Yüksek Fırın Baca Tozu ve Atık Polietilen Kullanılarak Üretilen Kompozit Malzemenin Yapıda Kullanılabilirliğinin Saptanması

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Bahar Dönemi Lisansüstü Tez Seminerleri programı kapsamında, Merve Tuna Kayılı'nın tez sunumu 2 Mayıs 2019 tarihinde Mimarlık Fakültesi Yükseliş Salonu'nda yapılacak.

Merve Tuna Kayılı’nın, “Yüksek Fırın Baca Tozu ve Atık Polietilen Kullanılarak Üretilen Kompozit Malzemenin Yapıda Kullanılabilirliğinin Saptanması” başlıklı sunumundan;

Yapı ürünlerinin yaşam süreçlerinde kullanılan kaynaklar doğal çevreyi ve insan sağlığını büyük oranda etkileyebildiğinden, doğru yapı ürünü seçimi, sürdürülebilir mimarlık bağlamında öncelikli öneme sahiptir. Sürdürülebilir mimarlık temelinde; yapı ürünlerinin estetik, sağlamlık, ihtiyacı karşılayabilme gibi özelliklerinin yanı sıra geri dönüştürülmüş malzeme içermesi, geri dönüştürülebilir olması, çevreye ve insan sağlığına zararlı salım yapmaması, düşük oluşum enerjisine sahip olması sürdürülebilir yapı ürününün temel özellikleri olarak sayılabilmektedir. Bu bağlamda, tez çalışmasının amacı; yapı ürünü üretim süreci atıklarından demir çelik üretimi ve plastik atıklarının yapı sektöründe kullanımına yönelik bir alternatif önerisi olarak, çevreye ve insan sağlığına olan etkisinin minimumda olduğu, geri dönüştürülmüş malzeme içerikli, geri dönüştürülebilir, düşük oluşum enerjisine sahip yap sektöründe kullanılabilecek bir yapı ürünü oluşturabilmektir. Bu amaca yönelik, tez çalışmasında, yüksek üretim enerjili yapı ürünü sektörü olan demir çelik sektörü atıklarından, atık azaltımında en çok sorun yaşanan yüksek fırın baca tozları ile yine yüksek oluşum enerjisine sahip, doğada uzun bozunma süresi nedeniyle atık olarak kalabilen ve Türkiye’de en fazla kullanım ve dolayısıyla atık oranına sahip düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) atıkları kullanılarak kompozit bir malzeme üretilmiştir. Baca tozu ve LDPE atıkları ekstrüzyon yöntemi ile bir araya getirilmiş, test yöntemlerinde kullanılan standartlara yönelik oluşturulan ebatlara göre enjeksiyon makinesinde şekillendirilmiştir. Elde edilen bu malzemenin fiziksel, kimyasal, mekanik ve çevresel özellikleri belirlenmiş ve elde edilen verilerle yapıda kullanım yeri belirlenmiştir. Zemin kaplama malzemesi olarak yapıda kullanımı önerilen kompozit malzemenin, plastik esaslı zemin kaplama malzemelerine (epoksi, PVC, poliüretan) alternatif olabileceği saptanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın