XIII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu

Türkiye’de Mimarlık alanında sayısal araştırmalar üzerine yapılan akademi ve uygulamadan araştırmaların sunulacağı, sergileneceği, “Örtüşmeler ve Kesişmeler” temalı XIII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu 17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan etkinliğin tanıtım metninden:

Farklı disiplinlerin zaman içinde gösterdikleri gelişim, bu disiplinlerin birbirleriyle kesişmesine, kaynaşmasına ve birbirlerini dönüştürmesine nede olmaktadır. Biliş bilimi, fenomenoloji, mekanik, elektronik, ve gömülü hesaplama araştırmaları, mimarlık alanındaki kinetik, tepkimeli ve interaktif sistem arayışlarını beslerken; biyoloji ve bilgisayar bilimlerinin ara kesitinde beliren evrimsel hesaplama yöntemleri ise diğer alanlarda olduğu gibi, mimarlık ve kent araştırmalarına da yeni bakış açıları kazandırmaktadır. Diğer yandan makro, mikro ve nano ölçeklerde yapılan çalışmalar, Negroponte’nin ifadesiyle bilginin kimyasallaşarak insan bedenine zerk edilmesi tasavvurunu olanaklı kılmaktadır. Son 25 yılda ivme kazanan bu izomorfik yakınsamalar ile bilginin tekil hali ve ilk kaynağı önemsizleşirken, bilginin hangi bağlamlarda ve anlamlarla somutlaştığı önem kazanmaktadır Dolayısıyla farklı bilgi türleri arasında bağıntılar, örtüşmeler, kesişmeler ve izdüşümlerin görünür hale gelebileceği zeminlerin/yüzeylerin/eğiti modellerinin arayışı, 21. yüzyıldaki insan-mimarın yeni deney ve üretim alanı haline gelmektedir.

Bu bağlamda, sayısal tasarım alanına ilgili öğrencilerin, akademisyenlerin ve disiplinlerarası çalışmalarda öncülük yapan araştırmacıların deneyimlerini paylaşmaları amacıyla XIII. Sayısal Tasarım Sempozyumu, 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin e sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum Konuları

Benzetim ve değerlendirme, bina teknolojileri ve akıllı sistemler, biyomimetik tasarım, eniyileme, etmen tabanlı sistemler, insan-makine etkileşimi, işbirliğine dayalı tasarım, kentsel modelleme, mimarlık eğitiminde sayısal tasarım, mimarlık ve matematik, mimarlıkta sayısal üretim, mimarlıkta yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, sayısal tasarım kuramları, sayısal tasarım süreci ve yaratıcılık, sayısal tasarımda malzeme, üretken sistemler, yapı bilgi modelleme.

Düzenleme Kurulu

 • Doç.Dr. Neşe ÇAKICI ALP (KOU)
 • Arş.Gör. Meltem Ezel ÇIRPI (KOU)
 • Arş.Gör. Dilan ÖNER (KOU)
 • Arş.Gör. Esra BARAN (KOU)


Sempozyum Takvimi

 • Sempozyum Bildiri Çağrısı: 10 Ocak 2019
 • Genişletilmiş Özet Teslimi: 4 Mart 2019
 • Genişletilmiş Özet Hakem Değerlendirme Bildirimi: 4 Nisan 2019
 • Tam Metin Bildiri ve Poster Teslimi: 4 Mayıs 2019
 • Çalıştaylar: 15-16 Haziran 2019
 • Sunumlar: 17-18 Haziran 2019
 • Detaylı bilgi için: http://mstas2019.kocaeli.edu.tr/

Sosyal Medya Hesap Linkleri

Etiketler

Bir cevap yazın