VÇMD Mimarlık Buluşmaları: Başkalaşan Turizm Mekanları (İstanbul)

Mimarlık buluşmaları, 6-7 Nisan 2013'de İstanbul'da, 20-21 Nisan 2013 tarihlerinde ise Antalya'da gerçekleşiyor.

Özellikle son 30 yıl içerisinde büyük değişime uğrayan turizm olgusu, farklılaşan niteliklerini, çeşitli tezahürler aracılığıyla gözler önüne seriyor. Coğrafi ve iklimsel altyapısı, doğal kaynakları ve kültürel özellikleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip ülkemizde, turizm adına yapılan yatırımların artışı, alınan kararlar ve uygulanan yeni yapılaşma stratejileri, bu değişken olgu içerisinde büyük bir tüketim kültürünü barındırıyor. Süreç içerisinde kitle turizmi ve tüketim olgusu ön plana çıkarılırken, turizme elverişli bölgelerde bu anlamda geniş çaplı üretim mekanizmaları ve hizmet yatırımları destekleniyor ve artıyor. Turizm bölge ve mekanları tüketim toplumuna yönelik olarak pazarlanmaya başlanırken, yatırımlar, yakın çevrelerini ve bölgesel büyüme kriterlerini etkileyecek ölçüde önem kazanıyor.

Amaç

VitrA ile Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin iş birliğiyle yürütülen VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi projesi kapsamında bu yıl, turizm ve rekreasyon yapılarını içeren 50 seçkilik bir referans kitap ile ‘tatil’ kavramına odaklanan “VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi Sunar: Lütfen Rahatsız Etmeyin” başlıklı bir de sergi hazırlandı. Proje kapsamında tüm bunların yanı sıra, “Başkalaşan Turizm Mekanları” başlığıyla bir mimarlık buluşması düzenlenecek. Bu kapsamda, mimarlık alanında üretilen ve toplum tarafından tüketilen mekanları, yerinde görerek, tasarım ilkelerini tartışarak ve ‘yer’ ile olan ilişkisini sorgulayarak bir birikim oluşturmak hedefiyle araştırma gezileri yapılacak. Turizmin etki alanlarını bulabilmek, zaman ve küreselleşme etkileriyle şekil değiştiren ihtiyaç ve beklentileri anlayabilmek, mekanların mimari yaklaşım ve niteliklerini sorgulayabilmek amacıyla da yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.

Kapsam

Çalıştay kapsamında farklı turizm yaklaşımlarını ortaya koyabilmek amacıyla kentler ve etki alanları turizmin etki ve tepki yoğunlukları bağlamında irdeleniyor. Deniz-kum-güneş üçlüsüyle tanımlanan tatil yaklaşımı kent turizminin önerdiği farklı mekansal ve çevresel ihtiyaçlarla karşılaştırıldığında, yer seçimlerinin değişen beklentileri tarihsel ve kavramsal açılardan yansıtması kaçınılmaz oluyor. Bu noktadan hareketle, Antalya ve İstanbul’da yapılacak araştırma gezilerinde, turizmin değişen yapısı, başkalaşım, turizm yapıları ve tematik turizm olguları irdelenecek. Gezilerin ardından gerçekleşecek yuvarlak masa toplantısında ise konaklama mekanları üzerinden, dönüşen makro ve mikro ölçekli stratejiler okunmaya çalışılacak.

Yöntem

Mimarlık buluşması, gezi ve yuvarlak masa toplantısı olmak üzere iki etaptan oluşuyor. Birinci etapta, turizm yapılarında dönüşen süreç temasıyla Antalya ve İstanbul’da birer günlük araştırma gezileri düzenlenecek. İkinci etaptaki yarım günlük yuvarlak masa toplantısında ise süreç, turizm beklentileri, tüketim kavramı ve bu kavramların tetiklediği mekansal oluşumlar sorgulanacak, turizmin tüketim mekanları tartışılacak. Her kentten davetli tartışmacı ve katılımcılar ile süreç ve mekansal pratikler irdelenecek.

Katılım

VÇMD Mimarlık Buluşması, konuyla ilgili tüm profesyonel mimar, kent plancısı, tasarımcı, sosyolog, akademisyen ve araştırmacılara açık. Katılmak isteyenlerin, niyet mektupları ve kısa özgeçmişlerini, en geç 30 Mart 2013 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekiyor.

Seçim Süreci

Seçim Kurulu, Proje Koordinatörü tarafından tasnif edilen başvurular arasından, en çok 14 kişiyi katılımcı olarak belirleyecektir. Katılımcıların, proje kapsamındaki tüm gezi ve yuvarlak masa toplantılarına katılmaları beklenmektedir.

Seçim Kurulu: Arzu Uludağ (İNTEMA Müşteri İlişkileri Direktörü), Banu Binat (Kitap Editörü), Ertuğ Uçar (Sergi Küratörü), Abdi Güzer (TSMD, Prof. Dr.), Yeşim Hatırlı (TSMD Yönetim Kurulu Başkanı) ve Demet Mutman’dan (Mimari Çalıştay Koordinatörü, Dr.) oluşmaktadır.

Giderler

• Katılımcıların Antalya gezisi için tüm ulaşım ve konaklama giderleri, İstanbul gezisi için ise ulaşım giderleri VitrA tarafından karşılanacaktır.
• Antalya gezisinin konaklaması, tam pansiyon yemekleri (kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği) de kapsamaktadır.
• Yuvarlak masa toplantıları sırasında içecek servisi yapılacaktır.
• Antalya gezisi için buluşmanın belirlediği ulaşım yöntemini kullanmak istemeyen katılımcılar, giderlerini kendileri karşılamak kaydıyla, istedikleri ulaşımı tercih edebilir.

Beklenen Çıktılar

Başkalaşan Turizm Mekanları temalı VÇMD Mimarlık Buluşmaları, gezi ve yuvarlak masa toplantıları aracılığıyla mekansal organizasyon, tasarım kurgusu ve mevcut yapı pratiklerindeki değişimlere ek olarak, turizm sektöründeki güncel beklentiler ışığında, mekansal dönüşüm ve farklılaşan süreci de sorgulamayı hedefliyor. Bu kapsamda; buluşmanın, tasarım, planlama seçimleri ve mimari kriterler bağlamında farklılıkları ve yaklaşım kararlarını ortaya koyarak bilgi aktarması; katılımcıların varlığı sayesinde, yüksek seviyede bir mimari sorgulama sürecini tetiklemesi bekleniyor.

Gezi ve yuvarlak masa toplantıları, konuyla ilgili kaynak oluşturabilmesi adına video kayıt ve fotoğraf yoluyla belgelenecek sürece dair her türlü bilgi birikimi internet üzerinden online bilgi paylaşım ağında yayınlanacaktır. Katılımcılara, programa katılımlarına dair sertifika verilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın