“Unspoken Issues in Architectural Education / Mimarlık Eğitiminde Konuşulmayanlar”

Uluslararası Konferans: Mimarlık Eğitiminde Konuşulmayan Sorunlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 3-4 Nisan 2014 tarihlerinde Gazimağusa’da (KKTC), Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği (EAAE) işbirliği ile “Unspoken Issues in Architectural Education – Mimarlık Eğitiminde Konuşulmayanlar” temalı uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak. Konferans, akademisyenler, mimarlar ve öğrencileri bir araya getirmek ve mimarlık eğitimini farklı açılardan tartışabilmeyi hedeflemekte. 

Bu çerçevede, konferansta tasarım, mimarlık, sanat ve mimarlık tarihi, mühendislik, kentsel ve kültürel çalışmalar, sosyoloji, çevre bilimi ve eğitim alanlarındaki akademisyen, mimar ve öğrencilerden bildirilere yer verilecek. 

“Mimarlık Eğitiminde Konuşulmayanlar” konferans’ın bir başka amacı da ‘Farklılaştırılmış Ortamlar’, ‘Dinamik Felsefe’ ve ‘Çelişkili Eğitim’ alt temaları kapsamında bir takım hassas sorunların tartışılmasını ileri bir düzeye taşımak. Bu temalar kapsamında konferansın başlıca amacı, günümüz mimarlık eğitiminin çoğu temel sorunlarını sorgulamak ve paylaşmaktır. Örneğin, mimarlık eğitiminin gerçek dünya ile uygunluğu, medyanın etkisi, afet yönetimi, iklimsel değişim, yakıt yetersizliği, yükselen enerji maliyetleri, anlaşmazlıklar ve savaşlar, yoksullar için tasarım, mimarlar ve mimarlık okullarının sayılarındaki artış, mimarlık eğitimindeki öğretim metotlarının sorgulanması ve diğer ‘konuşul(a)mayan’ sorunlar. 

Konferans ayrıca mimarlık eğitimi ile ilgili bilgi ve deneyimlerin yayınlanmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda konferansta sunulacak bildiriler arasından Bilim Kurulu tarafından seçilecek 14’ü, Open House International Journal (AHCI and SSCI, http://www.openhouse-int.com) da yayınlanacaktır. Bunlardan 4’ü derginin Vol.40 No3 2015 sayısında, geriye kalan on bildiri derginin 2015 yılı ortalarında yayınlanacak olan bir özel sayısında (2015 Vol 40 No 2) yer alacaktır. Buna ek olarak, konferansta sunulacak tüm bildiriler, bildiri kitabı/CD’de yayınlacaktır. 

Konferans Temaları

Farklılaştırılmış Ortamlar

 • Kitle/dijital/sosyal medya ve mimarlık eğitimi
 • Mimarlık kütüphanelerinde bilgi ve enformasyon
 • Örtülü öğrenim ve eğitim
 • Müfredat dışı etkinlik/ resmi olmayan eğitim
 • Lisans öncesi eğitim (mimarlık için)
 • Akreditasyonların mimarlık eğitimindeki rolü

Dinamik Felsefe

 • İdeoloji/inançlar ve mimarlık eğitimi
 • Mimarlık eğitimi için otantik pedagoji modelleri
 • Zor şartlar için mimari eğitim / afet yönetimi
 • Mimari eğitimde yöresel bağlamsal etkiler 

Çelişkili Eğitim Profesyoneller için mimarlık eğitimi

 • Teknoloji ve mimarlık eğitimi
 • Yeni denemeler ve zorluklar
 • Yoksullar icin mimarlık eğitimi

Yazım Klavuzu 

İngilizce yazılmış özet ve tam metinler MS-Word (*.doc) elektronik olarak [email protected] adresine gönderilmelidir. Özetler 500 kelime ile sınırlandırılmalıdır. Kapak sayfası özet metninden ayrı olarak düzenlenmelidir. Bu sayfada bildiri başlığı, yazar(lar)ın adı, bağlı bulunduğu kurum ve iletişim adresi bulunmalıdır.  

2 Eylül 2013 Bildiri Çağrısı

21 Ekim 2013 Özetler için son gün – Uzatıldı

11 Kasım 2013 Uzatılmış özet için son gün

29 Kasım 2013 Özet Kabul bildirimi

28 Şubat 2014 Tam metin için son gün

2 Nisan 2014 Kayıt başlangıcı

2 Nisan 2014 Konferans öncesi etkinlik

3-4 Nisan 2014 Konferans

5 Nisan 2014 Konferans sonrası gezi 

Etiketler

Bir cevap yazın