“Zeki Sayar ve Arkitekt: Tasarlamak. Örgütlemek. Belgelemek” Sempozyumu

"Zeki Sayar ve Arkitekt: Tasarlamak. Örgütlemek. Belgelemek" başlıklı sempozyum, 9-10 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul'da, Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi'nde düzenleniyor.

Mimarlar Odası Anma Programı’nın 2010-2012 dönemi için seçilen mimar Zeki Sayar ve başyapıtı Arkitekt dergisi hakkındaki çalışmalar sürüyor.

1931-1980 yılları arasında, büyük ölçüde tek başına yayınladığı ve arkasında durduğu Mimar / Arkitekt dergisi ile Cumhuriyet dönemi mimarlık yayıncılığımızın adeta belgeliğini oluşturan, mimar kimliği ile tasarladığı yapıların yanı sıra, doğrudan mesleğin örgütlenmesinde çalışarak, ayrıca Arkitekt dergisinin yayını yolu ile de, mimarlık pratiğinin biçimlenmesine katkıda bulunan Zeki Sayar’ın yaşamı ve mesleki pratiğinin inceleme, araştırma ve değerlendirme konuşmalarıyla ele alınacağı iki günlük “ZEKİ SAYAR VE ARKİTEKT: TASARLAMAK . ÖRGÜTLEMEK . BELGELEMEK” başlıklı sempozyum, 9-10 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul’da, Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi’nde düzenleniyor.

Sempozyum, “BİR DERGİ YAPMAK!” başlıklı bölüm ile sona erecek. Sempozyumun bu son oturumunda, herhangi bir referans kurmadan, benzeştirme girişiminde bulunmadan, günümüzün, yani 2011’in en iyi mimarlık ve tasarım dergisinin sayfalarında yer alabilecek, özgün ve dolayısıyla tarihsel bir söz alanı yaratan konuşmalara-değinilere-katkılara yer verilecek.

Zeki Sayar ve Arkitekt Sergisi ise, 9-30 Aralık 2011 tarihleri arasında aynı mekanda izlenebilecek.

Program

1. Gün
(9 Aralık 2011, Cuma)

Açılış Oturumu (10.00-10.30)

Ali Cengizkan/ Anma Programı Komitesi adına, Sempozyum Sorumlusu
Eyüp Muhcu / Mimarlar Odası Genel Başkanı
Eren Sayar/ Ailesi adına kızı

1. Birinci Oturum / (10.30-11:45)
Zeki Sayar ve Arkitekt (1931-1980)
AYRILMAZ İKİLİ VE DÖNEMİN DÜŞÜN DÜNYASI

Zeki Sayar ve Arkitekt üzerine Politiko-Sosyo-Ekonomik bir Değerlendirme

İlhan Tekeli (Ana Konuşmacı)

Kahve Arası

2. İkinci Oturum / (12.00-13.30)
ZEKİ SAYAR: YAŞAMI, YAPITLARI, ARKADAŞLARI

Zeki Sayar (1905-2001): Bir Mimarın Yaşamı ve Eserleri
Bilge İmamoğlu (Ana Konuşmacı)

Zeki Sayar ve Meslektaşları: Arkitekt’in Mimarlığa Verdiği Yön
T. Elvan Altan Ergut

Zeki Sayar’ın Mimarlığı: Yapılar ve Projeler
A. Derin İnan

Tartışma

Öğle Arası (13.30-14.30)

3. Üçüncü Oturum / (14.30-16.00)
ZEKİ SAYAR ve BİR ÖRGÜTLENME OLARAK ARKİTEKT

Arkitekt Başyazıları: Bir Dönemin Nabzını Tutmak
Afife Batur (Ana Konuşmacı)

Arkitekt’in Kurucularından Abidin Mortaş’ın Mektupları
Ali Cengizkan

Bir Örgütçü: Sayar / Bir Örgütlenme: Arkitekt: Dostlar, Entelektüel Yaşam ve Mimarlar Odası
Çetin Ünalın

Tartışma

Sergi Açılışı (16.00)

2. Gün
(10 Aralık 2011, Cumartesi)

4. Dördüncü Oturum
ZEKİ SAYAR DÖNEMİ MİMARLIĞI ve ARKİTEKT’in KATKISI

Mimarlığın dışla(ma)dıkları: Arkitekt’te Sanat ve Tasarım
Gülsüm Baydar (Ana Konuşmacı)

Arkitekt’in Evreleri, Mimarları ve Yazarları
Zafer Akay

Arkitekt’in (1931-80) ve Dergilerin Ömrü: Mimarlık Söyleminin Üretiminde Yayımcılığın Rolü
Erdem Erten

Tartışma

Kahve Arası

5. Beşinci Oturum / (11.45-13:15)
ZEKİ SAYAR ve ARKİTEKT’te TEMALAR

Halkevleri’ne Bakmak ve Tasarlamak: Zonguldak ve Kadıköy
Neşe Gurallar

Zeki Sayar’ın Arkitekt Dergisi’nde Eğitim Yapıları / Üzerine Yazıları: 1930’lar
Leyla Alpagut

Mimar/Arkitekt Dergisi’nde Konut Sorununun Ele Alınışı: 1931-1946
Özge Ançel

Tartışma

ÖĞLE ARASI (13.15-14.00)

6. Altıncı Oturum (14.00-17.00)
Bir Dergi Yapmak!

Etiketler

Bir cevap yazın