarının gelecekle ilgili planlama ve tasarım senaryolarında yer almaması gibi potansiyel soru(n)lar, alan üzerindeki tartışmaları alevlendiriyor.

Tam da bu noktada, bölge ile ilgili ortaya konan öneri fikirler, geleceğe ait yaşam senaryolarını araştırıyor. Öneri proje, E5’in her iki yanında çok hızla uygulanmaya başlanan veya başlanacak olan 20 kat ve üzerindeki yapıların Kartal’da gelecekte oluşturacakları kent imajını 3. boyutta realize ederken gözler önüne seriyor.

Kartal’ın yakın gelecekte geçireceği bu değişim ile birlikte çalışma kapsamında kentsel dokunun mevcut potansiyelleri ve tartışılan soru(n)lar birer veri olarak kabul edilerek birbirinden ayrı unsurları birleştiren yeni ve bütünsel bir kentsel açık alanlar sistemi öneriliyor. Bu bağlamda çalışma, mevcut yeşil alanların sürekliliğini desteklerken kent yaşantısının nasıl canlandırılabileceğini sorgulayan, en önemli tartışma konularından biri olan kentsel-biçimsel ve sosyal ayrışmayı minimize etmeye çalışan, öneri sistem ve mevcut durum ile entegre olabilecek yeni bir sokak yaşam formunu da araştırıyor.”

Urbanite Kartal’ın Diğer Konuşmacıları

11 Nisan 2013 Perşembe günü saat 08:30 – 11:30 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğin diğer konuşmacıları Hakan Gümüş, Kadem Ekşi, Murat Ergin, Ebru Ersöz, Miray Özkan, Batuhan Tarkan ve Cansel Turgut’tan oluşuyor.

Şimdiye kadar gerçekleşmiş tüm Urbanite Kartal toplantılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın