UPAD 2014: 1.Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi

Kentsel Dönüşüm konulu kongre 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında birbirinden değerli katılımcıyla Kocaeli Üniversitesi ve Wellborn Hotel'de gerçekleşecek.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (KOU-MTF) kuruluşundan bu yana gerek bünyesindeki akademisyen-araştırmacı-tasarımcı-uygulamacı niteliği olan bilim insanı kaynakları, gerekse bugüne kadar oluşturduğu eğitim ve araştırma birikimi ile eğitim alanı olarak Kocaeli ve Yakın Çevresine, araştırma-uygulama pratikleri açısından Doğu Marmara, Türkiye ve Uluslararası Akademi’ye katkı sağlama hedefinde. Bu bağlamda planlanan “1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi” bu konuda var olan bilim insanı birikimini uluslararası kapsam ve nitelikte bir etkinlik kapsamında buluşturmayı hedefliyor. Kongre ile en geniş anlamda Mimarlık-Tasarım-Planlama alanında faaliyet gösteren akademisyen, sivil toplum paydaşları, mesleki örgüt mensupları ve kamu idaresi yetkili ve görevlilerinin ortak bilgi-fikir-görüş paylaşımları için bir ortam oluşturularak, kentsel dönüşümün sosyal, ekonomik ve fiziksel yönlerinin; sanayi, göç, artan nüfus, afetler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan konut ve altyapı ihtiyacı, dönüşümün tarihi alanlara, turizme ve kentsel kimliğe etkisi gibi alt başlıklar ekseninde ele alınması sağlanacak.

UPAD2014,kapsamındaki Çerçeve Açılış Konuşmaları, Dönüşüm Vizyon Forumu, Yuvarlak Masa toplantısı ve paralel oturumlar şeklinde gerçekleşecek bildiri sunumlarında ulusal ve uluslararası çalışmaları ile tanınmış davetli konuşmacılar, akademisyenler, yönetici ve uzmanlar yer alacak, kabine üyelerinden Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık kongreye katılacak. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi, Kaliforniya Irvine Üniversitesi, Harvard Üniversitesi; İngiltere Salford Üniversitesi, Edge Hill Üniversitesi ve Derby Üniversitesi; Japonya Uluslararası Mimarlık Akademisi; Yunanistan Selanik Aristotle Üniversitesi ve Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi önemli kurumlardan gelen katılımcılar kentsel dönüşüm üzerine konuşmalar yapacak.

Etiketler

Bir cevap yazın