Türkiye Mimarlığını Sorguluyor “Kamusal Mimarlık” Sempozyumu

Sempozyum 8 Ekim Cumartesi günü TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Kamusal Mimarlık temasının işleneceği Türkiye Mimarlığını Sorguluyor Sempozyumu’nda program şu şekilde:

10:00  10:30 Açılış Konuşmaları

10:30 – 12:30 1: Oturum

“Kamuya Proje Elde Etmek (İhaleler / Yarışmalar)”

Kolaylaştırıcı: Can Şimşek, Mimar

Can Şimşek, Mimar
“Kamu-Mimar İlişkisinde Mimarlar Odası’nın Rolü”

Ömer Yılmaz, Mimar / Yarışmayla Yap Koordinatörü
“Proje Bedeli”

Hasan Özbay, Mimar
“Yarışmaların Tarihçesi”

Devrim Çimen, Mimar
“Türkiye’de Kentsel Tasarım Yarışmaları”

12:30  13:00 Proje Sunum

Tuna Han Koç – Mimar
“Yarışmayla Yapıldı: Lüleburgaz Otobüs Terminali”

13:00  14:00 Öğle Arası

14:00  16:00 2: Oturum

“Eğitim Yapılarımız”

Kolaylaştırıcı: Haydar Karabey, Prof: Dr:/Mimar

Haydar Karabey, Prof: Dr:/Mimar
Ali Eray – Mimar
“Eğitimin Kamusallaşması / Duvarları Esnetmek”

Dürrin Süer, Mimar
“İzmir Ve Bursa’dan İki Eğitim Yapısı Üzerine”

Boğaçhan Dündaralp – Mimar
“Galat-I Meşhur Mevzular:::”

16:00  16:15 Kahve Molası

16:15 – 17:30 Forum

Etiketler

Bir yanıt yazın