“Yapı Denetimi Yasa Tasarısı (Torba Yasa) İle İmar Mevzuatında, Arsa Düzenlemelerinde ve Harita Mühendislik Hizmetlerinde Öngörülen Değişiklikler” Panel-Forum

Etkinlik, 9 Şubat 2013 Cumartesi günü 13:00-17:00 saatleri arasında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde gerçekleşiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yapı Denetimi Kanun Tasarısı Taslağı” ya da Yeni “Torba Yasa” Taslağı ile başta 3194 sayılı İmar Yasası gelmek üzere toplam 11 yasada kapsamlı değişiklikler öngörülmektedir.

Tasarı ile 3194 sayılı İmar Yasası’nın “Arazi ve Arsa Düzenlemesi” başlıklı 18. Maddesinde adeta yeni bir sistem önerilmektedir. Gerek üniversitelerdeki eğitim programlarında, gerek harita özel sektörü, belediyeler, valilikler, diğer kurum ve kuruluşlarda işin yapımı ve kontrolünde ve gerekse kadastro ve tapu müdürlüklerinde işin teknik kontrolü ve tescili yanı sıra taşınmaz değerlemesi konusunu da doğrudan ilgilendiren bu değişiklik önerilerinin kapsamlı olarak tartışılması ve ortaya çıkan sonuçların bir rapor halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesini amaçlayan bir toplantının Şubemizce gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Etkinlik kapsamında, önce üyemiz Sayın Dr. Erdal Köktürk, tasarı ile ilgili genel bir bilgilendirme yapacak, ardından katılımcıların düşüncelerini, görüşlerini ve önerilerini dile getirebilecekleri bir FORUM ile toplantıya devam edilecektir. Toplantıda yapılacak öneriler bir rapor haline getirilerek başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara sunulacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın