UNESCO Yolunda Ankara Kentinin Kültürel Değeri ve Kimliği Panel ve Forumu

Etkinlik kapsamında Ankara kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı olmasına ilişkin bir panel ve sonrasında forum düzenlenecektir. Bu şekilde Ankara'nın tarihi kent dokusunun korunmasında yeni bir tartışma sürecinin başlatılması hedeflenmektedir.

Küreselleşen günümüz dünyasında, insanlığın ortak mirası niteliğini taşıyan doğal ve kültürel varlıkların korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için harcanan çabaların, insanlığın ve toplumların gelişmesindeki yaşamsal rolü giderek daha iyi kavranmaya başlanmıştır. Türkiye, UNESCO’nun “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”sini 1982 yılında imzalamış, sınırlarımız içerisindeki insanlığın ortak mirası niteliklerini taşıyan doğal ve kültürel varlıkların UNESCO Dünya Miras Listesine dahil edilmesi için yoğunlaşan bir çaba içerisine girmiştir. Bugün itibariyle, Türkiye’nin Dünya Mirası Geçici Listesinde kayıtlı 60, Dünya Mirası Asıl Listesinde kayıtlı 15 varlığı bulunmaktadır. Bu çabanın gösterilmesinde ilgili merkezi hükümet kurumlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin ortaklaştığı umut verici bir gelişme olarak izlenmektedir.

 

Bu kapsamda, 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Komitesi Toplantısının ilk kez İstanbul’da toplanacak olması vesilesiyle, Ankara Kentinin kültürel değerlerinin ve kimliğinin, UNESCO Dünya Miras Alanlığı sürecindeki yerinin ve koruma çerçevesinin tartışılacağı bir akademik toplantı olması düşünülmektedir. Bu anlamda ilk olarak 29 Mart 2016 tarihinde konuya ilişkin Ankara’da bulunan kamu, üniversite ve sivil toplum temsilcilerinden 15 kurum ve kuruluşun katılımıyla bir düzenleme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Sürecin ikinci aşamasında 9 Mayıs 2016 tarihinde, 13:30 – 17:00 saatleri arasında, Ankara Palas Devlet Konukevi’nde ilgili tüm paydaşların da katılımıyla halka açık, “UNESCO Yolunda Ankara Kentinin Kültürel Değerleri ve Kimliği” başlıklı bir panel ve forum düzenlenmesi hedeflenmektedir. Etkinliğin detaylı programı ekte verilmektedir. Ankara’da bulunan tüm paydaşların davet edileceği bu toplantıda tüm Ankaralılara açık bir forum da gerçekleştirilerek Ankara kentinin tarihi dokusunun korunmasında yeni bir açılıma öncülük edilmeye çalışılacaktır.

Program

13:30 – 14:00 Açılış Konuşmaları
14:00 – 16:00 Panel

  • Dr. Ege Yıldırım (Koç Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Mehmet Tuncer (Gazi Üniversitesi)
  • Prof. Dr. T. Elvan Altan (ODTÜ)
  • Doç. Dr. Nuray Bayraktar (Başkent Üniversitesi)
  • Dr. Açalya Alpan (Gazi Üniversitesi)
  • Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin (Atılım Üniversitesi) – Moderatör

16:00 – 16:15 Kahve Arası
16:15 – 17:30 Forum ve Kapanış

Etiketler

Bir cevap yazın