Amerika’da Nasıl İmar Veriliyor?

Tarihte bütün insanlığı KAPİTALİZM vasıtasıyla köleleştirip esaret altına alan tek uygarlık yine Batı Uygarlığıdır. Bütün olumsuz görüşlerime rağmen yine de Batı Kültürüne/Uygarlığına ait olmadıkça onlardan iyi örneklerin alınabileceğini düşünüyorum.

Bütün uygarlıkları ve elbette Batı Uygarlığını reddediyorum. Zira Batı Uygarlığı; insanı, tabiatı ve canlı/cansız her tür “VARLIĞI” yıkıp yok eden, din, inanç ve ahlâkî “DEĞERLER”i silindir gibi ezip geçen ve “KUTSAL”a karşı savaş açmış bir uygarlıktır. Geçmişte Grek, Mısır, Roma… Uygarlıkları zalim de olsalar bir bütün halinde yerküreyi ifsad edecek derecede güç kazanamamışlardı. Zulümleri muktedir olduğu bölgeler ile sınırlı kalmıştı. Ama bugün Batı Uygarlığı tek bir tuş hamlesi ile bütün YERKÜREyi ortadan kaldırabilecek azâmette bir gücün sahibi haline gelmiştir. Yerküre Batı teknik ve uygarlığı karşısında büyük tehdit altındadır.

Yine tarihte bütün insanlığı KAPİTALİZM vasıtasıyla köleleştirip esaret altına alan tek uygarlık yine Batı Uygarlığıdır. Ben bugüne değin kendini gayet mahirane gizleyebilmiş bu uygarlığın dünyada kaç milleti tarihten sildiği, kaç milyon insanı köleleştirdiği ve kaç milyar insanı sömürgeleştirdiği vesikalarla ortaya konduğu zaman umum vicdanlarda mahkûm edileceğini umuyorum.

Her şeye rağmen Batı dünyasında da vicdan sahibi insanların bulunduğu bir gerçektir. Meselâ Kierkegaard, Nietzsche, Kafka gibi içinde yaşadığı karanlık uygarlığın gaddarlığını yüreğinde hisseden ve hakikat peşinde çırpınıp duran bu insanları kim yok sayabilir? Ama Marks, Heidegger, Lefebvre gibi Batı’yı eleştirdiği halde yine ondan vazgeçemeyen filozoflardan da bir fayda beklenemeyeceğini burada söylemek isterim.

Şimdi Batı dünyasında (bunu özellikle vurguluyorum) sadece KENDİ ARALARINDA tatbik ettiği güzel uygulamalar olduğunu görüyoruz. Ancak Batılı Ego’nun iyi ve güzeli sadece kendi aralarında uygulamaya koyma gibi bir histeri içinde bulunduklarını da biliyoruz. Onlar iyi ve güzeli sadece kendilerine lâyık görür, başka dünyalar umurunda değildir. Kendi aralarında hukuka gayet titizlikle riayet ederlerken sıra başkalarının hukukuna gelince bunu pekala unutabilirler. (mesela zehirli ve nükleer atıkları Afrika topraklarına gömmekten çekinmezler) Yine kendi aralarında son derece nazik ve kibar Batılıların sıra Afganistan, Irak, Sudan gibi başka halklara gelince birdenbire canavara dönüşüvermeleri onların şuuraltlarında yer eden değişmez seciyeleridir…

Evet bütün bu olumsuz görüşlerime rağmen yine de Batı Kültürüne/Uygarlığına ait olmadıkça onlardan iyi örneklerin alınabileceğini düşünüyorum. Sözü uzatmadan beğendiğim bir uygulamayı dikkatinize sunacağım. Adalet/Hakkâniyet noktasında gerçekten takdire şâyân bu tecrübenin istendiği taktirde bizde de denenebileceğini düşünüyorum.

Bir belediye nasıl çalışırmış, ibret ola…*

“…Bir Amerikan şehrinde, ev yapmak için belediyeye başvurduk. Bize şöyle dediler: İlk adımda bütün komşularınıza iadeli taahhütlü bir mektup gönderecek ve bu arsaya iki ev yapmak istediğinizi bildireceksiniz, gelen cevaplarla, filan gün gene gelin…”

Uzun zaman bir Amerika şehrinde yaşadım. Yılda bir sömestre hâlâ bu şehirde yaşıyorum. Burası küçük bir üniversite şehri. 70 bin nüfusun yarısı öğrenci. Şehir tertemiz. En yağışlı günde yürü ayağına bir parça çamur bulaşmaz. Hani halkımızın bal dök yala dediği türden. Yeşil, yeşil, yeşil. Hangi sokakta yürüsen seni iki yandan kucaklayan bir yeşil güzellik içinde yürürsün, yalnız en işlek yollarda değil, en yoksul mahallelerde bile yeşilin eksikliği yok. Evlerin çok büyük bir bölümü iki kat ve önlü arkalı bahçe içine oturmuşlar. Şehrin dört yanı ormanla çevrili. Merkezden birkaç kilometre ayrılırsan kendini bir ağaç denizinde bulursun. Nedir bu yeşilin sırrı diye hep düşünürdüm…

Sonra bir olaya karıştım. Yeşili kimin ve hangi usullerle koruduğunu öğrendim. Sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Yıllar önce bir ev yaptırıp satmak sevdasına tutuldum. İnşaattan hiç anlamam. Ancak burada bir akrabam var. Tek başına bir evi temelden çatıya kadar yapar. Yapıp sattığı evlerin sayısı 12’yi geçmiştir. Bugün de yapar satar. Benim aklımı çeldi. Güzel bir arsa varmış, şunu alalım dedi. Şehrin değerli bir yerinde, her yanı ormanlık. Cennet gibi bir yer. Arsa, dört tane bahçeli ev yapacak kadar geniş. Ancak, şehir planında buraya bir ev yapılması uygun görülmüş. Tek bir ev yapılırsa kazançlı değil, iki ev yapılırsa kazançlı. Bize belediyeye başvurun, iki ev yapılmasına müsaade alabilirsiniz dediler.

Komşuların istekleri
Belediyeye başvurduk. Bize dediler ki, “İlk adımda bütün komşularınıza iadeli taahhütlü bir mektup gönderecek ve bu arsaya iki ev yapmak istediğinizi bildireceksiniz, gelen cevaplarla, filan gün gene gelin.” Komşularımıza birer mektup gönderdik. Gelen cevapları özetliyorum:

Bir komşu diyor ki, “Evlerimizin önünden geçen yol dardır. Bu yoldan geyikler geçer. İki evin en az iki arabası olacağına göre dar yolun trafiği artacak. Geyiklerimiz daha büyük bir tehlike içine düşecek.” İkinci komşumuz şöyle diyor: “Biz çocuklarımızı her gün okula götürüp getiriyoruz. Yolumuzda trafik çoğalmasını istemeyiz.” Üçüncü komşu da diyor ki: “Bu arsada iki büyük çam ağacı var. Bunların kesilmesini istemiyoruz. Bu çamları özel yöntemle yerlerinden söksün, arsanın başka yanına diksinler.” Bir başka komşunun isteği şu: “İki ev yapılırsa elbet, evler ana yola arsa içinden bir yolla bağlanacak. Bu yol ya asfalt olacak veya beton. O vakit bu yolun iki tarafındaki ufak ağaçların köküne su gitmeyecek. Ağaçlar kuruyacak. Bu ağaçların en az sekiz yıl, özel bir şekilde sulanıp, gübreleneceği garanti edilsin.” Başka bir komşu “evin planını görelim” dedi, “Bakalım bizim evlere yakışacak mı, kötü ve küçük bir ev yapılırsa bizim evlerin değeri düşer.” Bir başka komşumun derdi şu, adam spor hocası, çok geniş, önlü arkalı bir bahçesi var. Etrafında çit filan yok. Bana komşu gelirse bahçelerimizi bir çitle ayırmam gerecek. Yeni evler de etraflarına çit çekecek. Ne onlar bahçelerini sınırlasın, ne ben. Böylece geniş yeşilliğimiz kaybolmamış olur.

Arsanın 500 metre kadar ilerisinde, ağaçların arasında kaybolmuş küçük bir göl var. Şehrin kanalizasyonu yok bu bölgede, septik tank kullanılıyor. Bu tanktan sızıntı olurmuş, göl kirlenirmiş. Özel izolasyonu olan pahalı bir septik tank yaptırmalı imişiz.

Cevaplara şaştık
Biz Türkiyeliyiz. Cevaplara şaşarak belediyeye gittik. Öyle ya, biz ev yaptıracağız, arsa alacağız. Bu nasıl demokrasi? Benim yaptıracağım eve neden bu kadar insan burnunu sokuyor? Oturup, belediye ile konuştuk. Bütün istekleri yerine getirmeye söz verdik. Ancak geyikler için bir çözüm bulamadık. Çevremizdeki ormanlar gerçekten geyik cenneti. Bu güzel hayvanlar yem bulamazsa şehrin kenar mahallelerine inerler. Bahçelerdeki elmaları, şeftalileri, boyları yetişirse yerler. Biz bazen bahçelerimize, bu hayvanlar için meyve filan atarız, gelir yerler. Bu güzel gözlü, ürkek hayvanlar, ilkin bizi görünce kaçıyorlardı. Sonra alıştılar, kulaklarını dikip, sürmeli gözleri ile bizi bir zaman tartıyorlar, Zarar gelmeyeceğine inanırlarsa kaçmıyorlar. Anadolu evliyasından bir Geyikli Baba’mız vardır. Bursa’nın fethinde, yanındaki erenleri ile Sultan Orhan’a yardımcı olmuş. Menkıbe onun geyiklere binip gezdiğini anlatır. Şimdi ben buna inanıyorum. Zaten halkımız ‘erenlerin biniti geyiktir’ demiş. Geyik sayısı bazen o kadar çoğalır ki belediye bunların avlanmasına müsaade eder. Böylece hem geyik sayısı azalır, hem de fakir fukara bol et yer.

Komşuların mektuplarını gördükten sonra, belediyenin ilgili dairesi evin planını yapıp komşulara göndermemizi istedi. Gönderdik. Planı belediye de inceledi. Arkaya bakan pencereler 3 santim daha geniş olmalıymış, yangın olur da kapıdan kaçılmazsa pencereden kaçmak gerekebilirmiş. Planımız komşulardan olumsuz bir tepki almadı. Ancak bir komşu çatıyı örtecek malzemenin renginin öbür evlerle uyumlu olmasını istedi. Belediye bu isteği önemsemedi.

Bir sokaktaki evlerin büyüklüğü, küçüklüğü, iyi veya kötü olması komşular için önemli oluyor. Eğer bir ev ötekilere yakışmıyorsa bütün çevremizin değeri düşüyor. Eskiden bir sokağa zencilerin ev yapması istenmezdi. Şimdi bu sorun olmuyor. En zengin bölgelerde bile zencilerin evleri var.

Belediyenin karar vereceği gün, projeyi savunmak bana düştü. Neler söylemedim? Bir göçmen kuş olduğumu, kentin bizi çok iyi karşıladığını, iki kızımın burada eğitildiğini, hiçbir kanunsuzluğa katılmadığımı, vergimi düzenli ödediğimi, bir eğitim kurumunda şehre hizmet verdiğimi filan anlattım. Dinleyenler ‘çok etkili oldu, karar olumlu çıkacak’ dediler.

Karar bildirildi. İlkin kentin kanun ve nizamlarına uyma gayretimiz için bize gayet kibar bir şekilde teşekkür edildi. Sonra isteğimizin reddedildiği açıklandı. Sebep şuymuş: Bu bölgede bizimkine benzer bir hayli arsa varmış, bize iki ev için müsaade verilirse, öbür arsa sahipleri de iki ev için başvururlarmış. Bize olur deyip onlara olmaz diyemezlermiş. Oralarda böyle geniş arsalara da ikişer ev yapılırsa şehrin yeşillikler içindeki görüntüsü bozulur, güzelliği gölgelenirmiş.

Sevindirici sonuç
Ben bu karara sevindim, üzülmedim. İşlerini bu kadar ciddiye aldıkları, şehrimizin üzerine böyle titredikleri için içim neş’eyle doldu. Bir şehrin güzelliğini korumak pek ciddi bir işmiş. Neden bir güzel yerde yaşadığımızı o vakit anladım.

Sonra belediyemizin başka marifetlerini de öğrendim. Bahçemden bir ağaç kesemezmişim. Ancak ağacım çok yaşlı ise, yerine yenisini dikmek koşulu ile ağacımı kestirebilirmişim. Bahçemin çimenleri fazla uzar da kestirmezsem, sokağın güzelliği bozulmasın diye, belediye hemen birini gönderir kestirirmiş ve adama ödenen parayı da benden alırmış. Evinde kiraya verilen bodrum katı olan bir arkadaşımdan öğrendim. Belediye iki yılda bir burasını kontrol edermiş. Kiracı hakları belgesi diye bir belge vermişler arkadaşa. Bu belgede ev sahibi ve kiracı hakları teker teker belirtilmiş. Söz gelimi, eğer evde belli bir yerde yangın alarmı ve yangın söndürücü bulunmazsa evin kira belgesi iptal edilirmiş. Onlar tamamlanmadan ev kiraya verilemezmiş.

Akrabam olan inşaatçı yeni bir ev için belediyeye bir ev planı sundu. Alaturkalık bu ya! İnşaat bitmek üzereyken, çatı katına, planda olmayan bir oda daha kondurdu. Ertesi gün bir yazı geldi belediyeden. Bu plansız odayı yıkmadığın sürece, her gün 2500 dolar ceza ödeyeceksin. Akrabam o gece uyumadı ve odayı yıktı.

Ben bu yazıyı niye yazdım? Umdum ki belediye başkanlarımızdan biri okur da, belki bazı şeyler öğrenir. Belki de örnek alınacak bir şeyler bulunur bu belediye çalışmalarında. Acaba çok mu iyimserim, ne dersiniz?

(*) İlhan Başgöz / Radikal Gazetesi 03.06.2010

Etiketler

Bir cevap yazın