Uluslararası Katılımlı 7. Peyzaj Mimarlığı Kongresi

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'nın düzenlediği 3 yılda bir gerçekleştirilen Peyzaj Mimarlığı Kongresi, bu yıl uluslararası olarak “Kolektif Bellek Olarak Peyzaj” temasıyla 6-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak.

Tanıtım metni:

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak düzenlediğimiz ve mesleğin geleceğine ışık tutan Kongrelerimizin 7.’sini Oda’mızın kuruluşunun 25. yılında “KOLEKTİF BELLEK OLARAK PEYZAJ” temasıyla 06-08 Kasım 2019 tarihleri arasında uluslararası katılımlı olarak Antalya’da gerçekleştireceğiz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak bu yıl IFLA’nın Avrupa Bölgesi üyesi 34 Avrupa ülkesine ev sahipliği yapacağımız kongremizin ardından, 9-10 Kasım tarihleri arasında da IFLA Avrupa Genel Kurulu gerçekleşecektir. Uluslararası katılımlı olarak ikincisini düzenleyeceğimiz Kongremiz ve IFLA Avrupa toplantılarının birbirlerini destekleyecek ve aynı zamanda yurt içinden ve yurt dışından katılacak meslektaşlarımızla buluşma ve iletişim ortamı sağlayacak olmalarının yararlı olacağına inanıyoruz.

Peyzaj Mimarlığı, mekân algısını sanat ve kültür olgusu ile tarihsel bir süreklilik içinde bütünleştirirken insan, toplum ve yaşam alanlarını barış dolu bir dünya için birbirlerine yakınlaştırmaktadır

Zaman ile yer olgusunun dönüşümü ve değişimi, kimlik ve imge oluşturan ögeler ve olaylar ile doğal-kültürel-tarihi miras kentlerimizin ve kırlarımızın, tüm peyzajların karakterini biçimlendiren desen ve süreçlerdir. Bu bağlamda, yaşanmış, yaşanan ve yaşanılacak olan tüm ara kesitlerde peyzajı oluşturan unsurlar birer katman olarak belleğimize eklemlenmektedir. Bellek yaşananları, yaşam boyu öğrenilmişlikleri, bunların geçmişle ilişkisini içinde taşır. Bu ilişkiye bazen bir ses, bazen bir koku, bazen bir renk, bazen bir duygu, bazen de bir mekân eşlik eder. Böylece bellek geçmişle bağ kurarak geleceği kurgulamamıza yardım eder. Peyzaj mimarlarının bu bağlamdaki en önemli görevlerinden biri kentlerdeki ve kırsaldaki morfolojik değişim ve dönüşümleri ortaya çıkarıp sonraki kuşakların da faydalanmasını sağlayacak yöntemleri ortaya koymak olmalıdır. Doğal, kültürel ve tarihi miraslar kolektif belleğin bizzat kendisini oluştururlar.

Zaman ile yer olgusunun dönüşümü ve değişimi, kimlik ve imge oluşturan ögeler ve olaylar ile doğal-kültürel-tarihi miras kentlerimizin ve kırlarımızın, tüm peyzajların karakterini biçimlendiren desen ve süreçlerdir. Bu bağlamda, yaşanmış, yaşanan ve yaşanılacak olan tüm ara kesitlerde peyzajı oluşturan unsurlar birer katman olarak belleğimize eklemlenmektedir. Bellek yaşananları, yaşam boyu öğrenilmişlikleri, bunların geçmişle ilişkisini içinde taşır. Bu ilişkiye bazen bir ses, bazen bir koku, bazen bir renk, bazen bir duygu, bazen de bir mekân eşlik eder. Böylece bellek geçmişle bağ kurarak geleceği kurgulamamıza yardım eder.Peyzaj mimarlarının bu bağlamdaki en önemli görevlerinden biri kentlerdeki ve kırsaldaki morfolojik değişim ve dönüşümleri ortaya çıkarıp sonraki kuşakların da faydalanmasını sağlayacak yöntemleri ortaya koymak olmalıdır. Doğal, kültürel ve tarihi miraslar kolektif belleğin bizzat kendisini oluştururlar.

Zaman içinde kolektif hafızaya katkıda bulunan anılar, değiştirilir veya kaybolur ve beraberinde toplumsal hafıza ve kent kültürünün bir parçası da kaybolur, belleklerimizden silinir. Günümüzde geçmişi yok etmeden yeni ile birlikte kullanılacak teknolojiler, ortak belleği yakalamamıza ve korumamıza olanak yaratabilir.

Kongre Takvimi:

– Kongre Tarihi / Yeri: 06 – 08 Kasım 2019 / Antalya
– Bildiri Özetlerinin Gönderim Tarihi: 01 Temmuz 2019
– Bildiri Özetlerinin Kabul – Red Bildirimi: 29 Temmuz 2019
– Tam Metinler için Son Tarih: 23 Eylül 2019

Program >>

Davetli Konuşmacılar >>

Etiketler

Bir cevap yazın