Türkiye’de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı Uluslararası Sempozyumu

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından organize edilen Türkiye'de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı Uluslararası Sempozyumu, 19-21 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak. Bildiri göndermek için son tarih 31 Aralık 2021.

İTÜ’nün paylaştığı çağrı metni şu şekilde:

Sempozyum, mühendislik ve mimarlığın Türkiye’deki 250 yıllık geçmişini ortaya koymayı, belgelemeyi ve topluma aktarmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için ilgili tüm araştırmacıları, geçen 250 yıllık süre içinde farklı mühendislik ve mimarlık alanlarındaki gelişmeleri araştırmaya ve sonuçlarını sempozyumda sunmaya davet ediyoruz.

Türkiye’de 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun ile başlayan mühendislik eğitiminin ülkemize ve dünyaya olan katkılarını tanıtacak özgün bilimsel bildiriler sempozyumda sunulacak ve tartışılacaktır.

Sempozyum sırasında, konularında uzman olan davetli konuşmacıların katılacağı paneller düzenlenecektir. Böylece katılımcılara mühendislik ve mimarlığın gelişimi, insanlığa katkıları ve yaşama nasıl yön verdiği hakkındaki değerlendirmelerini dinleme olanağı sağlanacaktır.

Sempozyuma katılım ücretsizdir ancak katılacak olanların belirlenen zaman öncesi kayıt olmaları gerekmektedir. Türkiye’de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı Uluslararası Sempozyumu’nun, İstanbul Teknik Üniversitesi yerleşkelerinde yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Sempozyuma gönderilecek bildirilerin özgün çalışma olması beklenmektedir. Bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Bildiriler ve sunumlar, sempozyumun yazım kalıplarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri ve sunumlar, www.250yil.itu.edu.tr web sayfasından indirilen kalıplar üzerinde hazırlanmalıdır. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Bildiri sunum süresi 20 dakika olacaktır.

İletişim

Sempozyum web sayfası: https://250yil.itu.edu.tr
e-mail: [email protected]

Önemli Tarihler

 • Bildiri gönderme son günü: 31 Aralık 2021
 • Yazarları bilgilendirme günü: 20 Mart 2022
 • Bildirilerin yayına hazır olma son günü: 10 Nisan 2022
 • Bildiri kabul yazısı gönderme günü: 20 Nisan 2022
 • Ayrıntılı programın duyurulması: 10 Mayıs 2022
 • Sempozyuma kayıt olma son günü : 14 Mayıs 2022
 • Sempozyum günleri : 19-20-21 Mayıs 2022

Sempozyum Konuları

 • Mühendislik ve mimarlığın tarihi ve gelişimi
 • Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türkiye’de mühendislik mimarlık
 • Dünyada mühendislik ve mimarlık
 • Mühendislik ve mimarlık eğitimi
 • Türkiye’deki önemli mimarlık ve mühendislik projeleri
 • Dünyada önemli mimarlık ve mühendislik projeleri
 • Mühendis ve mimarların topluma katkıları
 • Meslekler arası etkileşim
 • Eski ve yeni mühendislik ve mimarlık araç, gereçleri
 • Geçmişten günümüze mühendislik ve mimarlık algısı
 • Mühendis ve mimarların sorunları ve sorumlulukları
 • Mühendislik ve mimarlık etiği
Etiketler

Bir cevap yazın