Yaşayan Kültür Mirası Konya/Sille Çalıştayı

Yaşayan Kültür Mirası Konya/Sille Çalıştayı, 6 Mayıs 2016 tarihinde Sille yerleşim yerinde düzenlenecek.

Çalıştayın Kapsamı;

 • Tarihi doku içinde fiziksel yenileme sürecinin incelenmesi ve bu sürecin turizm ile ilişkilendirilmesi,
 • Çalıştay kapsamında çalışma alanı olarak belirlenen Hacı Ali Ağa Sokağı’nın turizmin gelişmesi sonucunda koruma-kullanımına yönelik iç tasarım ve canlandırma çalışmalarının yapılması,
 • Bu çalışmanın İç Mimarlık bölümleri ile tasarım meslek disiplinlerinin stüdyo ağırlıklı eğitim çalışmalarında örnek bir çalışma olarak değerlendirilmesinin sağlanması,
 • Bu çalışma ile farklı disiplinler arasında (tarihçi, sanat tarihçisi, tasarım meslek disiplinleri, turizmci …vb.) ortak çalışma ortamının oluşturulmasıdır.


Çalıştayın Amacı;

 • Kentin tarihsel sürecinde kültür mirası olarak öne çıkan Sille yerleşim yerinin turizm amaçlı değerlendirilmesi olanaklarının ortaya konması,
 • Yerleşim alanı içerisindeki özellikli yapıların korunmasına yönelik restorasyon çalışmalarının yapılması,
 • Kültür mirasının korunarak kentin önemli turistik cazibe merkezi haline dönüştürülmesinin sağlanması ve odak noktası olarak kentin önemli sosyal yaşam mekanı olarak kurgulanmasıdır.


Alt Amaçlar;

 • Konya/ Sille hakkında çalışan genç bilim insanlarının kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Konya/Sille’de yaşayan halkın ve işletme sahiplerinin turizm konusunda bilinçlendirilmesi,
 • Turizm amaçlı iç mimari tasarlama süreçlerinin irdelenmesi,
 • Hacı Ali Ağa Sokağında yer alan özellikli 10 konutun, koruma-kullanım dengesi gözetilerek turizme kazandırılması ortamının oluşturulmasıdır.


Bilim Kurulu;

 • Prof.Dr. İlkay Özdemir
 • Prof.Dr. Öner Demirel
 • Doç.Dr. Banu Çiçek Kurtoğlu
 • Yrd.Doç.Dr. Şebnem Ertaş (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • Yrd.Doç.Dr. Funda Kurak Açıcı
 • Yrd.Doç.Dr. Ebru Erdoğan
 • Yrd.Doç.Dr. Ümit Arpacıoğlu
 • Dr. Elif Sönmez


Düzenleme Kurulu;

 • Prof.Dr. İlkay Özdemir
 • Yrd.Doç.Dr. Şebnem Ertaş (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • Yrd.Doç.Dr. Funda Kurak Açıcı
 • Yrd.Doç.Dr. Ebru Erdoğan
 • Dr. Elif Sönmez
 • Arş.Gör. Zeynep Sadıklar
 • Arş.Gör. Aslı Taş
 • Arş.Gör. Firdevs Kulak
 • Arş.Gör. Alper Torun
 • Arş.Gör. Nur Bekar
 • Grafik Tasarımcı Pardis Kafil
Etiketler

Bir cevap yazın