“Toplumsal Cinsiyet ve Kent Mekan” Sempozyumu

Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu'nun düzenlediği "Toplumsal Cinsiyet ve Kent Mekan" Sempozyumu, 11-12 Mart 2017 tarihlerinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi Toplantı Salonu`nda yapılacak. Bildiri özeti göndermek için son tarih 19 Aralık .

Kent çalışmaları alanında toplumsal cinsiyet bakış açısının derinleşmesine katkı sunmayı ve bu anlamda bir bilimsel platform oluşturmayı hedefleyen bu sempozyuma kuramsal/ görgül araştırma sunumları yanında, oturum ya da etkinlik önerisi de kabul edilecektir. Sempozyum tartışmalarının konuları;

– Mekansal ve stratejik planların hazırlanması ve uygulanması süreçleri,
– Kentsel tasarım ve kamusal mekanların oluşumu (örn. güvenlik sorunu ve ayrımcılık/dışlanma süreçleri),
– Barınma ve mülkiyet sorunu,
– Hak temelli mücadeleler,
– Emek süreçleri/ emek politikaları ve mekan,
– Doğal kaynakların özelleştirilmesi,
– Kentsel planlama dışındaki yerel hizmetlerin sunumu,
– Yerel hizmetlerin yerine getirilmesinde merkeziyetçilik ve idari vesayet (örn. bütünşehir yasası, bazı belediyelere kayyum atanması).

Bildiri Özetleri

Bildiri özetlerinin 19 Aralık 2016 tarihine kadar en fazla 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları 27 Ocak 2017 tarihinde bildiri sahiplerine ulaştırılacaktır.

Sempozyum çağrı metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın