Türkiye’de Kültürel Mirasta Alan Yönetimi ve Özelleştirme

Konferans, 20 Nisan Cuma günü Koç Üniversitesi'nde gerçekleşiyor.

Program
10:00-10:30
Açılış Konuşmaları/Opening Remarks

Scott Redford Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Direktörü/Director of Research Center for Anatolian Civilizations of Koç University

Ken Lustbader, JM Kaplan Vakfı, Tarihi Koruma Programı Uzmanı, New York/ Ken Lustbader, JM Kaplan Fund, Historic Preservation Program Specialist, New York

10:30-12:30
Sabah Oturumu/Morning Session

Oturum Başkanı: Gül Pulhan, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Koç Üniversitesi/Dept. of Archaeology and History of Art, Koç University

Özgür Özaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müsteşar/Minister of Culture and Tourism, Deputy

‘Kültür ve Turizimde Güncel Bakış Açıları /Current Approaches in Heritage and Tourism,’

Aylin Orbaşlı Doç. Dr., Oxford Brooks Üniversitesi/Assoc. Prof., Oxford Brooks Univ.

‘İki Yönetim Planı Hikayesi: Çatalhöyük ve Ani/The Tale of Two Management Plans: Catalhoyuk and Ani,’

11:30-11:45 Kahve arası/Coffee Break

Gaetano Palumbo, Dünya Anıtlar Fonu Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya Programları Direktörü/World Monuments Fund Program Director North Africa, the Middle East and Central Asia

‘Özelleştirme İçin Bir Eleştiri/A Critique of Privatization’

Sorular-Görüşler/Questions-Comments

Öğle Arası/Lunch Break 12:30-13:45

Öğleden Sonra Oturumu/Afternoon Session 14:00-18:30

Oturum Başkanı: Gül Pulhan, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Koç Üniversitesi/Dept. of Archaeology and History of Art, Koç University

14:00-16:00

Panel: Türkiye’de Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi: İdeallar ve Gerçekler

Management of Cultural Heritage Sites in Turkey: Ideals and Realities

Neşe Akdoğan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Uzman/General Directorate of Cultural Heritage and Museums, specialist

Yüksel Dinçer, Galatasaray Üniv., Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı/Galatasaray Univ., President of the Nevşehir Cultural Assets Conservation Board

Yaşagül Ekinci, Bergama Belediyesi UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi/Bergama Municipality UNESCO World Heritage and Site Management Unit

Neriman Şahin Güçhan, ODTÜ, Kommagene-Nemrud Projesi /METU, Commagene-Nemrud Project

Sabina Ladstäetter, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Efes Kazıları Başkanı/Austrian Archaeological Institute Director of Ephesus Excavations

Sorular-Görüşler/Questions-Comments

16:00-16:30 Kahve arası/Coffee Break

16:30-18:30

Panel: Türkiye’de Kültürel Mirasta Özelleştirme Girişimleri/Privatization Initiatives in Cultural Heritage in Turkey

İsmail Karamut, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Eski Müdürü/ Istanbul Archaeological Museums Former Director

Köyüm Özyüksel Önal, TÜRSAB İstanbul Arkeoloji Müzeleri Gelişim Projesi Genel Koordinatörü/TÜRSAB İstanbul Archaeological Museums Development Project General Coordinator

Murat Usta, Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM Genel Müdürü/Ministry of Culture and Tourism, DÖSİMM General Manager

Barış Üstünkaya, Bilkent Kültür Girişimi Genel Müdür Yardımcısı/BKG Deputy General Manager

Erdal Yıldırım, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü/ Vehbi Koç Foundation General Manager

Sorular-Görüşler/Questions-Comments

Kapanış-Closing Remarks

Sempozyum genel katılıma açıktır / İngilizce-Türkçe simultane çeviri olacaktır

Etiketler

Bir cevap yazın