Yoğunluk: Axis Mundi

İstanbul menşeli sanat inisiyatifi YOĞUNLUK ilk sergisini Adahan İstanbul'da açıyor.

İsmail Eğler, Nil Aynalı Eğler ve Elif Tekir tarafından kurulan YOĞUNLUK, sanat etkinliğinin mekan ile ilişkisi üzerine odaklanıyor. İnisiyatif, mekanı sanat ürünlerinin sergilendiği bir container olarak değil, sanatsal üretiminin nesnesi olarak ele alıyor. İstanbul’da özgün nitelikleri olan mekanları keşfetmek ve bu mekanlara özgü sanat işlerinin üretilmesini sağlayarak güncel sanatın mekansal deneyim ile içiçe geçtiği sergiler düzenlemek, inisiyatifin temel motivasyonunu oluşturuyor. Sergilerde yer alacak sanatçılar, yine Y O Ğ U N L U K tarafından yürütülecek bir uluslararası artist-in-residency programının parçası olarak üretim yapacaklar. Sergiler sanatsal üretimin tüm mecralarına açık olacak.

YOĞUNLUK’un ilk sergisi Axis Mundi 8 Mayıs-7 Haziran 2014 tarihleri arasında, Beyoğlu Asmalı Mescit’te bulunan Adahan Otel’in bodrum katında yer alan 150 yıllık mahzende gerçekleşecek. Mahzenin ana mekanında yer alacak enstalasyon, Türkiye mimarlığının önemli isimlerinden Nevzat Sayın ile Ahmet Doğu İpek tarafından tasarlandı. Adahan İstanbul’un mekan sponsoru olduğu sergideki diğer işler ise İsmail Eğler ve Nezih Vargeloğlu’na ait.

Serginin odağında duran enstalasyon, söz konusu mekanın özgül nitelikleri içerisinden ortaya çıkan bir zaman-mekan deneyimi yaratmayı amaçlıyor. Mekanın içindeki kuyu bir tür axis mundi yorumuna dönüşüyor. Kuyunun ağzı, bu dünyadan başka bir dünyaya açılan bir kapı… Kuyunun merkezinden geçen eksen, bilmediğimiz bu yeraltı dünyasının da ekseni… Fakat kuyuyu içinde barındıran mekanın ekseni bu ekseni tutmuyor, kuyudan çıkıp zemine yayılan suyun içinde duruyor. İlk eksen ise içinde su olan kuyunun boşluğu içinde… Böylece su-zemin ve boşluk, birbirlerinin içinde oldukları halde birbirlerine hiç değmeyen eksenler olarak mekanda var oluyorlar.

Sergiyi tamamlayan diğer işler ise kuyunun açıldığı öte dünyanın zaman-mekanına dair muğlak hayaller kuruyorlar. Sergideki işler, maddeden hayale doğru giden bir sarmal içerisinde, mekanla hep oradaymışcasına bütünleşecek bir şiir yazmaya uğraşıyorlar.

Etiketler

Bir cevap yazın