Toplum için Şehircilik Paneli

Toplum için Şehircilik Paneli 22 Ekim 2011 Cumartesi günü saat 13:00 - 17:00 arasında İTÜ Taşkışla'da gerçekleşiyor.

Toplum için şehircilik, 2007 senesinden bu yana Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Bursa’da örgütlenme çalışmalarını sürdüren, piyasacı ve dar meslekçi yaklaşımların ötesine geçerek, toplumcu bir şehircilik anlayışının Türkiye genelinde etkin bir yaklaşım haline getirilmesini görev edinen bir yapıya sahip.

Toplum için Şehircilik, web sitesinin kurulmasından sonra kent ve planlama gündemini izleyerek hazırladığı bildiri ve raporları bu mecra yolu ile kamuoyuna iletmenin yanı sıra başta şehir plancıları odağında gelişecek fakat bütün topluma açık, uzmanlık alanı ile sınırlı olmayan bir “kent platformu” geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu yıl, sesini daha geniş kitlelere duyurmayı, çalışmalarına hız vermeyi ve çalışmalara katkı koymak isteyen kişilere ulaşmayı amaçlayan topluluk, 22 Ekim 2011 Cumartesi günü İTÜ Taşkışla’da üst başlığını topluluğun adından alan “Toplum için Şehircilik” temalı bir panel düzenleyecek. Bu güne kadar görece dar bir kadro ile çalışmalarını sürdürmüş topluluğun, kendini daha fazla kişiye doğru bir biçimde anlatması ve topluluğun çalışmalarına katılmak isteyenler ile ilişki kurması için de panelin bir araç olması hedefleniyor.

Topluluk, bu panelin konusunu kendi etkinlik alanı çerçevesinde geniş tutarak “toplumcu şehircilik, toplum-kent-planlama ilişkisi ve bu kavramlar bağlamında günümüz planlama ve kent süreçlerine eleştirel bir bakış” çevresinde biçimlendirmek istiyor. Toplum için Şehircilik anlayışını yaygınlaştırmanın yanı sıra, derinleştirmeye ve somutlaştırmaya katkıda bulunacak bu etkinlikte, şehircilik alanında ihmal edilen “Toplumsal Cinsiyet” konusunu yol gösterici bir öncelik olarak gündemine alıyor.

Program
Açılış: Toplum İçin Şehircilik

1.Oturum: Kent / Siyaset / Müdahale
Gökhan Hüseyin Erkan, ŞPO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı,
Siyasetin Ototasfiyesi ve Çöpe Atılan 2023’ler

Mehmet Penbecioğlu, ODTÜ Araştırma Görevlisi,
Büyük Ölçekli Kentsel Projelerin Siyasal İnşası ve Neo-liberal Kentleşmeye Karşı Toplum İçin Şehircilik

Tarık Şengül, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Kentleri Anlamak /Değiştirmek: Yeni Yaklaşım Arayışları Üzerine Bir Değerlendirme

2. Oturum: Şehirciliğin Zayıf Halkası: Cinsiyet
Ayten Alkan, İÜ Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları
Şehir: Homofobik fakat Homososyal, Heteronormatif hem de Eril!

Melis Oğuz, Kadir Has Üniversitesi – İstanbul Teknik Üniversitesi,
Eril Kentte Kadın olmak

Özlem İngün, Doğuş Üniversitesi,
Kentsel Muhalif Hareketlerde Cinsiyet Dinamikleri

Belgesel Gösterimi: Aydos’un Kadınları

Toplum İçin Şehircilik Logo Yarışması Ödül Töreni

Forum

Etiketler

Bir yanıt yazın