Uluslararası Alsancak Sempozyumu: Medeniyetler ve Dinler Arası Hoşgörü Semtinin Dünü, Bugünü ve Yarını

Sempozyum, 28 Kasım Çarşamba günü saat 09:30'da Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, DESEM'de gerçekleşiyor.

Bu sempozyumun amacı İzmir’in en eski semti olan ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin de doğup, yeşerdiği Alsancak Semti’ni Eskiçağ’dan günümüze arkeolojik, kültür tarihi, etnografik, antropolojik vbg. açılardan bilimsel yaklaşımlarla incelemektir. Etkinlik ücretsiz olup, Alsancak Semti ile ilgili her türlü bilimsel disipline açıktır.

En az 700 yıldır kesintisiz bir kent yaşantısına sahip İzmir’in kalbi sayılan Alsancak, son yıllarda yapılan arkeolojik ve tarihsel çalışmaların ışığında daha iyi anlaşılmıştır. Önemli bir limana sahip olması ile Ege Bölgesi’nin yaklaşık 13. yy.’dan beri ticaret merkezi olan bu semti, dünya tarihi akışına paralel çeşitli süreçlerden geçmiştir. Bu tarihi yaşanmışlıklar semt içindeki birçok değerden okunabilmektedir. Sempozyum çerçevesinde günümüz Alsancak’ına ait bilimsel verilere dayalı sentezlere de yer verilecek olup, gelecekteki Alsancak’a ait sorulara yanıt aranacaktır.

Sempozyumda bir bildiri sunmak isteyenler 1 Ekim 2012 tarihine kadar 200 kelimelik bir özeti aşağıdaki e-mail adresine gönderebilirler. Çeşitli bilim dallarından oluşan bir danışma heyetinin oluşturacağı sempozyum programında hem sözel, hem de poster temsilleri yer alacaktır. Sempozyum sonunda bir Alsancak gezisi düzenlenecek ve Alsancak ile ilgili belgesel nitelikli bir sergi açılacaktır.

Sempozyum İçin İrtibat – E-mail: [email protected] (Yüksek Mimar Elir HAYDAROĞLU).
Telefon: 0507.519 04 50 (Şebnem ÇIĞ), 0532.382 16 28 (Zeki VAROL) ve 0535.926 32 98 (Cengiz ILDIR).

Sempozyum Onur Kurulu: Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN, (Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Bayram BAYRAKDAR, ( Edebiyat Fakültesi Dekanı) ve Yrd. Doç. Dr. Cemile ÇETİN( DESEM Müdürü)

Etiketler

Bir cevap yazın