Büyük Depremi Hatırlarken “Çevre ve Şehircilik Anayasası”

17 Ağustos'un anısına Çevre, Şehircilik ve Mimarlık üzerine...

Çarpık kentleşme, ulaşım sorunları, deprem riskleri, çirkin yapılar, yitirilen doğal ve tarihi değerler ve bu yaralara merhem sürebilmek için harcanan devasa kaynaklar dikkate alındığında Çevre, Şehircilik, Mimarlık alanlarında radikal bir zihniyet değişimine gereksinimiz olduğu açıktır.

Giderek bozulan şehirlerimiz, turizm beldelerimizi, doğal ve tarihi varlıklarımızı toparlamak, çocuklarımıza yaşanabilir, düzeyli, sağlıklı, güvenli çevreler bırakmak istiyorsak eğitiminden başlamak üzere zihniyet, mevzuat ve teşkilatı yenileyerek kapsamlı ve radikal bir “İmar ve Şehircilik Reformu”nu başarmamız ve aşağıdaki 14 maddelik “Çevre ve Imar Anayasası”nı kabul edip uygulamamız kaçınılmazdır. Bu bağlamda yeni Hükümet ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan beklentimiz vardır. Aksi halde, bu gidişle iç veya dış düşmana gerek olmadan kendi kendimizi bitiririz.

Bir büyük deprem yeter.

– Gecekonduları, varoşları oy deposu olarak görme,
– Inşaat işlerini köşe dönmenin kısa yolu olarak algılama,
– Yapı, yol, köprü, şehir kurmanın uzmanların işi olduğunu unutma,
– Imar işlerinin kamu düzenini doğrudan etkilediğini bil,
– Düzenli toplumun düzenli şehir ile eşdeğer olduğunu kabullen,
– Büyükşehirlerde taşın toprağın altın olmadığını artık öğren,
– Illegal yapılaşma ile bindiğin dalı kestiğinin farkına var,
– Iyi ev, şehir, çevrenin sağlık, mutluluk için kaçınılmaz olduğunu anla,
– Doğaya, tarihe duyarlı ol, sahip çık, yanlış yapanlara tepki ver,
– Kente, çevreye zarar verdiğinde insanlık suçu işlediğini bil,
– Kendi evin başkalarının görsel çevresinin bir parçasıdır, kabul et,
– Güzel kentler gelişmişliğin, zenginliğin aynasıdır, unutma,
– Bozulan kentin, çevrenin tamir edilmesinin yüzyıllar aldığını hatırla,
– Çevreye verdiğin zararın kendi sonunu hazırladığını aklından çıkarma,

Etiketler

1 Yorum

Bir yanıt yazın