UTAK 2020 – Tasarım ve Öngörü

2014 yılında ilki düzenlenen Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferans dizisinin dördüncüsü 8 – 10 Eylül 2020 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yapılacak.

Konferansın “Tasarım ve Öngörü” olarak belirlenen ana teması çerçevesinde, katılımcılar, araştırma, uygulama ve eğitim alanlarındaki çalışmalarını paylaşacak.

Tanıtım metni:

Tasarım ve Öngörü 

Öngörü, bir işin ilerisini tahmin etme, takip eden aşamalarını önceden anlama ve ona göre davranışlarını kurgulama becerisidir. Öngörü nasıl geliştirildiğine bağlı olarak, duygusal ve bilişsel süreçlerimizi, dolayısıyla eylemlerimizi etkileyerek bireysel ve toplumsal bütün yaşamımızı şekillendirir. Ancak bu eylemlerimizin sonuçları zaman zaman öngörülerimizin dışına çıkar. Bu sapma bazen toplumsal bir krize neden olurken, bazen de bilimsel bir buluşa olanak tanıyabilir.

Tasarım, uzak ya da yakın geleceğe müdahale etmeyi hedefler. Tasarımcı bu müdahaleyi öngörüleri doğrultusunda kurgular. Bu müdahalenin sonucu, tasarım sürecinin çok yönlülüğü, öngörülenin kapsamı ve bağlamın değişkenliğiyle ilişkilidir. Öngörülemeyeni de kabul ederek, değişime ve dönüşüme açık öneriler geliştirebilen tasarım süreçleri, çözümlerin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Geleceğe dönük ekolojik, ekonomik ve toplumsal (sosyal) kaygıların giderek yükseldiği ve geçmişin geleceğe dönük adımlar için sürekli irdelendiği bu dönemde tasarım ve öngörü temasını aşağıdaki sorulardan yola çıkarak irdelemeyi hedefliyoruz.

• Tasarım eğitiminde, pratiğinde ve araştırmalarında bir beceri olarak öngörünün yeri nedir, nasıl oluşturulur?
• Öngörülmeyenin başrolde olduğu tasarım süreçleri ne söyler?
• Tasarım eğitimi, pratiği ve araştırmasının geleceğini nasıl öngörüyoruz?

Bu bağlamda, UTAK 2020’da ÖNGÖRÜ kavramını aşağıda yer alan temalı oturumlarla tartışmaya açıyor, farklı konu ve alanlardaki katkılarınızı da bekliyoruz.

Konferansa Katılım

Konferansa katılım, tam metin bildiri sunumu ve çalıştay olmak üzere iki formatta yapılacaktır. Bildiriler ODTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanacak konferans kitabında yer alacaktır. Çalıştay çıktılarının sunumu için ayrıca oturum düzenlenecektir.

Bildiri Sunumu
Konferansa önerilen bildiriler, iki aşamalı bir süreçle değerlendirilecektir.

1. Özet: Konferansa bildiri ile katılmak isteyenlerin, UTAK 2020 özet şablonuna (https://utak.id.metu.edu.tr/sablon-ve-kilavuzlar2020/ adresinden indirilebilir) göre hazırladıkları en fazla 300 kelimelik özetleri 25 Ekim 2019 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir (lütfen e-posta başlığında UTAK BİLDİRİ ÖZETİ diye belirtiniz). Özetlerde çalışmanın amacı, araştırma sorusu, teorik yaklaşım ve araştırma yöntemleri açıkça ortaya koyulmalıdır. Özetler konferansın kapsamına uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye alınacak, değerlendirme sonuçları 18 Kasım 2019 tarihinde duyurulacaktır.
2. Tam bildiri metni: Ön değerlendirme sonucunda kabul edilen önerilerin, başlık, özet, en fazla beş anahtar kelime ve kaynakça dahil 2000 ila 4000 arası kelime içermesi ve tam bildiri metinlerinin 3 Şubat 2020 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir (lütfen e-posta başlığında UTAK TAM BİLDİRİ METNİ diye belirtiniz). Bildiri metinleri konuya göre belirlenen en az iki hakeme gönderilecek  ve hakem değerlendirmesi sonuçları 30 Mart 2020 tarihinde duyurulacaktır.

Konferansta sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin tam metinleri derlenecek olan konferans kitabında yer alacaktır. Bu nedenle, tam bildiri metni konferans web sayfasında paylaşılacak olan yazım şablonuna uygun olarak düzenlenmelidir.

Çalıştay
Konferans kapsamında çalıştaylara yer verilecektir. Bu çalıştaylar bir araştırma sürecinde kurgulanan bir uygulama, yeni bir yaklaşımın tanıtılması, bir yöntemin denenmesi, ortak çalışmalar yürütülmesi, disiplinler arası bakış açısının aktarılması ya da yorumlanması gibi çalışmalar içerebilir. Çalıştayların süresi dört saat ile sınırlı tutulmalıdır. Çalıştayların
çıktıları konferansın son günü düzenlenecek özel bir oturumda sunulacaktır. Başvurular tasarım alanında faaliyet gösteren, uygulamacı, eğitimci, yönetici, araştırmacı gibi tüm paydaşlara açıktır. Çalıştay düzenlemek isteyenlerin, çalıştay yazım şablonunu kullanarak hazırladıkları özetleri 3 Şubat 2020 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir (lütfen e- posta başlığında UTAK ÇALIŞTAY ÖZETİ diye belirtiniz). Özetlerde çalıştayın konusu, zaman planı, gerekli donanım ve malzemeler, beklenen katılımcı grubu ve sayısı ve öngörülen çıktılar açıkça ortaya koyulmalıdır. Çalıştay önerileri konferansın kapsamına ve programına uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye alınacak, değerlendirme sonuçları 30 Mart 2020 tarihinde duyurulacaktır.

Önemli Tarihler
Bildiri sunumu özetlerinin teslimi: 25 Ekim 2019
Bildiri sunumu özetleri için ön değerlendirmelerin açıklanması: 18 Kasım 2019
Bildiri metni teslimi: 3 Şubat 2020
Çalıştay önerisi teslimi: 3 Şubat 2020
Hakem değerlendirmelerinin açıklanması: 30 Mart 2020
Çalıştay önerisi değerlendirmelerinin açıklanması: 30 Mart 2020
Kayıtlar: 8 Haziran 2020 – 9 Ağustos 2020
Geç Kayıtlar: 10 Ağustos 2020 – 8 Eylül 2020 (12:00’ye kadar)

UTAK2020 Düzenleme Kurulu
Gülay Hasdoğan
Senem Turhan
Mehtap Öztürk Şengül
Dalsu Özgen Koçyıldırım
Aslıhan Tokat
Sıla Umulu

İletişim
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mimarlık Fakültesi,
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No.1 06800 Çankaya – Ankara
Tel: (312) 210 2214
Faks: (312) 210 7963 E-posta: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın