Türkiye’deki Tasarım Eğitiminde Endüstriyel Mirasın Yeniden İşlevlendirilmesi

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve MEF Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen "Türkiye’deki Tasarım Eğitiminde Endüstriyel Mirasın Yeniden İşlevlendirilmesi" başlıklı forum, 10 Şubat 2021'de, 14:00 - 16:00 saatleri arasında zoom üzerinden yapılacak.

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve MEF Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen forum, kullanılmayan sanayi yapıları ve/veya komplekslerinin sosyokültürel amaçlarla yeniden kullanımını araştıran stüdyo derslerindeki tamamlanmış projelere ve deneyimlere odaklanarak, Türkiye’deki kültürel miras ile ilişkili konuların tasarım eğitimine entegrasyonunu tartışmayı amaçlamaktadır.

Forumda Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve MEF Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tarafından 2020/21 Güz yarıyılında yürütülen ortak stüdyo projesi “Demiryolu Müdahaleleri”nden yola çıkarak, farklı stüdyo yaklaşımlarının değerlendirilmesi amacıyla benzer çerçevelere değinen çeşitli tasarım stüdyosu deneyimleri paylaşılacak ve tartışılacaktır.

Forum, fikir alışverişi yapmak, farklı eğitim yaklaşımlarını değerlendirmek ve işbirliği fırsatlarını tartışmak amacıyla kültürel mirasın yeniden işlevlendirilmesi alanında çalışan akademisyen ve profesyonellerden oluşan ulusal bir ağı teşvik eden ilk girişimi temsil etmektedir.

Forum dili İngilizce’dir. Foruma dinleyici olarak katılmak için buradaki formu doldurabilirsiniz:
forms.gle/MPDaitMxUuySBqzp9  

E-posta adresini paylaşan katılımcılarla 10 Şubat 2021 Çarşamba günü Zoom bağlantı linki paylaşılacaktır.

MEF Üniversitesi
Dr.Öğr.Üyesi (PhD) Ahmet Sezgin
Araş.Gör. İrem Naz Kaya

Yaşar Üniversitesi – RITM Tasarım ve Araştırma Grubu

Öğrt.Gör. Sergio Taddonio
Dr.Öğr.Üyesi (PhD) N. Ebru Karabağ Aydeniz
Öğrt.Gör. (PhD) Özge Başağaç
Araş.Gör. Özüm Karadağ

Etiketler

Bir cevap yazın