TRANSİST 2011 Ulaşım Sempozyum ve Sergisi

"TRANSİST 2011 4. Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi" 1-2 Aralık 2011 tarihlerinde, İstanbul'da, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Günümüz dünyasında, herkes için ulaşım sloganıyla, küresel ısınma, arazi kullanımı, kazalar ve iş sağlığını tehdit eden koşullar, kirlilik ve gürültü gibi çevresel sorunlar artık evrensel ölçekte ele alınmakta, herkes için sürdürülebilir ulaşımın sağlanması hedeflenmektedir. Toplum bilincinin geliştirilerek toplu taşımanın ön plana çıktığı bir ulaşım dünyası hedefleri doğrultusunda daha temiz ve daha az enerjiyle daha çok insanın ulaşım taleplerini karşılamak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için her geçen gün yeni uygulamalar gündeme gelmektedir.

Ülkemizde de nüfus yapısıyla önemli bir dünya kenti olan İstanbul, böyle bir etkinliğe öncülük ederek önemli bir misyon üstlenmektedir. Toplu ulaşım kültür ve bilincinin yaygınlaştırılarak geliştirilmesi amacıyla, “TRANSİST 2011 Ulaşım Sempozyum ve Sergisi” 1-2 Aralık 2011 tarihlerinde, Dünya metropolleri arasında önemli bir yere sahip olan İstanbul’da, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Bu yıl daha geniş bir içerikle gerçekleştirilen “TRANSİST 2011 Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi”nde fuar, sempozyum, workshop ve çeşitli etkinliklerle, ulaşım sektöründe otorite kurum ve kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek olan organizasyon kapsamında, tarafların deneyim ve fikirlerini paylaşabileceği bir platform oluşturulacaktır.

SEMPOZYUMUN HEDEFLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ilki 29 Kasım 05 Aralık 2010 tarihleri arasında organize edilen , “Toplu Ulaşım Haftası” etkinlikleri çerçevesinde 2-3 Aralık 2010 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen “Ulusal Toplu Ulaşım Sempozyum ve Sergisi” sonuç bildirgesinde belirtildiği üzere; hedeflerden biri, Toplu Ulaşım Sempozyumunun her yıl tekrarlanmasıdır. Bu kapsamda hedef; Toplu ulaşım konusunda bilim adamı, uzman, uygulamacı ve araştırmacılara uluslar arası bir forum temin etmek, bilimsel ve pratik uygulamalarla ilgili son araştırma ve teknolojilere ait düşünce ve sonuçların paylaşımını sağlamak, mevcut sorunlar ve geleceğe yönelik yaklaşımların tartışılmasını sağlamaktır. 01-02 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilecek sempozyumda ana konuların işlenmesi yanında, toplu ulaşım sistemlerinde planlama, finansman, çevre, veri tabanı ve bütünlüğü, toplu ulaşımın yönetimi gibi konuların güncelleştirilmesi hedeflenmektedir.

SEMPOZYUM KONULARI:
● Ulaşım sistemlerine ait kavramlar,
● Ulaşım yönetimi,
● Kara,hava, Deniz ve Demiryolu Ulaşımı,
● Kentiçi trafik yönetimi,
● Trafik kazaları,
● Ulaşım sistemlerine ait test-bakım onarım ve standartlar,
● Toplu taşımacılık sistemleri işletmecilik ve entegrasyon,
● Ulaşım Planlama, alt yapı ve işletmecilik,
● Toplu ulaşımda yatırım maliyetleri ve subvansiyonlar,
● Toplu ulaşıma ait ölçme ve değerlendirmeler,
● Toplu ulaşımda özelleştirme modelleri,
● Matematik modelleme ve simulasyon,
● Toplu ulaşımda alternatif sistemler ve BRT uygulamaları,
● Alternatif yakıt sistemleri,
● Toplu ulaşımda akıllı sistemler
● Toplu ulaşım ve çevre,
● Doğal afetler öncesi, sırası ve sonrası sürdürülebilir ulaşım,
● Toplu ulaşımda erişilebilirlik ve özürlü hakları,
● Sinyalizasyon,
● Toplu ulaşımda ücretlendirme sistemleri
● Modern kontrol sistemleri, gibi konulara ilişkin bildiriler beklenmektedir.

Etiketler

Bir yanıt yazın