Türkiye’de İlçe İdari Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin Kriterlerin Geliştirilmesi

Hatice Balık'ın "Türkiye'de İlçe İdari Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin Kriterlerin Geliştirilmesi" başlıklı konuşması 3 Aralık Çarşamba günü saat 11:00'da MSGSÜ Video Konferans Salonu'nda.

Çarşamba Seminerleri #Sınır temasına geri dönüyor.

İlçe idari sınırlarının yeniden düzenlenebilmesi için bir model kurgulanmasını öneren Şehir Plancısı ve aynı zamanda Coğrafyacı da olan Hatice Balık’ın, bu model kapsamında geliştirilebilecek kriterlerin tartışılacağı sunuşun tanıtım metninden:

T.C. 1982 Anayasası’nın 126. maddesine göre Türkiye’de mülki idari birimler il, ilçe ve bucak olarak yapılandırılmaktadır. İlçeler, mülki idari yapılanmanın en önemli kademelerinden biridir. Günümüzde ilçe düzeyindeki en temel problem alan, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik ve fiziki yapı parametreleri açısından ilçe olma kriterleri taşımayan; ya da zaman içerisinde ilçe idari birimi statüsündeki yerleşme karakteristiğini kaybetmiş yerleşmelerin hala ilçe statüsünde olmalarıdır. Bu problemi çözmek için ilçe idari sınırlarının ve büyüklüklerinin belirlenmesine yönelik günümüz teknolojik düzeyi ve kamusal hizmetlerin gereklerine uygun kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterlere uygun olarak ilçe birimlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Değişim ve gelişim süreci içerisinde ilçelerin değişen sosyal ve fiziksel koşullarına uygun olarak sınırlarının yeniden düzenlenmesi, kamusal hizmetlerin daha etkin bir biçimde sunulmasına katkı sağlayacak olup, ülke kaynaklarının kontrol edilemez bir biçimde israf edilmesini de engelleyecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın