UTAK 2018 – Tasarım ve Umut

İlki 2014, ikincisi 2016 yıllarında düzenlenen UTAK konferans dizisinin üçüncüsü 12-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapılacak.

Konferansın “Tasarım ve Umut” olarak belirlenen ana teması çerçevesinde, katılımcılar, araştırma, uygulama ve eğitim alanlarındaki çalışmalarını paylaşacak.

Tanıtım metni:

“Tasarım ve Umut

Bu konferans dizisine, Türkiye’de tasarım alanına dair gelişmeleri izlemek, paylaşmak, tanışmak, kaynaşmak ve alanımızdaki yeniliklere hep birlikte olumlu yön vermek umuduyla başladık. Tasarım camiası olarak, uygulamacısıyla, araştırmacısıyla, eğitimcisiyle ve öğrencisiyle, taraflar değil, bütün olduğumuzu düşünüyoruz. Tasarımın birleştirici ve yapıcı gücüyle geleceğe yönelik olumlu gelişmeleri birlikte kurgulamak ve şekillendirmek bizlerin sorumluluğu ve görevidir. Bu da öncelikle hayal etmeyi ve yapıcı önermeler ortaya koyarak bunları hayata geçirmeyi gerektirir.

Hepimiz geleceğe yönelik daha iyi bir dünya hayal ederek tasarlıyoruz. Ancak son yıllarda gerçekleşen kimi küresel ve yerel olayların toplumsal ve bireysel ölçekte güvensizlik ve kaygı uyandırdığını görüyor ve deneyimliyoruz. Yaşanan olumsuzlukları olumluya çevirmek için, insan ve insan yapımı çevre arasındaki ilişkiyi kuran en temel unsur olan ‘tasarım’, hayatımızı, toplumu ve bireyler arası ilişkileri biçimlendirerek değişime ön ayak olmalıdır. Değişim için ise önce ‘umut’ etmek sonra tasarlamak gerekir.

Umut, her kesimden bireyin iç dünyasındaki beklentilerini dış dünyasındaki eylemleriyle buluşturduğu, bu anlamda yaşamını kendi ölçütlerinde ve beklentileri doğrultusunda iyileştirmek için itici güç olarak hissettiği ve kullandığı, psikoloji ve psikoterapi alanlarında da yer bulan ve psikolojik işlevselliği olan bir olgudur. Umudun toplumsal ölçekte, bireysel duygu durumundan öte, toplumsal oluşlar ve eylemler bağlamında işlevselliği ve yaratıcı itkisi vardır. Dolayısıyla, umut olgusu toplum ölçeğinde ve sosyolojik bağlamda bilimsel ve akademik olarak daha geniş yer bulmalıdır.

Bu bağlamda tasarım ve umut ekseninde konferansta aşağıdaki soruları irdelemeyi hedefliyoruz:

Tasarım, yaratıcılık, yenilikçilik ve toplumsal ölçek kesitinde umut nasıl bir işlevselliğe sahiptir, nelere yön verebilir?
Toplumsal esenlik ve bireysel iyi oluş bağlamlarında ve tasarım kesitinde umut kavramının nasıl bir rolü vardır?
Mesleki ve akademik bağlamda tasarım alanının geleceği için umut ne ifade etmektedir?”

Önemli Tarihler
Bildiri ve poster sunumu özetlerinin teslimi: 3 Kasım 2017
Bildiri ve poster sunumu özetleri için ön değerlendirmelerin açıklanması: 24 Kasım 2017
Çalıştay önerisi teslimi: 5 Şubat 2018
Tam metinli bildiri, vaka çalışması ve poster sunumları için teslim tarihi: 12 Şubat 2018
Hakem değerlendirmelerinin açıklanması: 16 Mart 2018
Çalıştay önerisi değerlendirmelerinin açıklanması: 16 Mart 2018
Poster sunumları için basılı kopya teslimi: 31 Ağustos 2018

Kayıtlar: 18 Temmuz 2018 – 29 Ağustos 2018
Geç Kayıtlar: 29 Ağustos 2018 – 12 Eylül 2018 (12:00’ye kadar)

Çalıştaylarda yer almak için katılımcıların konferansa kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Konferans ile ilgili detaylı bilgiye http://utak.id.metu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı [email protected] adresinden ilgililere iletebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın