“Yaşamak, İnşa Etmek, Korumak; Şehirlerin Sorunları” Toplantıları

Toplantılar, 12-13-14 Kasım 2012 tarihlerinde İzmir'de gerçekleşiyor.

“Yaşamak, inşa etmek, korumak; Şehirlerin sorunları ” Türkiye Fransız Kültür Merkezi tarafından Ankara (15–16 Kasım) ve İzmir’de (12-13-14 Kasım) düzenlenen ulusal bir projedir. Proje, sürdürebilir şehircilik, sürdürülebilir kültür endüstrileri, şehir alanlarının ve kültür mirasının değerlendirilmesi, korunması gibi başlıkları da içine alan yeni işbirliği öncelikleri kapsamında düzenlenmektedir. Bu çerçevedeki buluşmalar iki temel eksende şekillenmektedir:

· Bir seri konferans ve yuvarlak masa toplantıları

· Sanat projesi

Amacımız konuyla ilgili her iki ülkenin ilgili aktörleri arasında fikir değiş tokuş ortamı yaratmak ve sürdürülebilir şehircilikle ilgili sorunlara dair deneyimlerin paylaşımını sağlamaktır.

Konferans ve yuvarlak masa toplantıları
Bu buluşmaların ilkinde, İzmir Fransız Kültür Merkezi iki düşünce eksenini öne çıkarmaktadır: İlk eksende kentsel planlama, koruma, ve inşaya dair yapılanmalar ele alınırken, ikinci eksende ise kentsel dinamikler (ortak kültürlerin oluşturulması, kentleşme süreci), kent sakinlerinin söz konusu sorunlara katılımları, sahip çıkmaları ve kültür mirasının önemi konuları ele alınacaktır.

Sanat müdahalesi
Sanatçılar bir süre yaşadıkları İzmir’de gerçekleştirdikleri fotoğraf çekimlerinde ortaya çıkan kareler aracılığıyla şehri kendi bakış açılarıyla sundular. Bu görüntülerin üzerinde yeniden çalışılarak ortaya çıkarılan dev boyutlu afişler, Kadifekale’den Antik Agora’ya kadar olan bir parkurda birçok duvarın üzerine yapıştırıldı. Söz konusu parkur şehrin farklı kültürel aşamalarını yansıtmanın yanı sıra, gelişimine dair sorunlarını da kapsamaktadır. Sanatçılar, şehrin üstüsteleğini hemen kavrayıp, kültür mirası olarak tanımlanan ya da bu sınıfa girmese de, insana ve mimariye dair hikayeleri, şehrin genişliğinin ve belleğindeki karmaşıklığının anlaşılmasında son derece belirleyici buldular.

Elde edilen bilgiler, hikâyeler, şahitlikler: Söz konusu sanatsal müdahale, bu bölgede yaşayanlara ve ziyarete gelenlere İzmir’de yaşanan hayatları ve varolmuşşehirlerimetinlerarası söylemlerle birlikte görme imkânı sağlıyor.

Etkinlik dâhilinde, İzmir Fransız Kültür Merkezi sergi salonunda, Doç. Dr. Emel Kayın’ın küratörlüğünde Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından hazırlanan « Modern ve Bellek: Silinen İzler » adlı sergi de izlenebilir. (5–17 Kasım 2012).

PROGRAM

12 Kasım Pazartesi

Sabah

Yer: İzmir Ticaret Odası

10.30 – 11.30 Açılış konuşmaları

11.30 – 13.00 Konferans: Marie Carmen Smyrnélis “18. ve 19. yüzyıllarda İzmir’in kent sakinleri ve kentsel alan”

(EHESS’te (Sosyal Bilimler Yüksek Okulu) araştırma mühendisi ve Türk, Osmanlı, Balkan ve Orta Asya Araştırma Merkezi’nde (CETOBAC) araştırmacı.

Öğleden sonra

Buluşma yeri: İzmir Fransız Kültür Merkezi

14.30 Kadifekale – Agora arasındaki parkurda Maro Avrabou ve Dimitri Xénakis’in sanat çalışmasının gezilmesi. (Yolların yokuşlu ve kaygan olması dikkate alınarak uygun ayakkabıların giyilmesini hatırlatırız)

13 Kasım Salı

Yer: İzmir Ticaret Odası

Yuvarlak masa 1: Düzenleme, koruma ve inşa planlamalarına dair yapılanmanın analizi.

09.30 – 11.45 Sunumlar

Doç. Dr. Serhan ADA

Sunum: İzmir Körfez Tasarıımı Projesi

Jak SIGURA

İzmir deki Sefarad Musevi kültür mirasının restorasyonu

Prof. Dr. Gülgün TOSUN

Sunum: Sivil toplum örgütleri ve kentsel katılım: İzmir örneğinde bir değerlendirme.

Murat ÜLKER

Sunum: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne gecekondu dönüşümünde destek

Dr. Daniel DROCOURT

Sunum: Marsilya Şehri Kültür Varlıkları Atölyesi’nin sunumu

Dr. Martine BOUCHIER

Sunum: Sanatçılar ve kentsel kalkınma: Stephan Shankland’ın Ivry’deki HQAC etiketi (Sanat ve Kültürde Yüksek Kalite) programı ve 2013 Marsilya Yaratıcı Mahalleler programı üzerine düşünceler.

12.00 – 13.00 Tartışmalar

Yer: İzmir Fransız Kültür Merkezi

18.00 – 20.00 “Ekümenopolis” filminin İzmir prömiyeri. Yönetmen İmre Azem’in katılımıyla.

14 Kasım Çarşamba

Yer: İzmir Ticaret Odası

Yuvarlak masa 2: Kentsel dinamikler, (ortak kültürlerin inşası, kentleşme süreçleri), kent sakinleriyle iletişim, kültürel mirası sahiplenme ve değerlendirme sorunları

09.30 – 11.45 Sunumlar

Y. Doç. Dr. Akın ERSOY

Sunum: Smyrna/Izmir: Kentin çok katmanlılığı ve aldığı göçler üzerine bir değerlendirme

Hasan TOPAL

Sunum: Kentsel dönüşümler

Y. Doç. Dr. Ahenk YILMAZ ve Nur YAVUZ

Sunum: Kentsel / Dijital Simya projesinin sunumu

Doç. Jean-François PEROUSE

Sunum: İstanbul’un kara surları ve şehrin parşalanmış belleğine dair bir metafor.

Dr. Caecilia PIERI

Sunum: Lübnan ve Irak’ta Kültür varlıkları ve kentsel uygulamalar: Güncel birkaç örnek.

Doç Dr. Emel KAYIN

Sunum: Kültürel ve doğal çeşitliliğin sürdürülebilirliği tartışmasında İzmir: Mekânsal ve yaşamsal desenler

12.00 – 13.00 Tartışmalar

Öğleden sonra

Yer: İzmir Ticaret Odası

15.30 Konferans: Dr. Ali Sedjari “Evrensellik ve Tekillik Arasında İnsan Hakları”

Etiketler

Bir cevap yazın