[Yeniden]+Ev Kurmak

"TÜBİTAK-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı"nın 118K441 no’lu “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Uyumu İçin Modern Yaşam ve Kültürel Koşullara Uygun İç Mekana Yönelik Konut Tasarlama İlkelerinin Belirlenmesi ve Tasarım Önerilerinin Geliştirilmesi“ konulu araştırma projesi kapsamında, Özge Cordan'ın proje yürütücüsü olduğu [Yeniden]+Ev Kurmak temalı çalıştay, 4 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Kampüsü’nde yapılacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Özge Cordan’ın yürütücülüğünü üstlendiği ve proje ekibinde Doç.Dr. Şebnem Ertaş Beşir (Araştırmacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Elif Sönmez (Araştırmacı, Altınbaş Üniversitesi), Dr. Çiğdem Kudiaki (Danışman, Çiğdem Kudiaki Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık), Talia Özcan Aktan’ın (Bursiyer, Özyeğin Üniversitesi) yer aldığı, 118K441 nolu “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Uyumu İçin Modern Yaşam Ve Kültürel Koşullara Uygun İç Mekana Yönelik Konut Tasarlama İlkelerinin Belirlenmesi ve Tasarım Önerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında düzenlenecek olan [YENİDEN]+EV KURMAK temalı çalıştay, proje paydaşlarının katılımına açık olup, bir gün sürecek şekilde planlanmıştır.

Projenin amacı, Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin barınma sorununa, iç mimarlık disiplininin bakış açısı ile uyum temelli ve konut ölçeğinde çözüm bulmak için modern yaşam ve kültürel koşullara uygun iç mekana yönelik konut tasarlama ilkelerini belirlemek ve belirlenen tasarlama ilkeleri doğrultusunda gerek mekansal düzenlemeler, gerekse iç mekan mobilya ve aksesuarları düzeyinde tasarım önerileri geliştirmektir.

Çalıştayın amacı, estetik, davranışsal, sosyal, kültürel, psikolojik, mekansal ve ekonomik parametreler ışığında, projenin alan çalışması aşamasından elde edilen verilerin analizi, yorumlanması ve değerlendirilmesi sonucunda belirlenen iç mekana yönelik konut “Tasarlama İlkeleri”nin, katılımcılarla müzakere edilerek nihayetlendirilmesidir.

Çalıştay, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumludur. Sabah oturumu, serbest katılıma açık olarak planlanırken, öğleden sonraki oturum, atölye çalışmasını etkin ve verimli yürütebilmek adına ilgili akademisyen, uzman ve paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın