XIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu

13. Uluslararası Sinan Sempozyumu, "Mimarlık ve Sorumluluk" başlığı ile 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak. Özet gönderimi için son tarih 5 Eylül 2022.

 • Sempozyum tarihleri: 27-28 Nisan 2023
 • Özetlerin gönderilmesi için son tarih: 5 Eylül 2022

Sempozyumun çağrı metninden:

Değerli Araştırmacılar,

13. Uluslararası Sinan Sempozyumu, “Mimarlık ve Sorumluluk” başlığı ile tasarım-toplum ilişkilerini bir kez daha çok yönlü olarak gündeme getirmektedir. Sempozyumun Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yılında düzenlenmesi Fakültemiz için bir başka kıvanç vesilesidir.

“Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi” olarak tanımlanan sorumluluk (Türk Dil Kurumu), antikiteden itibaren filozoflarca farklı yönlerden incelenmiştir: Eylem ve seçimler bireysel sorumluluk bilinci ile ilişkilendirilirken, modern sorumluluk kavramı, toplumsal kurallar çerçevesindeki ödev bilinci ile güncellik kazanır. Yirmi birinci yüzyılda sorumluluk kavramı, yerkürenin içinde bulunduğu sorunlarla yüzleşerek toplumsal farkındalık ile katmanlaşır: Temiz su ve besine ulaşamama, iklim krizi, sosyal eşitsizlik, devasa metropoller, salgınlar ve pandemiler insanlığı çareler üretmeye yönlendirir.  

Bu aşamada, doğaya ve tarihsel belleğe saygılı, insani, akılcı ve yaşanabilir mekân üretme eylemi ile bunlara ilişkin seçimler, mimarları ahlaki/etik sorumluluk kavramı üzerine düşündürmektedir.  

XIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu’nda disiplinler arası bir bakış açısıyla “Mimarlık ve Sorumluluk” teması altında buluşuyoruz. Tasarımda, yapı üretimi alanında, korumada, kent ve peyzaj ölçeğinde, iç mimarlıkta “sorumluluk” kavramını tartışmak üzere, aşağıdaki başlıklar kapsamında bildiri çağrısında bulunuyoruz:

 • Meslek Etiği
 • Tasarıma Dair Sorumluluklar
 • Kente Karşı Sorumluluk
 • Topluma Karşı Sorumluluk 
 • Ulusal Kimlik ve Kültürel Mirasa Karşı Sorumluluk
 • Çevreye Karşı Sorumluluk
 • Dijital Teknoloji Üretim ve Kullanımında Sorumluluk
Patent konusu olan çalışmaların hak sahibi ve/veya patent vekili tarafından sunulması, diğer bildirilerde sadece araştırma sonuçlarına odaklanılması beklenmektedir. **

Prof. Dr. H. Burcu ÖZGÜVEN
Sempozyum Başkanı 

 • *Türk Dil Kurumu, 2011, Türkçe Sözlük, Ankara Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 2307, Ankara.
 • **Marka vekili: Marka, tasarım ve coğrafi işaret ile geleneksel ürün adlarına ilişkin konularda, hak sahiplerini Kurum nezdinde temsil eden kişileri, Patent vekili: Patent, faydalı model ve tasarım haklarına ilişkin konularda, hak sahiplerini Kurum nezdinde temsil eden kişileri, (10.01.2017 tarih ve 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6769 sayılıSınai Mülkiyet Kanunu)

 

Etiketler

Bir cevap yazın