Ulusal İç Mimarlık Lisansüstü Eğitim Kongresi – 1

Ulusal İç Mimarlık Lisansüstü Egitim Kongresi-1, 26-27 Şubat 2015 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nün ev sahipliginde, İTÜ Taşkışla Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Bildiri özetleri için son tarih 10 Ekim!

Kongre; akademisyenler, ögrenciler ve diger paydaşlar arasında etkileşim kurarak, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye ve KKTC’de İç Mimarlık üzerine “Lisansüstü Eğitim” vermekte olan ve/veya vermeyi öngören tüm eğitim kurumları söz konusu etkinliğe davetli. Ayrıca uygulamacılar ve meslek odalarının da kongrede sponsor, gözlemci ve aktif katılımcı olarak bulunmaları düşünülüyor. Kongrenin, davetli konuşmacıların katılımı ile zenginleştirilmiş ulusal bir toplantı olması planlandı. Kongrede sunulacak tüm bildiriler basılı hale getirilecek. Konferansın yan etkinligi olarak, “İç Mimarlık Alanı En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü” verilecek.

Konu Başlıkları

 • Eğitim / Modeller / Temalaşma-Özelleşme / Öğrenme-Öğretme / Programlar (Disiplinlerarası, Sektörlerarası, Uluslararası) / Politikalar / Paylaşım ve İletişim / Kalite ve Sürdürülebilirlik
 • Araştırma-Uygulama / Uygulama Projeleri / Araştırma Projeleri (Disiplinlerarası, Sektörlerarası, Uluslararası, Ulusal) / İşbirlikleri / Kamu-Sanayi-Toplumla İşbirlikleri ve İlişkiler
 • Uluslararasılaşma / Çalıştaylar / Ögrenci-Ögretim Üyesi Degişim Programları / Uluslararası İşbirlikleri – İlişkiler
 • Akreditasyon / Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon / Modeller / Süreçler / Standartlar / Yeterlilikler / Öğrenme Çıktıları
 • İnsan Kaynakları / Kriterler / Kalite / Ortam / Destekler – Olanaklar

Konferans Takvimi

 • Konferansın Duyurulması: 13 Haziran 2014
 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi: 10 Ekim 2014
 • Bildiri Özetlerinin Kabulü / Reddi: 14 Kasım 2014
 • Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi: 30 Ocak 2015

Ücretler

 • Akademisyen: 150 TL
 • Öğrenci : 50 TL

Bildiri Özeti

Çalışma Başlığı, Konu, Kapsam ve Araştırma yöntemini içeren 350-500 kelime arası Türkçe özet ve 3-5 kelime arası Anahtar Sözcük. Gönderilen çalışmalarda yazarla ilgili olarak; yazarın tam adı ve çalıştığı kurumu içeren bilgiler, yazışma adresi, telefon ve e-posta adresi bulunmalıdır.

Etiketler

Bir cevap yazın