100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması’nın Soru ve Cevapları Yayınlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması'nın soru ve cevapları yayınlandı. Yarışmaya kayıt ve projelerin teslimi için son tarih 10 Mayıs 2022.

Gelen sorular olduğu gibi bırakılmıştır; yazım biçiminde herhangi bir düzeltme yapılmamıştır.

1. Belirtilen yarışmanın halihazır dosyası verilen belgelerde bulunmamaktadır. Uzantısı belli olmayan bir dosya ve halihazır pdf dosyası bulunmakta. ‘.dwg’ uzantılı autocad halihazır dosyası bulunmamaktadır. Paylaşabilir misiniz?

Halihazır dosya güncellenerek ‘dwg’ formatında siteye yüklenmiştir.

2. Şartname ve eklerinde varolan halihazırın sayısal dosyası formatı nedir ? açılamıyor dosya ? .. halihazırın sayısal dosyası yok veya eklenilen dosya hatalı gibi, bu konuda yardımcı olur musunuz ?

Halihazır dosya güncellenerek ‘dwg’ formatında siteye yüklenmiştir.

3. 100.Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması hakkında bilgi almak için yazıyorum. Ben… Üniversitesi, Mimarlık 4. sınıf öğrencisi … . Yarışmaya ben ve benim gibi öğrencilerde yarışmaya katılabilecek mi? Öğrencilerin yarışmaya katılabilmesi benim gibi üniversitede öğrenim gören öğrencilerin hem eğitimine nitelik katabilmesi hem de kendini mezun olmadan gösterebilmesi açısından büyük bir şans olur.

Şartnamenin 6. maddesine göre öğrenciler ekipte yardımcı veya danışman olarak yer
alabilir.

4. Yarışma ile ilgili bir sorum olacaktı. Mevcut çarşı binası yıkılarak yeni bir proje önerisi mi istenmektedir yoksa mevcut yapı korunarak ve iyileştirilerek bir proje önerisi mi istenmektedir?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır.
Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

5. Ben …Mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim. Grup arkadaşlarım ile yarışmanıza katılmak istiyoruz. Şartnameyi okuduğumuzda sadece TMMOB Mimarlar Odası kaydı istendiğini görmekteyiz. Öğrenci üye olarak kayıtlarımız mevcut. Mimarlık öğrencisi olarak yarışmaya katılmamız mümkün müdür? Ekip üyelerinin hepsinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olma şartı var mıdır?

Şartnamenin 6. maddesine göre öğrenciler ekipte yardımcı veya danışman olarak yer
alabilir.

6. Ben tmmob ye kayıtlı bir mimarım ancak kamu da sözleşmeli mimar pozisyonunda çalışmaktayım. bunun yarışmaya katılımım da herhangi bir engel teşkil etme durumu var mı?

Bahsedilen durum yarışmaya katılıma engel değildir.

7. ilgili yarışma projesi kapsamında, binanın orijinal tasarımına ait plan, kesit, görünüş ve detay çizimleri ile, malzeme ve yapım yöntemine dair belge arayışım vardır. Bu anlamda paylaştığınız: şartname ve ekler kısmının altında ‘ilk yarışma.pdf’ teki çizimler dışında veri arşivlerinizde var mıdır? İkincil olarak, rehberli yer görme için program ve randevu hakkında bilgi alabilir miyim?

Yarışmacılarla paylaşılan ilk yarışma projesine ait veriler Mimarlık dergisinde yayınlanmış olan dokümanları içermektedir.
Yapıyı görmek isteyenler Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 10.00-14.00 arasında belirli bir rotada (zemin kat + ofis katı + teras + çok amaçlı salon) gezebilirler.

8. Merhaba, 100.Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması ile ilgili sorum olacak.

a. 100.Yıl Çarşısı yıkılacak mı, yıkılmayacak mı, yoksa kararı jüri mi verecek?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

b. Jüriler içinde Sanat Tarihçi neden yok?

Jüri üyelerinin bilgi ve deneyimleri yeterli görülmüştür.

9. Ben mimarlık son sınıf öğrencisiyim …. okuyorum ve 2. sınıf öğrencisiyken oradaki odaya kaydımı yaptırmıştım.Öğrenci üye kartım mevcuttur. Sanırım tek başıma katılmam mümkün değil ancak odaya kayıtlı mimar ekip başım ile ekibe dahil olabilir miyim. Üyelik kartımın fotoğrafını ek olarak incelemeniz için atıyorum.Eğer odaya kaydım öğrenci üyeliği olduğu için geçersizse ve ekiple dahi katılma şansım yoksa şartnamenin 3. maddesinde belirtilen;”TMMOB üyesi olmayan meslek grupları danışman veya yardımcı olarak ekipte yer alabilir.” ibarsinden yola çıkarak mimarlık öğrencisi sıfatımla danışman veya yardımcı olarak ekibe dahil olabilir miyim.

Şartnamenin 6. maddesine göre öğrenciler ekipte yardımcı veya danışman olarak yer alabilir.

10. Tescilli olmayan özel mülkiyetlere ve kamu alanlarına ne kadar müdahale edebiliyoruz?
Müdahale edilen alanlar için yeni mekanlar önermek zorunda mıyız?

Yarışma bir fikir projesi yarışmasıdır. Yarışma konusu, “Ulus 100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi”dir. Parsel sınırları içinde kalmak kaydıyla yapılacak öneriler, parsel dışında kalan bölgelerdeki önerilerle desteklenebilir.

11. Çalışma alanları sınırı içindeki yapılara cephe olarak veya farklı bir bakış açısıyla tasarım bekleniyor mu?

Yarışma bir fikir projesi yarışmasıdır, tüm öneriler gerekçelendirmek koşuluyla yarışmacıya bırakılmıştır.

12. Numaralarla belirtilmiş odak noktaları arasındaki alanlarda kent peyzajı, kent mobilyası, yayalaştırma gibi üst ölçekte kentsel tasarım kararları alınabiliyor mu?

Yarışma bir fikir projesi yarışmasıdır; bu kapsamda üst ölçek kararları alınabilir. Ancak kent peyzajı, kent mobilyası gibi detaylar aranmamaktadır.

13. Şartnamenin Program önerisi kısmında “Ekte sunulan alana yönelik bugüne kadar yapılmış proje ve alınmış kararlar bilgi amaçlı olup bağlayıcı değildir; yarışmacılardan özgün ve yaratıcı öneriler beklenmektedir.” denmektedir. Bu bağlamda hali hazırda bulunan 100. Yıl Çarşısı yıkılıp yeni bir kütle modeli önerilebilir mi?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır.
Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

14. Tasarlanacak yapının çalışma sınırları mevcut yapının sınırlarına göre mi yoksa parsel sınırlarına göre mi esas alınmalıdır?

Parsel sınırları içinde kalmak kaydıyla yapılacak öneriler, parsel dışında kalan bölgelerdeki önerilerle desteklenebilir.

15. Yarışmaya katılım koşulları kapsamında, Jüri üyesinin Üniversite bünyesinde verdiği doktora derslerine katılıyor olmak bir sorun teşkil eder mi?

Yarışmaya katılım için şartnamenin 6. maddesi esastır.

16. Yarışmacılardan istenenler kısmında belirtildiği gibi plan,kesit ve görünüşlerin ölçeği 1/250 mi olmalı?

Şartnamenin 10.maddesinde belirtildiği gibi plan, kesit ve görünüşler 1/250 ölçeğinde olmalıdır. Ancak gerekli durumlarda: zemin kat, bodrum kat ve 1. kat planları ile kesit ve görünüşler 1/250 ölçekte olmak koşuluyla, tekrar eden kat planları 1/500 ölçekte verilebilir.

17. 0.00 Kotu üzeri yapılaşma ile ilgili yaklaşık 15000 m2 yapılmış bu m2 koruncak mıdır, korunacaksa otopark miktarı yetersiz olacaktır, mevcut sığınak katı genişletebilir mi?

Yarışma bir fikir projesi yarışması olup, tüm öneriler gerekçelendirmek koşuluyla yarışmacıya bırakılmıştır.

18. 100.Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması hakkında sorularımız aşağıdaki gibidir

a. Bu yarışma kapsamında 100.Yıl Çarşısı tamamıyla yıkılacak olup fikir projelerinden seçilen proje yeni bir bina olarak mı inşa edilecektir? Yoksa 100.Yıl Çarşısı Binasına düzenlemeler mi beklenilmektedir?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

b. 100.Yıl Çarşısında var olan mekanların sunacağımız fikir projesinde bire bir karşılığının olması beklenilmekte midir? Eğer var olan mekanların işlevselliği zaman içerisinde azalmış ise güncel ihtiyaçlara uygun düzenlemeler, programlara ayırılan m²’nin azaltılması/arttırılması gibi değişiklikler yapıbilir mi?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

19. 100.Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması kapsamında, 100.Yıl Çarşısını rehberlirandevulu şekilde gezebilmek için 18 Mart tarihinde uygun bir saate randevu almak istiyoruz. En yakın zaman içerisinde geri dönüş yaparsanız seviniriz.

Yapıyı görmek isteyenler Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 10.00-14.00 arasında belirli bir rotada (zemin kat + ofis katı + teras + çok amaçlı salon) gezebilirler.

20. Merhabalar, iyi günler. 100.yıl meydanı ve çevresi ile alakalı düzenlediğiniz yarışmaya katılmayı düşünüyoruz…. mimarlık okuyoruz ve alanı gelip görmek istiyoruz. Randevulu bir şekilde gelineceğini okuduk. Cumartesi gününe randevu alabilme imkanımız varmıdır? Veya randevuyu nasıl alabiliriz? Bununla ilgili bilgilendirebilirmisiniz?

Yapıyı görmek isteyenler Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 10.00-14.00 arasında belirli bir rotada (zemin kat + ofis katı + teras + çok amaçlı salon) gezebilirler.

21. Mimarlar yarışmaya tek başına katılabilir mi?

Şartnamenin 6. maddesine göre ekip başının mimar olması gerekmektedir; soruda bahsedilen durumda mimarın tek başına katılımı mümkündür.

22. 100.Yıl çarşısı ve yakın çevresi ile ifade edilen yakın çevresi ne kadarlık bir alanı ifade ediyor? Yarışmacılardan İstenenler başlığı, 3. Vaziyet Planı ve Silüet Kesitler alt başlığı altında ‘’belirtilen sınırlar içinde’’ ibaresi net bir alanı işaret etmekte ancak şartnamede bu alan net olarak belirtilmemiş

Yarışma bir fikir projesi yarışmasıdır. Yakın çevre başlığı altında herhangi bir sınırlama yapılmamış olup, parsel sınırları içinde kalmak kaydıyla yapılacak öneriler, parsel dışında kalan bölgelerdeki önerilerle desteklenebilir.

23. Yarışmanın katılım koşullarında; resmi ofis olmadan, sadece odaya bağlı olarak katılım sağlanabiliyor mu ? Sadece mimarın odaya bağlı olması gerektiğini, resmi bir ofisin gerekli olmadığını, diğer disiplinlerden olan kişileri ise odaya bağlı olmasa bile danışman ve yardımcı olarak projenin içerisinde yer alabildiklerini anladım. Yanlış isem düzeltmenizi rica ederim.

Şartnamenin 6. maddesine göre TMMOB’ye kayıtlı olmak yeterlidir; soruda bahsedilen durumlar geçerlidir.

24. Merhabalar . 100.Yil Çarşısı yarışması ile ilgili bir sorum olacak …. Mimarlık bölümünden mezunum , şuan … Universitesin de Yüksek Lisans yapmaktayim.Yarismaya 4 kişilik bir ekiple katılmayı planlıyoruz fakat ben yabancı uyrukluyum ve odaya kayitli değilim .Bu durum benim yarışmaya katılmama engel midir ?Not : diğer üyeler TC vatandaşı ve odaya kayıtlı

Şartnamenin 6. maddesine göre TMMOB’ye kayıtlı olmayanlar danışman veya yardımcı olarak yarışmaya katılabilirler.

25. 100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması ile ilgili soruları iletiyorum,

a. Mevcut yapının daha net dökümantasyonları mevcut mu?

Mevcut durumu gösteren tüm dokümanlar paylaşılmıştır.

b. İlk yarışma projesinin daha net taranmış dökümantasyonları mevcut mu?

İlk yarışma projesine ait tüm dokümanlar paylaşılmıştır.

c. Sanat galerisinin bulunduğu 1.Normal Kat planının orijinal yarışma çizimi mevcut mu?

İlk yarışma projesine ait tüm dokümanlar paylaşılmıştır, arşivde bu belgeler dışında yarışma projesine ait veriler yoktur.

d. Mevcut yapının yapısal bütünlüğüyle ilgili inceleme yapıldı mı?(Deprem dayanımı,strüktürel durumu)

Fikir projesi kapsamında yapının mevcut strüktürel durumunun depreme dayanıklı ve her türlü müdahaleye uygun olduğu varsayılabilir.

e. Yapılaşma koşullarından kasıt nedir?

Yarışma Alanına ilişkin bilgi ve belgelerde 2.2 klasöründe Geçici Yapılaşma Koşullarına ait bilgi verilmiştir.

f. Otobüs duraklarına müdahale edilebilir mi?

Yarışma bir fikir projesi yarışmasıdır; soruda bahsedilen öneriler yarışmacıya bırakılmıştır.

26. Merhaba, yarışma ile ilgili bir kaç soru sormak istemiştik.

a. Soru 1: mevcut bina projesi kısmında vermiş olduğunuz dwg dosyasında sadece planlar yer almaktadır. Kesit ve görünüşler iletilecek mi?

Arşivde mevcut bulunan kesit ve görünüşler yarışmacılarla paylaşılmıştır. Yarışmanın fikir projesi olduğu dikkate alınarak mevcut çizimlerin kullanılması jüri tarafından yeterli görülmektedir.

b. Soru 2: yapı’da herhangi bir güçlendirme planlanıyor mu ? Planlanmıyorsa öneri olarak sunulabilir mi? Örnek:mevcut kolonların genişletilebilmesi ve eklemede bulunulabilmesi mümkün mü?

Fikir projesi kapsamında yapının mevcut strüktürel durumunun depreme dayanıklı ve her türlü müdahaleye uygun olduğu varsayılabilir. Bahsedilen değişiklikler bu kapsamda değerlendirilip önerilebilir.

c. Soru 3: cephe askıya alınabilir mi? Tavsiye edilir mi?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

27. Merhabalar,”100.Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması” ile ilgili aşağıdaki soruma cevap verilirse memnun olurum.”Geliştirilecek olan proje kapsamında 100. Yıl Çarşısı Yapısının kısmen veya tamamen yıkılması önerilebilir mi?”

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

28. Şartname eklerinde mevcut çarşı binasının kent belleğindeki öneminden ve buna karşı bir koruyucu tutumdan bahsedilmiştir. Fakat yapının kısmen ya da tamamen yıkımı konusunda herhangi bir kısıtlama olup olmadığı anlaşılmamaktadır. Bu konuya biraz daha açıklık getirilebilir mi?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır.
Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

29. 100. yıl çarşısının mevcut kullanıcılarını, ofis ve dükkan yapılarının programlarını korumamız gerekiyor mu yoksa önereceğimiz yeni programlarla birlikte mevcut kullanıcıları göz ardı edebilir miyiz?Dükkan/ ofis sayılarında azaltma yapabilir miyiz?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır.
Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

30. Mevcut 100. Yıl Çarşısına ne derece müdahale edebiliyoruz, tamamen yarışmacı insiyatifine mi bırakılmıştır?Yapıda bölgesel yıkımlar veya yapıya eklemlenmeler yapabiliyor muyuz?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır.
Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

31. Merhabalar. Yarışma projesi hakkında birkaç sorum olacaktı

a. Yapının paylaşmış olduğunuz planları orijinal tasarımın çizimlerini mi yansıtmaktadır yoksa güncel duruma göre mi hazırlanmıştır?

Yapının orijinal tasarımına ait veriler ‘ilk yarışma projesi’ klasöründedir. Dwg uzantılı dosya ise yapının mevcut durumunu gösteren çizimleri içerir.

b. Yapının tescilli bir yapı olmadığını bilmekteyiz ancak Ulus ve modern Ankara için tarihi ve mimari önemi de aşikar. Yapının strüktürel formunu değiştirebilecek (boşaltma gibi örneğin) müdahalelere nasıl yaklaşılmaktadır? Olumsuz anlamda fazla cesur bir müdahale olarak kabul edilebilir mi? Hoş karşılanmadığınısöyleyebilir misiniz?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

c. Yoksa fikir yarışması kapsamında her türlü öneriye açık olduğunuzu söyleyebilir misiniz?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

d. Yapı çevresi için kentsel düzeyde öneri/müdahale geliştirilmesine nasıl bakıyorsunuz?

Yarışma bir fikir projesi yarışmasıdır; soruda bahsedilen öneriler yarışmacıya bırakılmıştır.

32.

a. Pafta sayısı kesin olarak 4 adet ile mi sınırlı? Sadece şartnamede istenen teknik çizimler paftaların dörtte üçünü kaplamaktadır. Yarışmacılar kavramsal anlatım, görünüş ve perspektif çizimlerini içeren beşinci bir pafta teslim edebilir mi?

Zemin kat, bodrum kat ve 1. kat planları ile kesit ve görünüşler 1/250 ölçekte olmak koşuluyla, tekrar eden kat planları 1/500 ölçekte verilebilir. Pafta sayısı 4 pafta ile sınırlandırılmıştır.

b. Müdahale sınırı net olarak belli mi? Ulus Meydanı’nda ya da Anafartalar Caddesi üzerinde herhangi bir öneri ya da düzenleme yapılması söz konusu olabilir mi?

Yarışma konusu, “Ulus 100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi”dir. Parsel sınırları içinde kalmak kaydıyla yapılacak öneriler, parsel dışında kalan bölgelerdeki önerilerle desteklenebilir.

c. Proje alanını çevreleyen cadde / bulvar üzerinde ulaşıma dair öneriler ve düzenlemeler yapılabilir mi? Alanın çevresine etki eden ya da güzergahı yarışma alanının çevresinden geçen ulaşım modları (bisiklet/tramvay) önerilebilir mi?

Yarışma bir fikir projesi yarışmasıdır; soruda bahsedilen öneriler yarışmacıya bırakılmıştır.

d. Yakın çevreye müdahale sınırları var mıdır, varsa sınır nedir?

Yarışma konusu, “Ulus 100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi”dir. Parsel sınırları içinde kalmak kaydıyla yapılacak öneriler, parsel dışında kalan bölgelerdeki önerilerle desteklenebilir.

33. heykel alanı, ulus çarşısı ve anafartalar çarşısı…Tasarım kurgumuz, mevcut yapının strüktürünü koruyup ve başka mekansal etkiler araştırmak üzerine mi olmalı yoksa yıkılacağını düşünüp sıfırdan başlamak mı olmalı?

Yarışma konusu, “Ulus 100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi”dir. Parsel sınırları içinde kalmak kaydıyla yapılacak öneriler, parsel dışında kalan bölgelerdeki önerilerle desteklenebilir.

34. Merhaba, aşağıda sorularımız bulunmaktadır:

a. 1-N-P VE 4-6 aksları arasında duran mağazanın çatı kotu belirtilmemiş, bilgi verilebilir mi? Aynı mağazanın çatısı planlarda fotoğraflara göre x ve y yönlerinde birer aks kadar küçük çizilmiş gözüküyor. Hangisi baz alınarak ilerlenmeli?

Çatı kotlarının bulunduğu halihazır siteye yüklenmiştir.

b. 2-Yol kotları ile bina kotları ilişkisi nedir? 0.00 kotu arazi kotları cinsinden neresidir? Varsa kot kesit belgesi paylaşılabilir mi?

Yol kotlarının bulunduğu veriler siteye yüklenmiştir.

c. 3-Halihazır plana binanın projesini yerleştirdiğimizde sığmadığını, arsa sınırının dışına taşmalar olduğunu görüyoruz. Aplikasyon krokisi var mıdır? Ya da bina projesinin arsaya oturtulduğu bir plan paylaşmanız mümkün müdür?

Arşivdeki dokümanlar paylaşılmıştır, bahsedilen dokümanlar arşivde bulunmamaktadır.

d. 4-Komşu parseldeki Ankara Palas ile proje alanı arasındaki yol fotoğraflarda otopark olarak kullanılıyor gibi gözüküyor. Bu yol yaya sirkülasyonuna açık mıdır? Proje alanına dahil edilebilir mi? Detay verilmesini rica ederiz.

Bahsedilen yol yaya sirkülasyonuna olanak sağlamaktadır, proje alanına dahil edilmesi yarışmacıya bırakılmıştır.

e. 5-Projenin mevcut programında muhafaza edilmesi istenen alanlar var mıdır? Örneğin trafo odası, kazan dairesi, otopark vb?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır; soruda bahsedilen durumlar bu kapsamda değerlendirilip önerilebilir.

f. 6-Varsa statik projenin paylaşılmasını rica ederiz.

Yapıya ait statik proje bulunmamaktadır.

g. 7-Planlarda 1.normal katta E Blok çizimi eksik kalmış gözüküyor, mevcut durumun işlenmesini rica ederiz

Yıllar içerisinde yapıya orijinal olmayan ekler yapılmıştır. E blokta bahsedilen kısımda bulunan mekanın içine girilememiştir. Zemin kat sınırları, 1.Normal kat sınırı olarak kabul edilebilir.

h. 8-Ulus halkının meslek dağılımlarını, geçim kaynaklarını ve eğitim seviyelerini gösteren bir rapor ya da belge var mıdır?

Arşivde bulunan ve yarışma ile ilgili veri sağlayan dokümanlar siteye yüklenmiştir.
i. 9-Planlarda İ Blok 1.bodrum kat planında J-8” aksları kesişimindeki merdiven yanlışlıkla kopyalanmış olabilir mi? Planda aşağıya ya da yukarıya devamını göremedik.

Merdiven detayı güncellenip siteye yüklenmiştir.

j. 10-Planlarda belirtilmeyen kotlar var. Özellikle C-D-E-L-İ Blokların 1.bodrum kat, zemin kat ve 1.normal kat planlarında kotlar eksik belirtilmiş olduğu için planları okuması zorlaşıyor. İşlenmesini rica ederiz.

Güncel kotlar rölöve projesine işlenerek siteye yüklenmiştir.

k. 11-Projenin kesitleri var mıdır?

Arşivde mevcut bulunan kesit ve görünüşler yarışmacılarla paylaşılmıştır. Yarışmanın fikir projesi olduğu dikkate alınarak mevcut çizimlerin kullanılması jüri tarafından yeterli görülmektedir.

35.

a. 1. Koruma planında belirtilen kat yüksekliği sınırı parsel içindeki hangi yapıyı belirtmektedir? Ofis binasını mı yoksa çarşı yapısını mı?

Koruma planı geçerli olmayıp sadece bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Halihazır esas alınacaktır.

b. 2. Koruma planında belirtilenlere göre yapı üzerine ekleme-çıkarma, yaşanabilir alanlar üzerinden midir yoksa örtü olarak kullanılan mekanlarda değişikliğe gidilebilir mi?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

c. 3. Koruma planında belirtilenlere göre cephe hattı ve yapı yüksekliği korunarak gerekli güçlendirmeler yapıldığı sürece katlarda boşaltma yapılabilir mi?

Koruma Planı geçerli olmayıp sadece bilgi amaçlı paylaşılmıştır Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

d. 4. Ekip üyesi olarak minimum sayı koşulu var mıdır?

Şartnamenin 6. Maddesi yarışmaya katılacak ekip ile ilgili ölçütleri belirtmektedir; ekip üyeleri için herhangi bir sayı koşulu yoktur.

e. 5. Büro yapısına giremeyeceğimiz söylendi. İç mekana dair fotoğraf ve video paylaşımı ne zaman yapılacak?

Yapıyı görmek isteyenler Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 10.00-14.00 arasında belirli bir rotada (zemin kat + ofis katı + teras + çok amaçlı salon) gezebilirler.

f. 6. Yapıda oluşturacağımız ekleme veya çıkarmalar için eklerde statik analiz bulundurma koşulu var mı?

Yarışma bir fikir projesi yarışması olup, tüm öneriler gerekçelendirmek koşuluyla yarışmacıya bırakılmıştır. Statik analiz bulundurma koşulu bu gerekçelendirmeler içinde yer almamaktadır.

36.

a. 1. 100. yıl çarşı binası yıkılacak mı/korunacak mı?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

b. 2. Kentsel sit alanı sınırları içinde, Ulus Meydanı ve yakın çevresine dair, Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu’nun (KUDEB) aldığı çeşitli mimari kararlar var mı? (Örneğin; maksimum minimum pencere genişlikleri, yapı cephe rengi ya da malzemesi, kent mobilyası, peyzajı ve donatılar hakkında gibi)

Yarışma alanı ile ilgili bir KUDEB kararı yoktur.

c. 3. Cumhuriyet Caddesi aksı ve Atatürk Bulvarı aksında ilerleyen araç trafiği, Ulus Meydanı’nda yer altına alınıp, alan tamamen yayaya bırakılabilir mi?

Yarışma bir fikir projesi yarışmasıdır; soruda bahsedilen öneriler yarışmacıya bırakılmıştır.

37.

a. Mevcut yapılarda yıkma-ekleme gibi düzenlemeler yapılabilir mi?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

b. Yeniden işlevlendirme ve ek yapı olacak ise ihtiyaç programı (otopark,dükkan,cafe vb.) insiyatifimize mi bağlıdır? Sabit kentsel donatılar ve ek yapılar yapılabilir mi yoksa?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

c. Mevcut çarşıda bulunan işletmecilerin dükkan metrekaresi ve ihtiyaç programı var mıdır, buna bağlı kalınacak mıdır?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

38.

a. 1.100. Yıl Çarşısına yapılabilecek müdahalelerin ölçeği nedir?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

b. 2.Yollara müdahale edebiliyor muyuz? (Yayalaştırma ve alta alma)

Yarışma bir fikir projesi yarışmasıdır; bahsedilen öneriler yarışmacıya bırakılmıştır.

c. 3.Yapının taşıyıcılarına müdahale edebiliyor muyuz?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

d. 4.Kat sayısını arttırabiliyor muyuz?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

e. 5.Yapının kesitlerine ulaşabiliyor muyuz?

Arşivde mevcut bulunan kesit ve görünüşler yarışmacılarla paylaşılmıştır. Yarışmanın fikir projesi olduğu dikkate alınarak mevcut çizimlerin kullanılması jüri tarafından yeterli görülmektedir.

f. 6.Döşemede açıklık oluşturabiliyor muyuz?

Yarışma bir fikir proje yarışmasıdır; her öneri kapsamlı bir gerekçelendirmeyle sunulmalıdır. Yarışma Şartnamesi ve ekleri esastır.

39. Yarışma jürisinin cevaplamasını dilediğimiz sorular aşağıdadır.

a. Daha önce sonuçlanan “Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Yarışması” sonucu elde edilen proje uygulanacak mı ve bu yarışmanın yakın çevreye ilişkin önerileri bağlayıcı mıdır?

Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Projesi uygulanacaktır, ancak yakın çevreye ilişkin öneriler 100.Yıl Çarşısını etkilememektedir.

b. 100 Yıl Çarşısı’nın çevresi ile ilişkilerinin kurulması için yapılacak çalışmaların kapsam ve sınırlarını açıklayabilir misiniz? Bu sınırlar halihazır harita üzerinde gösterilebilir mi?

Yarışma konusu “Ulus 100.Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi”dir. Parsel sınırları içinde kalmak kaydıyla yapılacak öneriler, parsel dışında kalan bölgelerdeki önerilerle desteklenebilir.

c. 1/500 vaziyet planı sınırları tanımlanabilir mi?

Yarışma bir fikir projesi yarışmasıdır. Yakın çevre başlığı altında herhangi bir sınırlama yapılmamıştır; öneri projesi doğrultusunda yarışmacıya bırakılmıştır.

d. Yer görme randevusu için gerekli işlemleri açıklar mısınız? Randevu nereden alınacak?

Yapıyı görmek isteyenler Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 10.00-14.00 arasında belirli bir rotada (zemin kat + ofis katı + teras + çok amaçlı salon) gezebilirler.

Etiketler

Bir cevap yazın